H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 
Ποινικά και Αστικά Θέματα

Σε πλεονεκτικότερη θέση οι πιστωτές 

Στο παρόν στάδιο  ένας πιστωτής που επιδιώκει να ανακτήσει οφειλές σε άλλο κράτος μέλος αντιμετωπίζει σοβαρές δυσκολίες. Η Κυπριακή Προεδρία έχει συμπεριλάβει στις προτεραιότητες της την περαιτέρω προώθηση του προτεινόμενου Κανονισμού για τη θέσπιση ευρωπαϊκής διαταγής διατήρησης λογαριασμού με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. O προτεινόμενος κανονισμός θα δίνει, μεταξύ άλλων, σε έναν πιστωτή τη δυνατότητα να αποτρέψει τη μεταβίβαση ή απόσυρση περιουσιακών στοιχείων του οφειλέτη του από οποιοδήποτε τραπεζικό λογαριασμό που τηρείται εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Απλοποίηση του νομοθετικού πλαισίου για την αμοιβαία αναγνώριση και εκτέλεση δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις

Η Κυπριακή Προεδρία θα  εργαστεί για την περαιτέρω προώθηση και ολοκλήρωση στο επίπεδο του Ευρωκοινοβουλίου, της αναθεώρησης του Κανονισμού που αφορά στη Διεθνή Δικαιοδοσία, Αναγνώριση και Εκτέλεση Αποφάσεων σε Αστικές και Εμπορικές υποθέσεις, γνωστού και ως Κανονισμού Βρυξέλες Ι. Ο Κανονισμός αποσκοπεί στην επίλυση διασυνοριακών διαφορών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις, στις οποίες εμπλέκονται πολίτες της ΕΕ και  αποτελεί το θεμελιώδες νομικό εργαλείο για τη δικαστική συνεργασία μεταξύ των κρατών μελών της ΕΕ στον τομέα του αστικού δικαίου.

Με τη συγκεκριμένη τροποποίηση προωθείται η απλοποίηση των υφιστάμενων κανόνων για τη δικαιοδοσία, αναγνώριση και εκτέλεση  δικαστικών αποφάσεων σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις και την κατάργηση εμποδίων σε σχέση με τη διασυνοριακή εφαρμογή των δικαστικών αποφάσεων, προς όφελος, μεταξύ άλλων, των καταναλωτών και των εργαζομένων.

Ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορουμένων

Η Κυπριακή Προεδρία θα δώσει έμφαση στην περαιτέρω προώθηση του οδικού χάρτη σε σχέση με την ενίσχυση των δικονομικών δικαιωμάτων των υπόπτων και κατηγορούμενων σε ποινικές υποθέσεις. Ειδικότερα, η οδηγία για την πρόσβαση σε δικηγόρο αποτελεί βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας και στόχος είναι η ολοκλήρωση της πρότασης αυτής.

Προστασία της εσωτερικής αγοράς για ενίσχυση της ανάπτυξης 

Η Κυπριακή προεδρία θα προωθήσει την πρόταση Οδηγίας για τις ποινικές κυρώσεις για τις πράξεις προσώπων που κατέχουν εμπιστευτικές πληροφορίες και τις πράξεις χειραγώγησης της  εσωτερικής αγοράς. Η Οδηγία στοχεύει στη βελτίωση της εμπιστοσύνης των επενδυτών και της αξιοπιστίας της αγοράς, με την απαγόρευση της χειραγώγησης της αγοράς μέσω παραπλανητικής πληροφόρησης και πρακτικών που διασφαλίζουν τιμές σε ασυνήθιστα επίπεδα.

Περαιτέρω η Οδηγία διασφαλίζει την αποτελεσματική εφαρμογή πολιτικών της ΕΕ μέσω  του ποινικού δικαίου. Το ευρωπαϊκό ποινικό δίκαιο δημιουργεί εμπιστοσύνη στους πολίτες κατά την ελεύθερη διακίνηση και αγορά υπηρεσιών από το ένα κράτος μέλος στο άλλο, μέσω της αποτελεσματικής καταπολέμησης του εγκλήματος και τη θεσμοθέτηση ελάχιστων ποινικών κυρώσεων.

Συνακόλουθα, η υιοθέτηση ποινικών μέτρων σε επίπεδο ΕΕ υπό το φως και της διασυνοριακής διάστασης πολλών αδικημάτων θα βοηθήσει στο να διασφαλιστεί ότι οι αδικοπραγούντες δεν θα έχουν τη δυνατότητα να εκμεταλλεύονται διαφορές εθνικών ποινικών συστημάτων. Η Οδηγία περιορίζει τη δυνατότητα των αδικοπραγούντων να επιλέγουν κράτος μέλος με επιεικέστερο σύστημα κυρώσεων στον τομέα αυτό. Περαιτέρω οι ελάχιστοι κοινοί κανόνες ενισχύουν την αμοιβαία εμπιστοσύνη μεταξύ των κρατών μελών και των εθνικών δικαστικών αρχών.

Περιουσιακές διαφορές συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων

Μεγάλος αριθμός ευρωπαίων πολιτών διαμένει με τον/τη σύζυγό ή σύντροφο σε άλλο κράτος μέλος από το κράτος μέλος καταγωγής τους. Ως συνέπεια αυτού, σε περίπτωση χωρισμού τους, υπόκεινται σε διαφορετικά νομικά συστήματα εντός της ΕΕ. Η Κυπριακή Προεδρία στοχεύει στην προώθηση των δύο νομοθετικών προτάσεων που αφορούν τις περιουσιακές διαφορές πρώην συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων. Οι προτάσεις αυτές, στοχεύουν στη δημιουργία νομοθετικού πλαισίου που θα ρυθμίζει τα θέματα αυτά και θα διευκολύνει την ελεύθερη κυκλοφορία αποφάσεων στην ΕΕ.