H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Πρόοδος σε βασικά ζητήματα για την εκπαίδευση και τον πολιτισμό
26.11.2012, 17:50 (CET)
Οι Υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού της ΕΕ πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, σημαντική πρόοδο στους φακέλους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους, υιοθετώντας Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον αλφαβητισμό, την πολιτιστική διακυβέρνηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και πετυχαίνοντας, ταυτόχρονα, μια μερική γενική προσέγγιση σε ότι αφορά την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη». Κατά την πρώτη ημέρα του Συμβουλίου Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (EYCS) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες, οι Υπουργοί συζήτησαν, επίσης, τη συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην οικονομική ανάκαμψη και κατέθεσαν τη δέσμευσή τους να προάγουν τη βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης ως βασική προτεραιότητα.

Σε θέματα που αφορούν την εκπαίδευση, τον πολιτισμό και τα οπτικοακουστικά μέσα επικεντρώθηκε σήμερα, 26 Νοεμβρίου, σε υπουργική συνάντηση στις Βρυξέλλες, το  Συμβούλιο Παιδεία, Νεολαία, Πολιτισμός και Αθλητισμός (EYCS). Της συνάντησης προήδρευσε ο Κύπριος Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού, κ. Γιώργος Δημοσθένους.

Αλφαβητισμός για όλους

Το Συμβούλιο σήμερα ενέκρινε Συμπεράσματα σχετικά με τον αλφαβητισμό, ένα σημαντικό ζήτημα στον τομέα της εκπαίδευσης, το οποίο αφορά όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Με έναν στους πέντε Ευρωπαίους πολίτες να μη διαθέτει τις απαιτούμενες δεξιότητες για τη σύγχρονη ζωή και αγορά εργασίας, το θέμα αποτέλεσε μία από τις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της εκπαίδευσης και της κατάρτισης.

Μετά και τη Διάσκεψη της Προεδρίας με θέμα «Παιδεία για όλους», η οποία είχε γίνει στην Κύπρο τον Σεπτέμβριο, τα Συμπεράσματα που υιοθετήθηκαν καλούν όλα τα κράτη μέλη να βελτιώσουν τον αλφαβητισμό, συγκεράζοντας τις εισηγήσεις όλων των σχετικών οργανώσεων και φορέων, ως μέρος της ευρύτερης στρατηγικής για τη βελτίωση των δεξιοτήτων. Το θέμα συζητήθηκε επίσης στο Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών Παιδείας που είχε πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία τον περασμένο Οκτώβριο.

Το Συμβούλιο κατέληξε και σε πολιτική συμφωνία σχετικά με την πρόταση σύστασης για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης. Η εν λόγω σύσταση καλεί τα κράτη μέλη να θεσπίσουν μηχανισμούς επικύρωσης για αυτό το είδος μάθησης, το αργότερο έως το 2018.

Η συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην οικονομική ανάκαμψη

Το Συμβούλιο ενέκρινε επίσης Συμπεράσματα σχετικά με την εκπαίδευση και την κατάρτιση για την Ευρώπη 2020, επεξηγώντας τη συμβολή της εκπαίδευσης και της κατάρτισης στην οικονομική ανάκαμψη, την ανάπτυξη και την απασχόληση. Κατά τη διάρκεια της συγκεκριμένης συζήτησης, οι Υπουργοί Παιδείας της ΕΕ τόνισαν ότι η επένδυση στην εκπαίδευση σε μια εποχή κρίσης, μέσα από έξυπνες και καινοτόμες δράσεις, θα έχει μακροπρόθεσμα θετική επίδραση και γι’ αυτό τον λόγο η ΕΕ πρέπει να δεσμευτεί για μια καλύτερη Ευρώπη και ένα καλύτερο μέλλον για τους πολίτες της.
Ο κ. Δημοσθένους υπενθύμισε στους Υπουργούς ότι ο βραβευμένος με βραβείο Νόμπελ Καθηγητής Οικονομικών, κ. Χριστόφορος Πισσαρίδης, κατά τη διάρκεια του Άτυπου Υπουργικού Συμβουλίου στη Λευκωσία, είχε τονίσει ότι η εκπαίδευση μπορεί να βοηθήσει στη μείωση των συνεπειών της οικονομικής κρίσης, στην ανακούφιση των μακροπρόθεσμων επιπτώσεων της στην ανάπτυξη και στην επίτευξη μιας πιο ισχυρής ανάπτυξης μετέπειτα. «Είμαστε πεπεισμένοι ότι πρόκειται για τομείς που αποτελούν ένα πολύ σημαντικό παράγοντα για την εξασφάλιση της οικονομικής και κοινωνικής συνοχής, ιδιαίτερα σε αυτή την πολύ δύσκολη οικονομικά περίοδο. Είναι κοινή πεποίθηση όλων των Υπουργών ότι η βελτίωση της ποιότητας της εκπαίδευσης θα πρέπει να αποτελεί τη  βασική επιδίωξη μας», δήλωσε ο κ. Δημοσθένους.

Βελτίωση της ποιότητας, της επάρκειας και του κύρους των εκπαιδευτικών

Προχωρώντας στη συζήτηση των θεμάτων για τη βελτίωση της εκπαίδευσης, οι Υπουργοί πραγματοποίησαν δημόσια συζήτηση - με βάση έγγραφο εργασίας που εκπόνησε η Προεδρία - σχετικά με τους τρόπους βελτίωσης της ποιότητας, της ικανότητας και του καθεστώτος του διδακτικού προσωπικού, σε μια εποχή περιορισμένων οικονομικών πόρων.

Η συζήτηση εμπλουτίστηκε από την ενημέρωση που παρείχε η αρμόδια Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία, τον Αθλητισμού, τα ΜΜΕ και τη Νεολαία, κα Ανδρούλλα Βασιλείου, η οποία πρόσφατα έχει ξεκινήσει μια σημαντική εκπαιδευτική πρωτοβουλία για το θέμα.

Το αποτέλεσμα της συζήτησης θα αποτελέσει το έναυσμα για περαιτέρω συζητήσεις κατά την επερχόμενη Ιρλανδική Προεδρία.

Δημιουργική Ευρώπη

Στον τομέα των οπτικοακουστικών, οι Υπουργοί υιοθέτησαν μερική γενική προσέγγιση σχετικά με την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη» για την περίοδο 2014-2020. Το πρόγραμμα έχει διττό στόχο: την προώθηση της πολιτιστικής πολυμορφίας και την ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας των πολιτιστικών οπτικοακουστικών μέσων και του δημιουργικού τομέα.

Αυτό σχετίζεται με τον πολιτισμό και το δημιουργικό τομέα δανειακής διευκόλυνσης εγγυήσεων ενώ η υιοθέτηση μερικής γενικής προσέγγισης αποτελεί ένα σημαντικό βήμα για την ολοκλήρωση του εν λόγω πακέτου. Ο μηχανισμός έχει ως στόχο να διευκολύνει την πρόσβαση στη χρηματοδότηση των πολιτιστικών και δημιουργικών τομέων και αποτελεί μια καινοτόμο πρωτοβουλία, η οποία αναμένεται με μεγάλο ενδιαφέρον από πολιτιστικούς φορείς και οργανισμούς.

Ευρωπαϊκές Πολιτιστικές Πρωτεύουσες και πολιτιστική διακυβέρνηση

Παράλληλα, οι Υπουργοί ενημερώθηκαν για την έκθεση προόδου που ετοίμασε η Προεδρία σχετικά με την πρόταση θέσπισης δράσης της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τις Πολιτιστικές Πρωτεύουσες της Ευρώπης για τα έτη 2020 - 2033, η οποία θεσπίζει αλλαγές στην υπάρχουσα πρόταση, με στόχο τη βελτίωση της διαδικασίας επιλογής,  διατηρώντας ταυτόχρονα τη δομή του ισχύοντος συστήματος.

Το Συμβούλιο ενέκρινε τέλος Συμπεράσματα σχετικά με την πολιτιστική διακυβέρνηση, με στόχο να βρεθεί ο πολιτισμός στο επίκεντρο της δημόσιας πολιτικής ατζέντας, καθώς και Συμπεράσματα σχετικά με μια ευρωπαϊκή στρατηγική για ένα καλύτερο Διαδίκτυο για τα παιδιά.

Οι εργασίες του Συμβουλίου θα συνεχιστούν αύριο με συζητήσεις σε θέματα νεολαίας και αθλητισμού.

 

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός Επικοινωνίας
Κώστας Ιερίδης

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

Email: cierides@moec.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800954

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ