H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - «Βοηθώντας τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις να αναπτυχθούν»
16.11.2012, 12:07 (CET)
Οι τρόποι στήριξης των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων (ΜμΕ) για να οδηγηθούν στην ανάπτυξη συζητήθηκαν κατά την 1η Συνέλευση για τις ΜμΕ, που πραγματοποιήθηκε στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία. Το διήμερο συνέδριο, που ολοκληρώθηκε σήμερα, συνδιοργάνωσαν η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και συγκέντρωσε εκπροσώπους ευρωπαϊκών ΜμΕ, επιχειρηματικών οργανώσεων, εθνικών και περιφερειακών αρχών, πανεπιστημίων και Μέσων Μαζικής Επικοινωνίας.

Οι συζητήσεις που διεξήχθησαν κατέδειξαν ότι, όπως και οι προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Πράξης για τις ΜμΕ, γνωστής ως Small Business Act, τα κυριότερα ζητήματα που αντιμετωπίζουν σήμερα οι ΜμΕ στην Ευρώπη είναι η πρόσβαση στη χρηματοδότηση, η πρόσβαση σε άλλες αγορές, κυρίως εκτός της ΕΕ, καθώς και η μείωση του διοικητικού άχθους. Όπως επεσήμανε ο Υπουργός Εμπορίου, Βιομηχανίας και Τουρισμού κ. Νεοκλής Συλικιώτης κατά τον χθεσινό του χαιρετισμό, «ικανοποίηση προκαλούν οι πρωτοβουλίες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στη σχεδίαση αρχών, μέτρων και εργαλείων, υπέρ των ΜμΕ, ώστε να καταστεί η ΕΕ πιο ισχυρή και ανταγωνιστική στο μέλλον. Επειδή, όμως, απαιτείται χρόνος για την εφαρμογή μεταρρυθμιστικών μέτρων και πολιτικών, θα πρέπει να ξεκινήσουμε τώρα εάν θέλουμε να έχουμε αποτελέσματα το συντομότερο δυνατό».

Επείγουσα ανάγκη για επαρκή χρηματοδότηση των ΜμΕ

Οι οικονομικές προκλήσεις που αντιμετωπίζει σήμερα η Ευρώπη, καθιστούν όσο ποτέ άλλοτε επείγουσα την ανάγκη για την επαρκή χρηματοδότηση για στήριξη των ΜμΕ. Ως εκ τούτου, κοινή διαπίστωση κατά τη Συνέλευση ήταν ότι τα Κράτη Μέλη θα πρέπει να συμφωνήσουν σε ένα πολυετές δημοσιονομικό πλαίσιο που θα ωφελήσει τις ΜμΕ και ότι το COSME, το Πρόγραμμα για την Ανταγωνιστικότητα και την Επιχειρηματικότητα των ΜμΕ, θα χρηματοδοτείται επαρκώς για να συνεχιστεί η στήριξη των ευρωπαϊκών ΜμΕ. «Η βελτίωση της πρόσβασης στη χρηματοδότηση και η ενθάρρυνση του επιχειρηματικού πνεύματος, συμπεριλαμβανομένης και της δημιουργίας νέων επιχειρήσεων, είναι οι βασικοί στόχοι του νέου Προγράμματος οικονομικής υποστήριξης», τόνισε ο κ. Συλικιώτης στη σημερινή του ομιλία με θέμα «Πώς η Κύπρος προωθεί την ανάπτυξη των ΜμΕ».

Οι ΜμΕ στο επίκεντρο της χάραξης πολιτικής

Οι συμμετέχοντες στη Συνέλευση αναγνώρισαν την ανάγκη για διαβούλευση των αρμοδίων αρχών με τις ΜμΕ κατά τη διαδικασία λήψης αποφάσεων και χάραξης πολιτικής για τις ΜμΕ. Όπως σημείωσε ο κ. Συλικιώτης, «εμείς, τα Κράτη Μέλη και οι αρμόδιοι φορείς, θα πρέπει να τοποθετήσουμε ψηλά στην ατζέντα των προτεραιοτήτων μας την πολιτική για τις ΜμΕ και να προωθήσουμε μέτρα και πρωτοβουλίες που θα τις βοηθήσουν να αναπτυχθούν και να καινοτομήσουν, για να μπορέσουν να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που τους προσφέρει η εσωτερική αγορά, να διεθνοποιήσουν τις δραστηριότητές τους και να δημιουργήσουν νέες θέσεις εργασίας.

Θα πρέπει να μειώσουμε τον διοικητικό φόρτο για τις ΜμΕ, να προωθήσουμε την επιχειρηματικότητα και την καινοτομία και να επανατοποθετήσουμε τις προτεραιότητές μας, λαμβάνοντας υπόψη την εταιρική κοινωνική ευθύνη, τις κοινωνικές επιχειρήσεις και τις αρχές της τυποποίησης».

Ευρωπαϊκά Βραβεία Προώθησης της Επιχειρηματικότητας

Η Συνέλευση κορυφώθηκε με τη ψεσινή ετήσια τελετή απονομής των Ευρωπαϊκών Βραβείων Προώθησης της Επιχειρηματικότητας, τα οποία αποσκοπούν στη βράβευση πρωτοβουλιών που έχουν συμβάλει στην προώθηση της επιχειρηματικότητας σε εθνικό, περιφερειακό ή τοπικό επίπεδο.

Η λίστα με τις επιχειρήσεις που βραβεύτηκαν επισυνάπτεται.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Γιώργος Αρότης

Υπουργείο Εμπορίου, Βιομηχανίας & Τουρισμού

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867161

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

Βρείτε φωτογραφίες από την τελετή απονομής των βραβείων εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ