H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Συνέχιση των προσπαθειών για εξεύρεση συγκλίσεων στην Κοινή Αγροτική Πολιτική
28.11.2012, 20:46 (CET)
Σήμερα, κατά την πρώτη μέρα του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, οι Υπουργοί Γεωργίας συνέχισαν την προσπάθεια επίτευξης κοινής αντίληψης και συγκλίσεων στους Κανονισμούς της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής.

Πραγματοποιήθηκαν τρεις γύροι στρογγυλής τραπέζης για τους Κανονισμούς Άμεσων Πληρωμών, Ενιαίας Κοινής Οργάνωσης Αγοράς και Αγροτικής Ανάπτυξης.

Όσον αφορά τη συζήτηση για το πρασίνισμα των άμεσων πληρωμών, το σύνολο των αντιπροσωπιών καλωσόρισε τις προτάσεις της Κυπριακής Προεδρίας.   Σκοπός των προτάσεων είναι η παροχή ευελιξίας στα κράτη μέλη, για αντιμετώπιση των διαφορετικών αγρονομικών και περιβαλλοντικών χαρακτηριστικών κάθε χώρας. Κατά τον τρόπο αυτό αναμένεται να αντιμετωπιστεί η μείωση της ανταγωνιστικότητας και παραγωγικότητας των ευρωπαίων παραγωγών.

Αναφορικά με την πρόταση κανονισμού για την Κοινή Οργάνωση Αγοράς και συγκεκριμένα με το καθεστώς ποσοστώσεων για την παραγωγή ζάχαρης, μεγάλος αριθμός κρατών μελών εξέφρασε έντονες ανησυχίες για την επικείμενη κατάργηση των ποσοστώσεων ζάχαρης το 2015 και ζήτησε την επέκταση τους έως το 2020.  Ένας εξίσου σημαντικός αριθμός κρατών μελών ζήτησε την πιστή τήρηση των αποφάσεων του Συμβουλίου για οριστική λήξη των ποσοστώσεων παραγωγής ζάχαρης το 2015. Μια μικρή ομάδα αντιπροσωπειών παρουσιάστηκαν με πιο ευέλικτες θέσεις.

Προχωρά η πρόταση Κανονισμού Αγροτικής Ανάπτυξης

Κατά τη διάρκεια συζήτησης αναφορικά με την πρόταση Κανονισμού για την Αγροτική Ανάπτυξη, τα κράτη μέλη  είχαν την ευκαιρία να τοποθετηθούν επί των κυριότερων θεμάτων που θεωρούν ότι παραμένουν σε εκκρεμότητα και κατ’ επέκταση χρήζουν περαιτέρω συζήτησης. Από τη συζήτηση εξήχθη το συμπέρασμα ότι κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας η εξέταση της πρότασης κανονισμού προχώρησε σημαντικά.

Τα κυριότερα θέματα για τα οποία αναδείχτηκε η ανάγκη περαιτέρω συζήτησής τους είναι η οριοθέτηση των περιοχών με φυσικά μειονεκτήματα, η  διαχείριση κινδύνου, οι επενδύσεις στις αρδεύσεις και η απλοποίηση των διαδικασιών έγκρισης των Προγραμμάτων Αγροτικής Ανάπτυξης, αναφορικά με τις κρατικές ενισχύσεις.

Παρά ταύτα τα κράτη μέλη σημείωσαν ότι λόγω του ότι δεν επιτεύχθηκε συμφωνία στις διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) αλλά και λόγω της προτεινόμενης σημαντικής μείωσης του προϋπολογισμού της ΚΑΠ, δεν μπορούν να λάβουν επί του παρόντος οποιαδήποτε θέση για το θέμα αυτό το οποίο συνδέουν με το ύψος του προϋπολογισμού.

Ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου, κ. Σοφοκλής Αλετράρης, ο οποίος προήδρευσε του Συμβουλίου, δήλωσε μετά το πέρας της συνάντησης: «Οι διαπραγματεύσεις για το μέλλον της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής βρίσκονται σε πολύ κρίσιμη φάση. Θα πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι θα πρέπει να ενεργήσουμε με πολύ γρήγορους ρυθμούς εφόσον θέλουμε να έχουμε έτοιμο το νέο πλαίσιο πριν από την έναρξη της επόμενης προγραμματικής περιόδου».

Οι Υπουργοί Γεωργίας ενημερώθηκαν επίσης από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τα ποσοστά σφάλματος στις δαπάνες για την Αγροτική Ανάπτυξη και τις προσπάθειες που πρέπει να καταβληθούν ώστε να υπάρξει βελτίωση της αποτελεσματικότητας των δαπανών.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Σύμβουλος και Eκπρόσωπος Tύπου σε θεματα Γεωργίας και Αλιείας
Χριστόδουλος Φωτίου

Υπουργείο Γεωργίας, Φυσικών Πόρων & Περιβάλλοντος

Email: cphotiou@moa.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22408333

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης (Κτίριο Justus Lipsius), Βρυξέλλες


Rue de la Loi/Wetstraat 175
B-1048 Βρυξέλλες
Βέλγιο

Τηλέφωνο+32 (0)2 281 2140
Ιστοσελίδαhttp://www.consilium.europa.eu
Συντεταγμένες50.841476 4.382447