H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Προωθώντας βασικά θέματα στον τομέα της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού
23.11.2012, 13:51 (CET)
Οι Υπουργοί Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναμένεται να θέσουν τις τελικές πολιτικές θέσεις τους για τους φακέλους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, στη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Νοεμβρίου. Το Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (EYCS) αναμένεται να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία στην πρόταση σύστασης για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης καθώς και σε μία μερική γενική προσέγγιση για τον κανονισμό του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Επιπλέον, αναμένεται να προκύψουν Συμπεράσματα του Συμβουλίου για τον Αναλφαβητισμό, τη συμβολή της εκπαίδευσης στην οικονομική ανάκαμψη και την ανάπτυξη, την πολιτιστική διακυβέρνηση, τη συμμετοχή και την κοινωνική ένταξη των νέων με έμφαση σε όσους προέρχονται από μεταναστευτικό υπόβαθρο, την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για τη λήψη αποφάσεων πολιτικής για θέματα αθλητισμού και για τη θέσπιση στρατηγικής για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αθλητικών αποτελεσμάτων.

Κατά τη διάρκεια του Συμβουλίου, του οποίου θα προεδρεύσει ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, κ. Γιώργος Δημοσθένους, αναμένεται ότι θα υπάρξει θετική κατάληξη σε ένα σημαντικό αριθμό θεμάτων που βρίσκονται υπό συζήτηση στους τομείς της εκπαίδευσης, της νεολαίας, του πολιτισμού και του αθλητισμού.

Η συνάντηση θα ξεκινήσει με θέματα που αφορούν την εκπαίδευση και το Συμβούλιο θα ενημερωθεί από την Προεδρία για την πορεία των εργασιών σχετικά με την πρόταση για την ανανέωση του προγράμματος «Erasmus for All» για την περίοδο 2014-2020.

Επικύρωση μη-τυπικής και άτυπης μάθησης

Oι υπουργοί αναμένεται να καταλήξουν σε πολιτική συμφωνία σχετικά με τη σύσταση για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης, η οποία καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς για την επικύρωση αυτών των τύπων μάθησης το αργότερο μέχρι το 2018. Η μη τυπική μάθηση αφορά τη μάθηση που λαμβάνει χώρα μέσω προγραμματισμένων δραστηριοτήτων, όπου κάποια μορφή στήριξης της εκπαίδευσης είναι παρούσα, ενώ η άτυπη μάθηση είναι η μάθηση και οι δεξιότητες που προκύπτουν από τις καθημερινές δραστηριότητες οι οποίες σχετίζονται με την εργασία, την οικογένεια ή την αναψυχή.

Αλφαβητισμός για Όλους

Οι υπουργοί αναμένεται να υιοθετήσουν τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον Αλφαβητισμό, ο οποίος αποτελεί μία από τις προτεραιότητες της Προεδρίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης. Η Κυπριακή Προεδρία πραγματοποίησε Συνέδριο με θέμα τον «Αλφαβητισμό για Όλους» τον περασμένο Σεπτέμβριο και τα συμπεράσματα καλούν τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τις δεξιότητες αλφαβητισμού των πολιτών τους, με συνεργασία όλων των σχετικών φορέων, οργανισμών και αρχών, ως μέρος των ευρύτερων στρατηγικών για απόκτηση δεξιοτήτων. Το θέμα έτυχε, επίσης, συζήτησης στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών το οποίο πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία τον περασμένο Οκτώβριο.

Η συμβολής της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην οικονομική ανάκαμψη

Συμπεράσματα Συμβουλίου αναμένονται επίσης στα θέματα της συμβολής της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για την οικονομική ανάκαμψη, την ανάπτυξη και την απασχόληση, η οποία δεν επιδιώκει απλώς να υπογραμμίσει, αλλά και να ενισχύσει τον καθοριστικό ρόλο της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στο πλαίσιο της στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Επιπλέον, οι υπουργοί θα έχουν δημόσια συζήτηση, με βάση έγγραφο εργασίας που εκπόνησε η Κυπριακή Προεδρία, σχετικά με το πώς θα ενισχυθεί η ποιότητα, η ικανότητα και το καθεστώς των καθηγητών σε μια εποχή περιορισμένων οικονομικών πόρων.

Δημιουργική Ευρώπη

Στα θέματα Πολιτισμού, οι υπουργοί αναμένεται να καταλήξουν σε μερική γενική προσέγγιση σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα έχει διπλό στόχο: την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πολιτιστικών, οπτικοακουστικών μέσων και του δημιουργικού τομέα.

Επιπλέον, το Συμβούλιο αναμένεται να εγκρίνει συμπεράσματα σχετικά με την πολιτιστική διακυβέρνηση, η οποία αποσκοπεί στο να τοποθετήσει τον πολιτισμό στο επίκεντρο της δημόσιας πολιτικής ατζέντας, καθώς και σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για καλύτερο διαδίκτυο για τα παιδιά.

Η συμμετοχή των νέων και η ενίσχυση της χάραξης πολιτικής στον αθλητισμό

Στην πρωινή συνεδρία την Τρίτη, 27 Νοέμβρη, οι υπουργοί αναμένεται να εγκρίνουν ψήφισμα για την επισκόπηση του διαρθρωμένου διαλόγου με τους νέους σχετικά με τη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης.

Κατά τη διάρκεια του απογεύματος, αναμένεται ότι οι Υπουργοί Αθλητισμού θα υιοθετήσουν τρία συμπεράσματα στον τομέα του αθλητισμού: για την ενίσχυση της βάσης τεκμηρίωσης για τη χάραξη πολιτικής για τον αθλητισμό σχετικά με μια στρατηγική για την καταπολέμηση της χειραγώγησης των αποτελεσμάτων του αθλητισμού και για την προώθηση της υγείας, την ενίσχυση της φυσικής δραστηριότητες.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός Επικοινωνίας
Κώστας Ιερίδης

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

Email: cierides@moec.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800954

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ