H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – «Two Pack» και Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός πιο κοντά σε τελική συμφωνία
04.12.2012, 18:57 (CET)
Το Συμβούλιο Υπουργών Οικονομικών (ECOFIN) πέτυχε σημαντική πρόοδο σε σχέση με το «two-pack», κατά τη σημερινή (4 Δεκεμβρίου) συνάντησή του στις Βρυξέλλες. Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, οι Υπουργοί είχαν επίσης εποικοδομητικό διάλογο σε σχέση με το πώς θα πρέπει να προωθηθεί το θέμα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού και των Αναθεωρημένων Κανόνων για Κεφαλαιακή Επάρκεια. 

Της συνάντησης του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών προήδρευσε  ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κ. Βάσος Σιαρλή. Οι υπουργοί αποφάσισαν να συνέλθουν για νέο έκτακτο Συμβούλιο ECOFIN, το οποίο θα αφορά αποκλειστικά το θέμα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, πριν το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Κοντά σε πολιτική συμφωνία για το «two-pack»

Η Προεδρία ενημέρωσε τους υπουργούς ότι βρίσκεται πολύ κοντά σε επίτευξη πολιτικής συμφωνίας με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο σε σχέση με το «two-pack»,  μέσα στα χρονικά πλαίσια που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Οκτώβριο.

Το «two-pack» περιλαμβάνει:

  • κανονισμό για ενισχυμένη παρακολούθηση και αξιολόγηση προσχεδίων προϋπολογισμών των κρατών μελών της Ευρωζώνης, ειδικά για χώρες που βρίσκονται κάτω από τη διαδικασία υπερβολικού ελλείμματος,
  • κανονισμό για ενισχυμένη παρακολούθηση των κρατών μελών της Ευρωζώνης που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα στον χρηματοπιστωτικό τομέα ή έχουν υποβάλει αίτημα για οικονομική στήριξη.

Ο σκοπός του «two-pack» είναι η ενίσχυση της υφιστάμενης νομοθεσίας («six-pack»), κυρίως μέσω της ενδυνάμωσης της μακροοικονομικής εποπτείας για κράτη μέλη που βρίσκονται υπό καθεστώς επιτήρησης ή για κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δημοσιονομικές προκλήσεις. Υπάρχουν επίσης πρόνοιες που ζητούν από τα κράτη μέλη την κατάθεση των προσχεδίων των προϋπολογισμών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Στο παρόν στάδιο το «two-pack» συζητείται στα πλαίσια τριλόγων με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή.

Ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κ. Βάσος Σιαρλή σημείωσε:

«Το θέμα αυτό αποτελούσε σημαντική προτεραιότητα για μας και είναι με ευχαρίστηση που μπορώ δηλώσω ότι έχουμε καταφέρει σημαντικά αποτελέσματα».

Πρόοδος για τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας

Οι Υπουργοί είχαν μια ζωντανή συζήτηση σε σχέση με τον Ενιαίο Μηχανισμό Εποπτείας και υπήρξε σύγκλιση απόψεων, αν και κάποια θέματα εξακολουθούν να εκκρεμούν.

Το ECOFIN θα συζητήσει εκ νέου το θέμα του Ενιαίου Εποπτικού Μηχανισμού, πριν τη Σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα πραγματοποιηθεί στις 13 και 14 Δεκεμβρίου.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για τις τράπεζες, που θα λειτουργεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.  Η πρόταση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα προς ένα πλήρως ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και άλλα συστατικά όπως ένα ενιαίο βιβλίο κανονισμών, κοινή προστασία καταθέσεων και ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης τραπεζών.

Για το θέμα αυτό, έχει συσταθεί προσωρινή ειδική Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να εξεταστούν οι σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η Ομάδα αυτή έχει συναντηθεί έξι φορές μέχρι τώρα και έχει πετύχει σημαντική πρόοδο.

Αναθεωρημένοι Κανόνες για Κεφαλαιακή Επάρκεια

Η Προεδρία παρουσίασε έκθεση προόδου στο Συμβούλιο για αριθμό θεμάτων που εκκρεμούν, σε σχέση με τους Αναθεωρημένους Κανόνες Κεφαλαιακής Επάρκειας. Το Συμβούλιο αντάλλαξε απόψεις σε σχέση με τα εκκρεμή θέματα, τα οποία σημειώθηκαν από την Προεδρία. Στόχος είναι να υπάρξει κατάληξη με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο μέχρι το τέλος του χρόνου.

Αυτό το νομοθετικό πακέτο περιλαμβάνει δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία Οδηγία και ένα Κανονισμό, και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενσωμάτωση των συμφωνιών της Επιτροπής της Βασιλείας σε σχέση με κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως αυτές επικυρώθηκαν από τους ηγέτες των «G20» και επιβεβαιώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Η επονομαζόμενη συμφωνία «Βασιλεία ΙΙΙ», η οποία έχει ολοκληρωθεί από την Επιτροπή της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία, ενισχύει τις τραπεζικές κεφαλαιακές απαιτήσεις και προβλέπει ένα πλαίσιο για νέες ρυθμιστικές απαιτήσεις σε σχέση με τη ρευστότητα και τη μόχλευση.

«Παρά τον αριθμό θεμάτων που εκκρεμούν, καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για κατάληξη πριν το τέλος του χρόνου», κατέληξε ο  κ. Σιαρλή.

Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη 2013

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή παρουσίασε την Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη 2013.

Η Ετήσια Επισκόπηση για την Ανάπτυξη παραθέτει τις προτεραιότητες της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για τους επόμενους 12 μήνες, σε σχέση με τις οικονομικές και δημοσιονομικές πολιτικές που θα πρέπει να ακολουθηθούν σε Ευρωπαϊκό επίπεδο, για προώθηση της ανάπτυξης και της απασχόλησης. Η παρουσίασή της σηματοδοτεί την έναρξη του ευρωπαϊκού εξαμήνου οικονομικής διακυβέρνησης.

 

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Υπουργού
Γιώργος Σκλάβος

Υπουργείο Οικονομικών

Email: gsklavos@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22601268
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πανίκος Κωνσταντίνου

Υπουργείο Οικονομικών
Οικονομική Διακυβέρνηση
Email: pconstantinou@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22601266

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ