H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Οι στοιχειοθετημένες Πολιτιστικές πολιτικές μπορούν να συμβάλουν στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη
29.08.2012, 17:19 (CET)

H ανάπτυξη αποτελεσματικών στοιχειοθετημένων πολιτικών Πολιτισμού μπορεί να έχει σφαιρική συμβολή στον αγώνα για οικονομική ανάκαμψη με ταυτόχρονο όφελος για την κοινωνία των πολιτών, σύμφωνα με τους Ανώτερους Αξιωματούχους Πολιτισμού των κρατών μελών της ΕΕ. Η συνάντηση, η οποία διοργανώθηκε από τις Πολιτιστικές Υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου, είχε ως θέμα την «Πολιτιστική Διακυβέρνηση στην εποχή της παγκοσμιοποίησης: Καλύτερη διακυβέρνηση για τον πολιτιστικό και δημιουργικό τομέα» και πραγματοποιήθηκε στις 28 και 29 Αυγούστου 2012 στο Διεθνές Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία.

Οι συμμετέχοντες πραγματοποίησαν ευρεία εκτίμηση της σημερινής κατάστασης στον τομέα της πολιτιστικής διακυβέρνησης, εστιάζοντας ιδιαίτερα στη σφαιρική συμβολή και την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και του διαπολιτισμικού διαλόγου ως καταλυτών για την επίτευξη της αειφόρου και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Είχαν επίσης την ευκαιρία να συζητήσουν  σειρά ζητημάτων που σχετίζονται με την προώθηση πολιτιστικής έρευνας ως καταλύτη για το σχεδιασμό και την ανάπτυξη των πολιτιστικών πολιτικών.

Η συνάντηση εμπλουτίστηκε με την παρουσίαση τριών μελετών περίπτωσης οι οποίες αφορούσαν (α) τη διαχείριση των Διαρθρωτικών Ταμείων για επενδύσεις στον τομέα του πολιτισμού στην Πολωνία, (β) τη στρατηγική της δημιουργικής οικονομίας της Μάλτας και (γ) την καθιέρωση της Πολιτιστικής διακυβέρνησης δια μέσου της ανάλυσης και αξιοποίησης των πολιτιστικών στατιστικών στην Ευρώπη με παρουσίαση του σχετικού προγράμματος ESSnet Culture, του Ευρωπαϊκού Στατιστικού Συστήματος για τον πολιτισμό.

Τα αποτελέσματα της εν λόγω Συνάντησης θα τροφοδοτήσουν τα σχετικά συμπεράσματα του Συμβουλίου Υπουργών για το θέμα της Πολιτιστικής Διακυβέρνησης, υλοποιώντας, έτσι τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στα θέματα Πολιτισμού για προώθηση ζητημάτων όπως η ενίσχυση και η ενδυνάμωση της πολιτιστικής έρευνας στη βάση ολιστικών προσεγγίσεων σε ζητήματα Πολιτιστικής Διακυβέρνησης.

Πολιτισμός: «Ένα απαραίτητο κοινωνικό αγαθό»

Σε χαιρετισμό του κατά την έναρξη των εργασιών της συνάντησης ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού της Κύπρου κ. Γιώργος Δημοσθένους σημείωσε τη σημασία που έχουν αποκτήσει τα θέματα Πολιτισμού, ιδιαίτερα στη σημερινή οικονομική κατάσταση, τόσο για τόνωση της οικονομίας αλλά ιδιαίτερα για τον άνθρωπο. Ο κ. Δημοσθένους τόνισε ότι ο πολιτισμός «είναι πηγή για σύγχρονη δημιουργία και μέσο ανάπτυξης πολιτικής και κοινωνικής συνείδησης και αποτελεί ως εκ τούτου απαραίτητο κοινωνικό αγαθό. Ως αποτέλεσμα», συνέχισε, «η πνευματική καλλιέργεια του συνόλου των πολιτών μας, πρέπει να αποτελέσει  σημαντικό άξονα των προτεραιοτήτων μας, έχοντας κύριο στόχο μας την αναβάθμιση και ανάπτυξη των αξιών και αρχών που δίνουν περιεχόμενο, όραμα και προοπτική στους  λαούς  μας».

Σε χαιρετισμό του εκ μέρους της αρμόδιας Επιτρόπου, κας Αντρούλας Βασιλείου, ο Επικεφαλής της Αντιπροσωπείας της Ευρωπαϊκής Επιτροπής στην Κύπρο κ. Γεώργιος Μαρκοπουλιώτης, αφού τόνισε το μεγάλο ενδιαφέρον της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για το θέμα της Πολιτιστικής Διακυβέρνησης, συγχάρηκε την Κυπριακή Προεδρία για την απόφασή της να το επιλέξει ως μία από τις προτεραιότητές της.

Ο κ. Μαρκοπουλιώτης τόνισε:

«Σε καιρούς κρίσης, δημιουργείται ο πειρασμός αντιμετώπισης των τεχνών και του πολιτισμού ως κόστος και όχι ως ζωτικών επενδύσεων για την κοινωνία. Αντιθέτως, χρειαζόμαστε μεθόδους αξιολόγησης και υπολογισμού που να μπορούν να απεικονίσουν τον πολλαπλό αντίκτυπο που έχουν στις κοινωνίες ο πολιτισμός και οι τέχνες».

Λειτουργός Επικοινωνίας
Κώστας Ιερίδης

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

Email: cierides@moec.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800954

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ