H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Η Κυπριακή Προεδρία εκφράζει την ικανοποίησή της για την ολοκλήρωση της διαδικασίας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013
12.12.2012, 14:16 (CET)
Η Κυπριακή Προεδρία χαιρέτισε τη σημερινή θετική ψήφο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) επί της συμφωνίας για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013 και το προσχέδιο συμπληρωματικού προϋπολογισμού 6/2012. Η θετική ψήφος του ΕΚ αποτελεί την τελική υιοθέτηση της συμφωνίας, μετά την έγκριση του Συμβουλίου στις 6 Δεκεμβρίου. Μιλώντας από το Στρασβούργο μετά την έγκριση του ΕΚ, ο Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων της Κύπρου, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, εξέφρασε τη βαθιά ικανοποίησή του για το αποτέλεσμα.

Ο Κύπριος υφυπουργός ηγήθηκε των διαπραγματεύσεων εκ μέρους του Συμβουλίου στη διαδικασία του προϋπολογισμού, οι οποίες οδήγησαν σε συμφωνία τόσο για τον συμπληρωματικό προϋπολογισμό 6/2012 οσο και για τον προϋπολογισμό του 2013, σε τρίλογο στις 29 Νοεμβρίου. «Είμαι ικανοποιημένος που καταφέραμε να πετύχουμε συμφωνία στο πακέτο προϋπολογισμού. Αυτή  η έγκαιρη συμφωνία επιτρέπει στην Ένωση να εφαρμόσει τα διάφορα προγράμματα και δράσεις προς όφελος των πολιτών μας από την αρχή της νέας χρονιάς. Σημαίνει επίσης ότι οι οφειλές πληρωμών για το 2012 θα τακτοποιηθούν. Κατά την άποψή μου, η συμφωνία αυτή βοηθά στην ενίσχυση της αξιοπιστίας της ΕΕ και στην επανεγκατάσταση της εμπιστοσύνης προς αυτήν. Η συμφωνία είναι αποτέλεσμα πολύ σκληρής δουλειάς  και αφοσίωσης κι από τα δύο θεσμικά όργανα της νομοθετικής διαδικασίας», ανέφερε o Πρέσβης Μαυρογιάννης. 

Συνέχισε, εκφράζοντας την ευγνωμοσύνη του προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σε όλα τα μέλη του Συμβουλίου και την Επιτροπή,  οι οποίοι «ξεκινώντας από πολύ διιστάμενες απόψεις, επέδειξαν συναινετικό πνεύμα και υιοθέτησαν μια πολύ εποικοδομητική και  επικεντρωμένη στα αποτελέσματα προσέγγιση . Με αυτό τον τρόπο, μας επιτράπηκε να έχουμε όλοι μαζί αποτελέσματα και να εκπληρώσουμε την υποχρέωση μας».

Στη χθεσινή  Ολομέλεια του ΕΚ, ο Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, κ. Λουκάς Λουκά, εκπροσωπώντας την Προεδρία, σημείωσε πως «η ΕΕ παρέδωσε επιτέλους αυτό που περιμένουν οι πολίτες από εμάς – ένα συμβιβασμό ο οποίος μας επιτρέπει να διασφαλίσουμε έναν προϋπολογισμό για το 2013 και να αποφύγουμε περαιτέρω δύσκολες συζητήσεις μεταξύ των θεσμικών μας οργάνων».

Ο κ. Λουκά τόνισε ότι «σε αυτούς τους δύσκολους καιρούς όλοι θέλουν απλά να γνωρίζουν πως τα πολύτιμα προγράμματα και δράσεις της ΕΕ μπορούν να συνεχίσουν να λειτουργούν, είτε είναι το Erasmus είτε άλλα στοιχεία της Διά Βίου Μάθησης και του προγραμματικού πλαισίου έρευνας, τα οποία εξυπηρετούν -και θα συνεχίσουν να εξυπηρετούν- τα συμφέροντα των πολιτών και της Ευρώπης». 

Συμπληρωματικός Προϋπολογισμός 2012 και Προϋπολογισμός ΕΕ 2013

Σχετικά με το 2012, η συμφωνία θα παρέχει στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή επιπλέον 6 δισεκατομμύρια ευρώ για την εξόφληση οφειλών  -η  μεγαλύτερη αύξηση προϋπολογισμού της Ε.Ε. μέσω συμπληρωματικού προϋπολογισμού εδώ και πολύ καιρό.  -Περαιτέρω, πρόσθετες ανακατανομές ύψους 100,46 εκατ. ευρώ  συμφωνήθηκαν μεταξύ διάφορων τομέων του προϋπολογισμού.

Ο Προϋπολογισμός της ΕΕ για το 2013 περιλαμβάνει πιστώσεις υποχρεώσεων ύψους 150,9 δισ. Ευρώ, οι οποίες αντιστοιχούν στο 1,13% του Ακαθάριστου Εθνικού Εισοδήματος (ΑΕΕ) της ΕΕ (+ 1.6%), αφήνοντας συνολικό περιθώριο 2,5 δισ. ευρώ από τα όρια του τρέχοντος Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου (ΠΔΠ). Οι υποχρεώσεις πληρωμών ανέρχονται σε 132,8 δισ. ευρώ ή στο 0,99% του ΑΕΕ της ΕΕ. Το ποσό αυτό αντιστοιχεί σε αύξηση 2,4% συγκριτικά με τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2012, όπως έχει τροποποιηθεί από τους συμπληρωματικούς προϋπολογισμούς 1 έως 5.

Ως μέρος του συνολικού συμβιβασμού, το ΕΚ και το Συμβούλιο συμφώνησαν σε κοινές καταστάσεις πληρωμών. Με αύξηση πληρωμών της τάξης του 6,8% στο κεφάλαιο 1 (βιώσιμη ανάπτυξη), ο προϋπολογισμός της ΕΕ για το νέο έτος επικεντρώνεται σθεναρά στα μέτρα ενίσχυσης της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, ευθυγραμμισμένος με τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Ιουνίου. Η υιοθέτηση του προϋπολογισμού της Ε.Ε. για το 2013  θα συνδράμει και στην αποφυγή των δωδεκατημορίων κατά την έναρξη του επόμενου έτους και θα βάλει τέλος στις μακροχρόνιες και δύσκολες διαπραγματεύσεις για τον προϋπολογισμό.

Ιστορικό

Η φετινή διαδικασία του προϋπολογισμού υπήρξε μακρά και αποτέλεσε πρόκληση, ειδικότερα λόγω των δύσκολων οικονομικών συγκυριών που αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη της.

Η περίοδος συνδιαλλαγής των 21 ημερών που ορίζεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας, η οποία έληξε στις 13 Νοεμβρίου, δεν οδήγησε σε συμβιβαστικό κείμενο μεταξύ Συμβουλίου και ΕΚ, αναγκάζοντας την Επιτροπή να υποβάλει νέο προσχέδιο πρότασης στις 23 Νοεμβρίου. Και οι δύο πλευρές της προϋπολογιστικής αρχής χρειάστηκε να δουλέψουν σκληρά και ομαδικά, ούτως ώστε να καταλήξουν σε αποδεκτό συμβιβασμό, ο οποίος να επέτρεπε έγκαιρη ψηφοφορία για τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013 στη σημερινή Ολομέλεια του ΕΚ, η οποία είναι η τελευταία της χρονιάς.

Ένα «προσχέδιο πακέτου» συμφωνήθηκε από Συμβούλιο και ΕΚ στον τρίλογο της 29ης Νοεμβρίου. Οι προηγούμενες δύο βδομάδες αποτέλεσαν το τελευταίο παράθυρο ευκαιρίας για μια συμφωνία η οποία θα μπορούσε να υιοθετηθεί πριν το τέλος της χρονιάς, έχοντας υπόψη τα προγράμματα συναντήσεων των δύο θεσμών. Και οι δύο πλευρές συμφώνησαν πως έπρεπε να υποβάλουν το «προσχέδιο πακέτου» στα αντίστοιχα όργανα για επιβεβαίωση.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Α'
Ειρήνη Πική

Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της ΕΕ

Email: ipiki@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400145
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ