H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Προώθηση του «two-pack» και επισκόπηση της προόδου για περαιτέρω ενίσχυση της τραπεζικής εποπτείας
13.11.2012, 17:52 (CET)
Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ συζήτησαν σήμερα τον τρόπο προώθησης ενός αριθμού ανοικτών θεμάτων οικονομικής και χρηματοπιστωτικής φύσεως, δίνοντας ιδιαίτερη έμφαση στη δέσμη των δύο νομοθετικών πράξεων («two pack») και στον  Ενιαίο Εποπτικό Μηχανισμό. Το Συμβούλιο ECOFIN, το οποίο συνεδρίασε στις Βρυξέλλες την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου 2012, ενημερώθηκε επίσης για τις πρόσφατες εξελίξεις σε σχέση με τους Αναθεωρημένους Κανόνες για Κεφαλαιακή Επάρκεια.

Κατά τη συνεδρία του  Συμβουλίου ECOFIN, η Κυπριακή Προεδρία ενημέρωσε τους Υπουργούς για την υφιστάμενη κατάσταση σε σχέση με τη δέσμη των δύο νομοθετικών πράξεων - «two-pack» - και εξασφάλισε διαπραγματευτική εντολή για τους τρέχοντες τριλόγους μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Two-Pack»: Προχωρώντας μπροστά

Ο σκοπός του «two-pack» είναι η ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας («six-pack»), κυρίως μέσω της ενίσχυσης της μακροοικονομικής εποπτείας για κράτη μέλη που βρίσκονται υπό καθεστώς επιτήρησης ή για κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δημοσιονομικές προκλήσεις. Υπάρχουν επίσης πρόνοιες που ζητούν από τα κράτη μέλη την κατάθεση των προσχεδίων των προϋπολογισμών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο παρόν στάδιο το «two-pack» συζητείται στα πλαίσια τριλόγων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

 «Σήμερα καταλήξαμε σε συμφωνία για μια επικαιροποιημένη  διαπραγματευτική εντολή στα πλαίσια του «two-pack».

«Ελπίζουμε ότι η ευελιξία που επέδειξε το Συμβούλιο θα βοηθήσει τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις μας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, έτσι ώστε να επιτευχθεί συμφωνία πριν το τέλος του έτους, όπως έχει συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», ανέφερε ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου και προεδρεύων του ECOFIN, κ. Βάσος Σιαρλή.

Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός: Περισσότερο Φως

Η Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς για την πρόοδο που έχει επιτευχθεί σε σχέση με τις προτάσεις για τη δημιουργία Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Οι υπουργοί έδωσαν κατευθύνσεις σε σχέση με κάποια εκκρεμή ζητήματα, έτσι ώστε η προσωρινή ειδική Ομάδα Εργασίας που έχει συσταθεί για να ετοιμάσει τη σχετική νομοθεσία, να μπορέσει να συνεχίσει το έργο της.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για τις τράπεζες, ο οποίος θα λειτουργεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, με στόχο την πρόληψη των τραπεζικών κινδύνων και της διασυνοριακής μετάδοσής τους. Η πρόταση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα προς ένα πλήρως ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και άλλα συστατικά όπως ένα ενιαίο βιβλίο κανονισμών, κοινή προστασία καταθέσεων και ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης τραπεζών. Για το θέμα αυτό, έχει συσταθεί προσωρινή ειδική Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να εξεταστούν οι σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

«Σήμερα είχαμε μια πολύ χρήσιμη ανταλλαγή απόψεων σε σχέση με τα σημαντικά ανοικτά ζητήματα, στα πλαίσια της δημιουργίας ενός Κοινού Εποπτικού Μηχανισμού. Είναι πολύ σημαντικό όπως επιταχύνουμε την εργασία μας, έτσι ώστε να μπορέσουμε να σεβαστούμε τα χρονικά όρια που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», είπε ο Κύπριος υπουργός.

Αναθεωρημένοι Κανόνες για Κεφαλαιακή Επάρκεια: υφιστάμενη κατάσταση 

Η Προεδρία ενημέρωσε τους Υπουργούς για την υφιστάμενη κατάσταση, αναφορικά με τους Αναθεωρημένους Κανόνες Κεφαλαιακής Επάρκειας, οι οποίοι αναθεωρούν τους υφιστάμενους κανόνες της ΕΕ για την κεφαλαιακή επάρκεια των τραπεζών και των επενδυτικών εταιρειών.

Το νομοθετικό πακέτο περιλαμβάνει δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία Οδηγία και ένα Κανονισμό, και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενσωμάτωση των συμφωνιών της Επιτροπής της Βασιλείας σε σχέση με κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως αυτές επικυρώθηκαν από τους ηγέτες των «G20» και επιβεβαιώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

 «Οι Αναθεωρημένοι Κανόνες για Κεφαλαιακή Επάρκεια αποτελούν σημαντικό συστατικό του ενιαίου βιβλίου κανονισμών της ΕΕ και είναι σημαντικό όπως υιοθετηθεί πριν ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός τεθεί σε λειτουργία. Το θέμα αυτό αποτελεί μέγιστη προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία», κατέληξε ο κ. Σιαρλή.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Υπουργού
Γιώργος Σκλάβος

Υπουργείο Οικονομικών

Email: gsklavos@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22601268

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ