H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Απρόθυμο το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να ολοκληρώσει τη διαδικασία συνδιαλλαγής για τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013
13.11.2012, 22:10 (CET)
Παρά τις επίμονες προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας για επίτευξη συναίνεσης μεταξύ των θέσεων του Συμβουλίου της ΕΕ και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), σχετικά με τον προϋπολογισμό του 2013 της ΕΕ, οι σημερινές προσπάθειες δεν έφεραν το επιθυμητό αποτέλεσμα. Το ΕΚ είχε θέσει ως προϋπόθεση για τη συζήτηση του προϋπολογισμού του 2013,  την επίτευξη συμφωνίας επί του διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2012 της ΕΕ. Αυτό αποτέλεσε και το εμπόδιο για επίτευξη συμφωνίας για τον προϋπολογισμό του 2013. Η σημερινή μέρα σηματοδοτεί το τέλος των 21 ημερών της διαδικασίας συνδιαλλαγής, η οποία ξεκίνησε στις 23 Οκτωβρίου. Μετά την λήξη της σημερινής προθεσμίας της διαδικασίας συνδιαλλαγής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει να υποβάλει νέα πρόταση για τον προϋπολογισμό της ΕΕ  για το 2013. Το Συμβούλιο ενέκρινε το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 5 για το 2012, το οποίο προβλέπει οικονομική βοήθεια ύψους 670 εκατ. ευρώ που θα δοθεί στην Ιταλία από το Ταμείο Αλληλεγγύης της ΕΕ. Η Ιταλία είχε πληγεί από μια σειρά σεισμών νωρίτερα αυτό το χρόνο.

Σήμερα, η διαδικασία συνδιαλλαγής των 21 ημερών ολοκληρώθηκε, χωρίς όμως να βρεθεί συμφωνία σχετικά με τον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013. Ο Κύπριος Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης εξέφρασε την απογοήτευσή του για την έκβαση των συζητήσεων.

«Λυπούμαι να σημειώσω ότι παρά τις έντονες προσπάθειες της Προεδρίας να συμβιβάσει τις θέσεις των δύο θεσμικών οργάνων, η συμφωνία δεν επιτεύχθηκε. Θα ήθελα να τονίσω ότι η Προεδρία από την αρχή είχε εισέλθει στις διαπραγματεύσεις για τον ετήσιο προϋπολογισμό με το μεγαλύτερο αίσθημα ευθύνης και έχει καταβάλει κάθε δυνατή προσπάθεια για την επίτευξη συγκεκριμένων αποτελεσμάτων. Αποτέλεσμα αυτών των προσπαθειών ήταν και η κοινή θέση του Συμβουλίου που επιτεύχθηκε στις 24 Ιουλίου», δήλωσε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.

Ο κύριος λόγος για το σημερινό αποτέλεσμα ήταν το προσχέδιο του τροποποιητικού προϋπολογισμού αρ. 6 για το 2012. Η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για επιπλέον 9 δισεκατομμύρια ευρώ για τον προϋπολογισμό του 2012 ήταν το μεγαλύτερο εμπόδιο για μια συμφωνία.

«Δυστυχώς, ο προϋπολογισμός για το 2013 κατέστη ‘όμηρος’ στις διαπραγματεύσεις για το προσχέδιο του τροποποιητικού προϋπολογισμού αρ. 6 για το 2012»,  δήλωσε ο Κύπριος Υφυπουργός. 

«Καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου συνδιαλλαγής, το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο δεν θέλησε να προχωρήσει στη συζήτηση του προϋπολογισμού για το 2013, σύμφωνα με την εντολή της Επιτροπής Συνδιαλλαγής της 23ης Οκτωβρίου, με την οποία προέβλεπε πως η Επιτροπή έπρεπε να καταλήξει σε συμφωνία για τον προϋπολογισμό του 2013. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο είχε θέσει ως προϋπόθεση, τη συμφωνία σχετικά με το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού αριθ. 6 για το 2012. Το Συμβούλιο ήταν, και παραμένει έτοιμο να συζητήσει για όλα τα στοιχεία του πακέτου και θέλησε να τα χειριστεί ταυτόχρονα, προκειμένου να βρεθεί μια ισορροπημένη λύση που να ανταποκρίνεται στις ανησυχίες όλων των ενδιαφερόμενων μερών και  των κρατών μελών», πρόσθεσε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.

Από πλευράς Συμβουλίου, θεωρείται πως υπάρχει σύνδεση μεταξύ του σχεδίου διορθωτικού προϋπολογισμού για το 2012 και του προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013, αφού και οι δύο προϋπολογισμοί διασφαλίζουν τη συνέχεια των ευρωπαϊκών μέτρων και πρέπει να χρηματοδοτούνται από τους ίδιους εθνικούς προϋπολογισμούς.

H εκτίμηση της Κυπριακής Προεδρίας είναι πως η απόσταση μεταξύ των αποκλίνουσων θέσεων για τον προϋπολογισμό του 2013 δεν ήταν τόσο μακριά, και πως υπήρχαν καλές πιθανότητες εξεύρεσης συμβιβασμού.

«Ωστόσο, μας λυπεί το γεγονός ότι αυτή η ευκαιρία έχει χαθεί λόγω της έλλειψης ευελιξίας από πλευράς του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου», είπε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης, καταλήγοντας στο συμπέρασμα ότι «υπό αυτές τις συνθήκες, η Επιτροπή Συνδιαλλαγής δεν μπόρεσε να ανταποκριθεί στο γράμμα και στο πνεύμα των διατάξεων της Συνθήκης».

Συμφωνία για οικονομική ενίσχυση της Ιταλίας

Το Συμβούλιο ενέκρινε σήμερα το σχέδιο διορθωτικού προϋπολογισμού (ΣΔΠ) αριθ. 5 για το 2012, όπως ήταν και η πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το ΣΔΠ 5  θα παρέχει οικονομική βοήθεια ύψους 670 εκατ. ευρώ στην Ιταλία από το Ταμείο Αλληλεγγύης της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η Ιταλία είχε πληγεί από μια σειρά από σεισμούς νωρίτερα αυτό το χρόνο.

«Η απόφαση αυτή αποτελεί ένα απτό παράδειγμα της αλληλεγγύης του Συμβουλίου προς την Ιταλία, αντανακλά τη δέσμευση του Συμβουλίου να τηρήσει τις υποσχέσεις του και δείχνει την καλή της θέληση προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», δήλωσε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.

Επόμενα βήματα

Δεδομένης της αποτυχίας εξεύρεσης συμφωνίας από την Επιτροπής Συνδιαλλαγής, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα πρέπει τώρα να υιοθετήσει μια νέα πρόταση για ένα νέο προσχέδιο προϋπολογισμού για το 2013, όπως προβλέπεται από τη Συνθήκη της Λισσαβόνας.

 Ο Υφυπουργός τόνισε την αποφασιστικότητα της Κυπριακής Προεδρίας να εργαστεί σκληρά για την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τη νέα πρόταση που θα υιοθετηθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Τόνισε ότι «η Προεδρία θα επιδείξει τον ίδιο ζήλο και αποφασιστικότητα, θα συνεχίσει να ενεργεί ως έντιμος διαμεσολαβητής μέχρι το τέλος της Προεδρίας και θα εργάζεται μέχρι την τελευταία ημέρα για την έναρξη και την πρόοδο των εργασιών σχετικά με τη νέα πρόταση».

Ωστόσο, εάν, κατά την έναρξη του 2013, ο προϋπολογισμός δεν έχει ακόμη εγκριθεί, τότε κάθε μήνα θα δαπανάται ποσό που αντιστοιχεί στο ένα δωδέκατο των πιστώσεων του προϋπολογισμού για το προηγούμενο οικονομικό έτος, δηλαδή το 2012. Οποιαδήποτε πρόσθετη δαπάνη μπορεί να εγκριθεί μόνον με απόφαση του Συμβουλίου, μετά από πρόταση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και ύστερα από τη σύμφωνη γνώμη της πλειοψηφίας των μελών του Κοινοβουλίου.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ