H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Κοινή γραμμή από τους Υπουργούς Έρευνας για τη χρηματοδότηση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας σε Έρευνα και Καινοτομία
20.07.2012, 17:11 (CET)
Οι Υπουργοί  Έρευνας της ΕΕ επιβεβαίωσαν σήμερα τη δέσμευσή τους για την προώθηση της Ευρω-Μεσογειακής Συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, καθώς και την ετοιμότητα των χωρών τους να συμμετάσχουν στην προετοιμασία ενός κοινού ερευνητικού προγράμματος για την Ευρω-Μεσογειακή περιοχή, με βάση το άρθρο 185 της Συνθήκης, που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέρος και να χρηματοδοτήσει ερευνητικά προγράμματα που αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη. Επιπλέον, οι υπουργοί, οι οποίοι συναντήθηκαν κατά τη διάρκεια του Άτυπου Συμβουλίου Ανταγωνιστικότητας που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία, εξέφρασαν την προθυμία τους να εργαστούν προς την απλοποίηση των ερευνητικών προγραμμάτων με στόχο τη μείωση του διοικητικού φόρτου και τη διευκόλυνση της πρόσβασης στους συμμετέχοντες.

Η συνάντηση φιλοξενήθηκε από τον Υπουργό Δρα Σταύρο Μαλά, ο οποίος έχει την ευθύνη για το χαρτοφυλάκιο της έρευνας κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, με τη συμμετοχή της κας Maire Geoghegan-Quinn, Επιτρόπου για την Έρευνα, την Καινοτομία και τις Επιστήμες, καθώς και των Υπουργών Έρευνας από τα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και τις Χώρες της Ευρωπαϊκής Ζώνης Ελεύθερων Συναλλαγών (EFTA).

Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία στην  Έρευνα και Καινοτομία

Οι Υπουργοί αντάλλαξαν απόψεις για την προώθηση της Ευρω-Mεσογειακής Συνεργασίας στον τομέα της έρευνας και της καινοτομίας, επαναλαμβάνοντας τη βούλησή τους να εργαστούν με συνέπεια προς την κατεύθυνση μιας ανανεωμένης εταιρικής σχέσης, με βάση τις αρχές της συνιδιοκτησίας, του αμοιβαίου συμφέροντος και της κοινής ωφέλειας.


Στη σημερινή Άτυπη Σύνοδό τους, οι Υπουργοί υπογράμμισαν τη δέσμευση των χωρών τους να συμμετάσχουν στην προετοιμασία ενός κοινού ερευνητικού προγράμματος για την περιοχή, χρησιμοποιώντας το άρθρο 185 της Συνθήκης, που επιτρέπει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει μέρος και να χρηματοδοτήσει ερευνητικά προγράμματα που αναλαμβάνουν από κοινού διάφορα κράτη μέλη . Επίσης, υπήρξε ευρεία αποδοχή από τους Υπουργούς σχετικά με την επιλογή ερευνητικών πεδίων που είναι συναφή με τις κοινωνικές προκλήσεις που επηρεάζουν την περιοχή, δηλαδή την κλιματική αλλαγή και την ενέργεια. Οι τομείς των Θαλάσσιων Ερευνών και των Κοινωνικών και Ανθρωπιστικών Επιστημών, αναφέρθηκαν επίσης ως πιθανά πεδία για αυτή τη συνεργασία.

Ο Υπουργός  Δρ Μαλάς εξέφρασε την ικανοποίησή του για την έκβαση των συζητήσεων: «Είμαι ευτυχής να πω ότι κατά τη διάρκεια αυτής της συνόδου είχαμε μια πολύ εποικοδομητική συζήτηση σχετικά με την Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία. Σχεδόν όλοι οι Υπουργοί συμφώνησαν ότι πρέπει να προχωρήσουμε με συγκεκριμένο τρόπο για την οικοδόμηση, αυτού που λέμε εδώ και πολλά χρόνια, Ευρω-Μεσογειακή Συνεργασία, μέσα από μια διαπεριφερειακή προσέγγιση. Έχουμε συμφωνήσει ότι η συνταγή για τη διαμόρφωση της ατζέντας έρευνας και καινοτομίας θα προκύψει μέσα από τον προσδιορισμό συγκεκριμένων τομέων που έχουν ιδιαίτερη σημασία τόσο για τους Ευρωπαίους εταίρους όσο και για τους εταίρους της Βόρειας Αφρικής και της Ανατολικής Μεσογείου. Είμαι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσω ότι υπήρξε μεγάλη σύγκλιση για το χρηματοδοτικό μέσο που θα χρησιμοποιηθεί για το σκοπό αυτό, το οποίο είναι το άρθρο 185 της Συνθήκης της ΕΕ».

Απλοποίηση των μοντέλων χρηματοδότησης

Κατά την απογευματινή συνεδρίαση του Άτυπου Συμβουλίου, οι Υπουργοί προέβησαν σε έντονη και εκτενή συζήτηση σχετικά με τη δέσμη μέτρων απλούστευσης που προτείνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Υπήρξε μια καθολική παραδοχή από τους Υπουργούς Έρευνας ότι οι κανόνες συμμετοχής στον Ορίζοντα 2020 (H2020), το νέο ευρωπαϊκό πρόγραμμα χρηματοδότησης έρευνας και καινοτομίας για την περίοδο 2014-2020, χρειάζονται ουσιαστική απλούστευση. Ωστόσο, οι υπουργοί εξέφρασαν διαφορετικές απόψεις για το μοντέλο χρηματοδότησης που θα χρησιμοποιηθεί για την κάλυψη των άμεσων και έμμεσων δαπανών και την αμοιβή των ερευνητών στο πρόγραμμα Ορίζοντας 2020.

Ο Υπουργός Δρ Μαλάς τόνισε ότι «η Ευρώπη έχει καθήκον να μεγιστοποιήσει την αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητά της των προγραμμάτων έρευνας και καινοτομίας, για την επίτευξη των φιλοδοξιών της που ορίζονται στη στρατηγική Ευρώπη 2020». «Η απλούστευση είναι πράγματι τεχνικό θέμα, αλλά ταυτόχρονα και πολύ σημαντικό πολιτικό θέμα, που θα επηρεάσει την ερευνητική κοινότητα για τα επόμενα χρόνια. Η Κυπριακή Προεδρία έχει λάβει σοβαρά υπόψη τις διάφορες δηλώσεις των Υπουργών, τις οποίες θα αξιολογήσει προσεκτικά, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας στο Συμβούλιο Ανταγωνιστικότητας του Οκτωβρίου», πρόσθεσε ο Δρ Μαλάς.

Η Επίτροπος Quinn τόνισε ότι «η απλούστευση είναι στην καρδιά της ατζέντας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και αυτό ήταν ένα αίτημα από πολλούς επιστήμονες, ερευνητικούς οργανισμούς, τη βιομηχανία και τις ΜΜΕ ιδιαίτερα». «Αυτός είναι και ο λόγος για τον οποίο η πρόταση της Επιτροπής είναι αρκετά ριζοσπαστική, με κυρίαρχο στοιχείο το απλοποιημένο μοντέλο χρηματοδότησης, το οποίο ακολουθεί την προσέγγιση “ένα έργο -ένα ποσοστό χρηματοδότησης- ενιαίο ποσοστό έμμεσων δαπανών”», πρόσθεσε. Η Επίτροπος παραδέχθηκε επίσης ότι η Κυπριακή Προεδρία, η Κύπρος, έχει ένα πολύ δύσκολο έργο να επιτελέσει, που είναι η επίτευξη "μερικής γενικής προσέγγισης” για τους κανόνες συμμετοχής.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Έρευνας (ΕΣΕ)

Κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι Υπουργοί είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν το ρόλο του ΕΣΕ στην ενθάρρυνση της έρευνας υψηλής ποιότητας στην Ευρώπη, μετά που δύο υπότροφοι του ΕΣΕ από το Πανεπιστήμιο Κύπρου παρουσίασαν τα ερευνητικά τους έργα. Τόσο η Επίτροπος όσο και ο Υπουργός Δρ Μαλάς ανέφεραν ότι το ΕΣΕ, παρά το πολύ σύντομο διάστημα λειτουργίας του, έχει επιτύχει να καταστεί διεθνές σημείο αναφοράς για ‘bottom-up’ έρευνα.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στην Κύπρο
Κώστας ΓεννάρηςEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Κινητό: +357 99400234
Λειτουργός Προγραμματισμού, Λειτουργός Επικοινωνίας
Χαράλαμπος Σωτηρίου

Γραφείο Προγραμματισμού
Έρευνα και Καινοτομία
Email: csoteriou@planning.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22602875

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Για σχετικές φωτογραφίες κάντε κλίκ εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ