Η Κυπριακή Προεδρία στο Twitter

Η Κυπριακή Προεδρία έχει τρία επίσημα προφίλ στο Twitter

Για ενημερώσεις και νέα από την Κυπριακή Προεδρία ακολουθήστε μας στο @cy2012eu.

Για ενημερώσεις και νέα από τους εκπροσώπους της Προεδρίας στις Βρυξέλλες, Μαριάννα Καραγιώργη και Νίκο Χριστοδουλίδη, ακολουθήστε μας στο @cy2012eu_MK και @cy2012eu_NC

Αν επιθυμείτε να αναφερθείτε στην Κυπριακή Προεδρία, σας παρακαλούμε χρησιμοποιήστε το hashtag  #cy2012eu

Tweets @cy2012eu


Tweets @cy2012eu_MK


Tweets @cy2012eu_NC