H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Προώθηση της περαιτέρω ενίσχυσης της οικονομικής διακυβέρνησης της ΕΕ
12.11.2012, 10:15 (CET)
Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ θα συνέλθουν στις Βρυξέλλες την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου, για να συζητήσουν νομοθετικές προτάσεις που στοχεύουν στην ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης και του χρηματοπιστωτικού πλαισίου της ΕΕ. Σε αυτές περιλαμβάνονται η δέσμη δύο νομοθετικών πράξεων («two pack»), ο Ενιαίος Εποπτικός Μηχανισμός για τις τράπεζες και ο αναθεωρημένος Κανονισμός για την Κεφαλαιακή Επάρκεια. Το Συμβούλιο ECOFIN θα ενημερωθεί επίσης, για τις τελευταίες εξελίξεις σε σχέση με τον Φόρο Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών.

Προώθηση του «two pack»

Σε ό,τι αφορα τη δέσμη των δύο νομοθετικών πράξεων - «two-pack» -, η Κυπριακή Προεδρία θα ενημερώσει το Συμβούλιο ECOFIN για τα εναπομείναντα ανοικτά θέματα. Η Κυπριακή Προεδρία θα ζητήσει την έγκριση διαπραγματευτικής εντολής στους τρέχοντες τριλόγους μεταξύ του Συμβουλίου, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Στόχος είναι η επίτευξη συμφωνίας με το ΕΚ και την Επιτροπή στα δύο προσχέδια κανονισμού μέχρι το τέλος του έτους.

Ο σκοπός του «two-pack» είναι η ενίσχυση της μακροοικονομικής εποπτείας για κράτη μέλη που βρίσκονται υπό καθεστώς επιτήρησης ή για κράτη μέλη που αντιμετωπίζουν σοβαρές δημοσιονομικές προκλήσεις. Υπάρχουν επίσης πρόνοιες που ζητούν από τα κράτη μέλη την κατάθεση των προσχεδίων των προϋπολογισμών τους στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Το «two pack» συζητείται σε τριλόγους με το ΕΚ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και θα λειτουργήσει ως συμπλήρωμα στο ήδη συμφωνημένο «six-pack» των μέτρων οικονομικής διακυβέρνησης.

Ο Υπουργός Οικονομικών της Κύπρου, κ. Βάσος Σιαρλή, o οποίος θα προεδρεύσει της αυριανής συνάντησης, αναφέρει:

«H Κυπριακή Προεδρία θεωρεί το ’two pack’ πολύ σημαντικό βήμα για περαιτέρω ενδυνάμωση της οικονομικής διακυβέρνησης στην ΕΕ. Στόχος μας είναι όπως η διαδικασία προχωρήσει τάχιστα και υπάρξει κατάληξη το αργότερο μέχρι το τέλος του χρόνου, όπως έχει συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο».

Αναθεωρημένοι Κανόνες για Κεφαλαιακή Επάρκεια: υφιστάμενη κατάσταση 

Η Προεδρία θα ενημερώσει τους Υπουργούς σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, αναφορικά με τους Αναθεωρημένους Κανόνες για Κεφαλαιακή Επάρκεια, οι οποίοι τροποποιούν τους κανονισμούς της ΕΕ για τις κεφαλαιακές απαιτήσεις των τραπεζών και των επενδυτικών εταιρειών. Στο Συμβούλιο αναμένεται να διεξαχθεί μια ανταλλαγή απόψεων με στόχο την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας μέχρι το τέλος του 2012.

Το νομοθετικό πακέτο περιλαμβάνει δύο προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μία Οδηγία και ένα Κανονισμό, και στοχεύει, μεταξύ άλλων, στην ενσωμάτωση των συμφωνιών της Επιτροπής της Βασιλείας σε σχέση με κεφαλαιακές απαιτήσεις, όπως αυτές επικυρώθηκαν από τους ηγέτες των “G20” και επιβεβαιώθηκαν από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο. Η Επιτροπή της Βασιλείας αποτελεί φόρουμ συνεργασίας για θέματα τραπεζικής εποπτείας και στοχεύει στη βελτίωση της τραπεζικής εποπτείας διεθνώς.

«Αυτό αποτελεί ένα πολύ σημαντικό θέμα και παρά τις δυσκολίες που έχουν παρατηρηθεί μέχρι τώρα, η Κυπριακή Προεδρία θα καταβάλει κάθε προσπάθεια για κατάληξη μέχρι τον Δεκέμβριο του 2012», πρόσθεσε ο κ. Σιαρλή.

Μηχανισμός Τραπεζικής Εποπτείας: Συζήτηση Προσανατολισμού

Η Προεδρία θα ενημερώσει τους Υπουργούς σε σχέση με την υφιστάμενη κατάσταση, καθώς και για εκκρεμή ζητήματα, αναφορικά με τη δημιουργία ενός Κοινού Εποπτικού Μηχανισμού για χρηματοπιστωτικά ιδρύματα εντός της ευρωζώνης, καθώς και για όσα επιλέξουν να ενταχθούν σε αυτόν από άλλα κράτη μέλη εκτός ευρωζώνης. Αναμένεται ότι οι Υπουργοί θα δώσουν οδηγίες για τα επόμενα βήματα, με σεβασμό ως προς τα χρονικά όρια που έθεσε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Στις 12 Σεπτεμβρίου 2012, η Επιτροπή πρότεινε τη δημιουργία ενός ενιαίου εποπτικού μηχανισμού για τις τράπεζες, που θα λειτουργεί στα πλαίσια της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Η πρόταση αυτή αποτελεί το πρώτο βήμα προς ένα πλήρως ενοποιημένο χρηματοπιστωτικό πλαίσιο, το οποίο περιλαμβάνει και άλλα συστατικά όπως ένα ενιαίο βιβλίο κανονισμών, κοινή προστασία καταθέσεων και ενιαίο μηχανισμό εξυγίανσης τραπεζών. Για το θέμα αυτό, έχει συσταθεί προσωρινή ειδική Ομάδα Εργασίας, προκειμένου να εξεταστούν οι σχετικές προτάσεις της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Φόρος Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών: υφιστάμενη κατάσταση 

Η Προεδρία θα ενημερώσει τους Υπουργούς για τις εξελίξεις στο θέμα της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας για  τον Φόρο Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών. Η Επιτροπή θα παρουσιάσει τη σχετική πρόταση, η οποία θα αποτελέσει αντικείμενο συζήτησης για τους Υπουργούς.

Το συμπέρασμα του Συμβουλίου Υπουργών Οικονομικών και του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου τον Ιούνιο, ήταν ότι για το θέμα της επιβολής Φόρου Χρηματοπιστωτικών Συναλλαγών στην ΕΕ, δεν υπάρχει γενική συναίνεση και ότι θα πρέπει να εξερευνηθούν άλλοι τρόποι, συμπεριλαμβανομένης της διαδικασίας ενισχυμένης συνεργασίας για μια ομάδα ενδιαφερόμενων χωρών, μέχρι το τέλος του 2012. Ο αριθμός των χωρών που έχουν αιτηθεί μέχρι τώρα, ξεπερνά τον ελάχιστο αριθμό εννέα χωρών που απαιτείται από τους ευρωπαϊκούς κανόνες.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Υπεύθυνος Γραφείου Τύπου Υπουργού
Γιώργος Σκλάβος

Υπουργείο Οικονομικών

Email: gsklavos@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22601268
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πανίκος Κωνσταντίνου

Υπουργείο Οικονομικών
Οικονομική Διακυβέρνηση
Email: pconstantinou@mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22601266

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ