H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο – Απαραίτητη η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη για τις επιχειρήσεις
19.10.2012, 15:13 (CET)
Τις τελευταίες δεκαετίες, ο όρος «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» αποτελεί μέρος του καθημερινού μας λεξιλογίου. Σύμφωνα με την ΕΕ, η εταιρική κοινωνική ευθύνη πρέπει να καταστεί απαραίτητο στοιχείο σε επιχειρηματικές στρατηγικές που αφορούν δραστηριότητες προωθημένες από τις εταιρίες σε εθελοντική βάση και δεν έχουν να κάνουν με νομικές υποχρεώσεις απέναντι στην κοινωνία και στο περιβάλλον. Σήμερα, Παρασκευή 19 Οκτωβρίου, η Κυπριακή Προεδρία φιλοξενεί ένα Συνέδριο στο ξενοδοχείο Crowne Plaza στη Λεμεσό με στόχο  την προώθηση της διαφάνειας από τις εταιρίες για την συνολική επίδρασή τους στην κοινωνία.  

Βέβαια, παρόλο που η «Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη» (ΕΚΕ) ξεκίνησε να ισχύει με τη σημερινή της μορφή τα τελευταία χρόνια, το ερώτημα των ευθυνών που έχουν οι επιχειρήσεις απέναντι στην κοινωνία στην οποία δραστηριοποιούνται σίγουρα δεν είναι πρόσφατο. Βασικά, ίσως να είναι ερώτημα που να υπάρχει από τον καιρό που υπάρχει επιχειρηματική δραστηριότητα.

Σύμφωνα με ένα καινούριο ορισμό που έχει υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή την χρονιά που μας πέρασε, η ΕΚΕ περιγράφεται ως η «ευθύνη των επιχειρήσεων απέναντι στον αντίκτυπο που έχει η δράση τους στην κοινωνία». Επισημαίνεται δηλαδή πώς οι εταιρίες και οι επιχειρήσεις  οφείλουν να ενσωματώνουν, σε εθελοντική βάση, διαδικασίες που στοχεύουν να απαντούν στις ανησυχίες των καταναλωτών και να ανταποκρίνονται δεόντως σε ζητήματα κοινωνικά, περιβαλλοντικά, ηθικά και σχετικά με τα ανθρώπινα δικαιώματα. Όλα αυτά, με τη στενή συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων μερών.

ΕΚΕ – Πλεονεκτήματα στην ανταγωνιστικότητα

Με βάση στοιχεία από εκθέσεις που μελέτησαν κατά πόσο η ΕΚΕ θεωρείται συμφέρουσα από επιχειρηματική σκοπιά, και πιο συγκεκριμένα, με βάση την Ευρωπαϊκή Έκθεση Ανταγωνιστικότητας για το 2008, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή υποστηρίζει ότι μέσω μιας σωστής στρατηγικής, η ΕΚΕ αποδεικνύεται όλο και πιο σημαντική για την ανταγωνιστικότητα των επιχειρήσεων.

 «Η ευθυγράμμιση των εταιριών με την ΕΚΕ δεν σημαίνει απαραίτητα ότι πρέπει να κάνουν κάτι περισσότερο από αυτό που ήδη κάνουν αλλά να το κάνουν καλύτερα, με ένα τρόπο πιο αποτελεσματικό», δηλώνει ο κ. Γιώργος Γεωργίου, Μόνιμος Λειτουργός στο Γραφείο Προγραμματισμού της Κυπριακής Δημοκρατίας, το οποίο είναι η συντονιστική αρχή της ΕΚΕ στην Κύπρο.

«Θεωρείται σημαντικός παράγοντας για να αυξήσουν την ανταγωνιστικότητά τους, αφού μπορεί να αποδειχθεί ωφέλιμη σε ότι αφορά στη διαχείριση του ρίσκου, στη μείωση των εξόδων, στην πρόσβαση στο κεφάλαιο, στις σχέσεις μεταξύ των πελατών, στην διαχείριση του ανθρώπινου δυναμικού και στην ικανότητα για πρωτοβουλία.»

Συμβολή στους στόχους της Συνθήκης της ΕΕ

Μέσω της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, οι εταιρίες μπορούν να συμβάλουν σημαντικά στους βασικούς στόχους της Συνθήκης της ΕΕ για βιώσιμη ανάπτυξη και μια οικονομική αγορά στην κοινωνία με ψηλή ανταγωνιστικότητα. Στηρίζονται δηλαδή οι στόχοι της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξη. Ουσιαστικά, η ΕΚΕ προσφέρει ένα σύνολο αξιών, μέσω των οποίων μπορεί να χτιστεί μια πιο συνεκτική κοινωνία αλλά και να τοποθετηθούν οι βάσεις για τη μετάβαση σε ένα βιώσιμο οικονομικό σύστημα.

Η πιο πάνω θέση υπογραμμίστηκε από τον Αντιπρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιο για θέματα Βιομηχανίας και Επιχειρηματικότητας, Antonio Tajani, σε μια ομιλία που είχε παραθέσει πρόσφατα.

«Έχει λεχθεί συχνά, αξίζει ωστόσο να επαναληφθεί: η ΕΚΕ είναι σήμερα πιο σημαντική από ποτέ. Αντιπροσωπεύει τα πρώτα βήματα της μετάβασης προς ένα σύστημα που είναι ριζικά διαφορετικό από αυτό που γνωρίζαμε. Πρόκειται για ένα σύστημα στο οποίο οι έννοιες της ανταγωνιστικότητας από τη μία και της βιώσιμης ανάπτυξης από την άλλη δύσκολα θα γίνονται διακριτές», πρόσθεσε ο κ. . Tajani.

Σε ότι αφορά στην ΕΕ, πρωτοποριακό ρόλο στην ανάπτυξη δημόσιων πολιτικών για την προώθηση της ΕΚΕ έχει διαδραματίσει από το 2001, η Επιτροπή, με το «Πράσινο Βιβλίο για την Εταιρική Ευθύνη», το οποίο στόχευσε στο να τονώσει, σε ευρωπαϊκό επίπεδο, τις δημόσιες συζητήσεις για την ΕΚΕ.  

Η ύπαρξη σημαντικού αριθμού διεθνών αρχών και εργαλείων που ήδη  καθοδηγούν τις επιχειρήσεις σχετικά με την κοινωνική ευθύνη συνετέλεσε ούτως ώστε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μην έχει προσθέσει κάτι καινούριο σε αυτή την πληθώρα των ήδη διαθέσιμων εργαλείων. Αντίθετα, στόχος της είναι να βοηθήσει τις επιχειρήσεις στο να υιοθετήσουν υπεύθυνες συμπεριφορές με το να επιλέγουν ποιό από τα υπάρχοντα εργαλεία είναι το καταλληλότερο γι’ αυτές. Δύο παραδείγματα είναι οι οδηγίες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός για την Οικονομική Συνεργασία και Ανάπτυξη) για τις πολυεθνικές εταιρίες και το Οικουμενικό Σύμφωνο των Ηνωμένων Εθνών. 

Μεγάλα άλματα μπροστά

Το 2006, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εγκαινίασε την πολιτική της για «Μετατροπή της Ευρώπης σε πόλο εξαιρετικών επιδόσεων στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη». Κεντρικός στόχος υπήρξε η σθεναρή στήριξη σε μια επιχειρηματική πρωτοβουλία, η οποία ονομάστηκε ως η «Ευρωπαϊκή Συμμαχία για την ΕΚΕ». Από τότε, έχουν σημειωθεί, σε επίπεδο ΕΕ, σημαντικές ενδείξεις προόδου.

Ο αριθμός των εταιριών στην ΕΕ, για παράδειγμα, οι οποίες έχουν υπογράψει τις δέκα αρχές του Οικουμενικού Συμφώνου των ΗΕ για την ΕΚΕ, έχει αυξηθεί από τις 600 το 2006 σε περισσότερες από 1900 το 2011.  Ο αριθμός των οργανισμών με τοποθεσίες εγγεγραμμένες στο «Environmental Management and Audit Scheme (EMAS)» έχει εκτοξευθεί σε περισσότερες από 1000 το 2001 ενώ οι ευρωπαϊκές εταιρίες που δημοσιεύουν εκθέσεις βιωσιμότητας, βασισμένες στις οδηγίες της Διεθνούς Πρωτοβουλίας για την Έκδοση Απολογισμών Βιωσιμότητας, αυξήθηκε σε πέντε χρόνια (μέχρι το 2011) από 270 σε 850. Διαθέσιμα είναι πολλά άλλα παραδείγματα που δηλώνουν σημαντική πρόοδο.  

Οι προκλήσεις παραμένουν

Παρόλη την επιτευχθείσα πρόοδο, σημαντικές προκλήσεις παραμένουν. Πολλές εταιρίες στην ΕΕ δεν έχουν ακόμη ενσωματώσει πλήρως κοινωνικές και περιβαλλοντικές ευαισθησίες στις εργασίες και την στρατηγική τους.

Επίσης, γίνονται καταγγελίες για την εμπλοκή μιας μικρής μερίδας ευρωπαϊκών εταιρειών σε παραβιάσεις ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην αποτυχία του να γίνουν σεβαστές κάποιες στοιχειώδεις εργασιακές συνθήκες. Συγκεκριμένα, 12 από τις 27 χώρες της ΕΕ δεν έχουν ακόμη καθορίσει εθνικά πλαίσια πολιτικών για την προώθηση της ΕΚΕ.

Σύμφωνα με την τελευταία Επικοινωνία της Επιτροπής σχετικά με το θέμα, η οποία δημοσιεύθηκε πέρσι και στοχεύει στην ανανέωση των προσπαθειών για προώθηση της Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης, η ΕΚΕ είναι σήμερα ακόμη πιο χρήσιμη από ότι ήταν πριν λίγα χρόνια.

Σε έγγραφο που δημοσιεύθηκε το 2011 σημειώνεται ότι «η οικονομική κρίση και οι επιπτώσεις της στην κοινωνία έχουν επηρεάσει αρνητικά την εμπιστοσύνη των καταναλωτών στις επιχειρήσεις. Η προσοχή του κοινού είναι τώρα περισσότερο συγκεντρωμένη στη κοινωνική αλλά και ηθική επίδοση των εταιριών».

Η Κομισιόν έχει δεσμευθεί να δουλέψει μαζί με τα Κράτη Μέλη, ιδιωτικές εταιρίες και άλλα ενδιαφερόμενα μέρη με σκοπό την επίβλεψη της προόδου στο ζήτημα. Παράλληλα, έχει αναλάβει στο να προετοιμάσει μια κοινή συνάντηση όλων των εμπλεκόμενων φορέων, για επισκόπηση της κατάστασης, στο μέσο του 2014. Την ίδια ώρα, έχει καλέσει τους Ευρωπαίους επιχειρηματικούς παράγοντες, συμπεριλαμβανομένων αυτών που προέρχονται από τον χρηματοπιστωτικό τομέα, να θεσμοθετήσουν πριν το τέλος του έτους, μια ανοιχτή και αξιόπιστη δέσμευση για την προώθηση της ΕΚΕ  σε όσο το δυνατόν περισσότερες επιχειρήσεις και με ξεκάθαρους στόχους για το 2015 και το 2020.

Προωθώντας την επίγνωση και ενθαρρύνοντας τη διαφάνεια

Σήμερα, 19 του Οκτώβρη, η Κυπριακή Προεδρία φιλοξενεί ένα Συνέδριο στην Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη (ΕΚΕ), στο οποίο επίσημοι από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, την Επιτροπή, τα Κράτη Μέλη και την ευρύτερη επιχειρηματική κοινότητα θα ανταλλάξουν μεταξύ τους απόψεις αλλά και παραδείγματα πετυχημένων πρακτικών. Το Συνέδριο οργανώνεται από το Γραφείο Προγραμματισμού σε συνεργασία με το Τεχνολογικό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Κυπριακό Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο και το Δίκτυο Εταιρικής Ευθύνης Κύπρου.

Εκ μέρους των διοργανωτών του Συνεδρίου, η κ. Γεωργία Χριστοφίδου σημειώνει πως σκοπός του Συνεδρίου  «είναι να ενισχυθεί η κατανόηση των ενδιαφερομένων μερών για την Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη, να αυξηθεί η επίγνωση με την ανταλλαγή πετυχημένων πρακτικών και εμπειριών από άλλες εταιρίες και να ενθαρρυνθεί η διαφάνεια».