H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Η Φωνή της νεολαίας ακούγεται στην καρδιά της χάραξης πολιτικής της ΕΕ
13.09.2012, 12:33 (CET)
Ζωτικής σημασίας για τη δημιουργία μιας χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατικής και ευημερούσας κοινωνίας είναι η συμμετοχή των οργανώσεων νεολαίας και των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων, σύμφωνα με τα συμπεράσματα Ευρωπαϊκού Συνεδρίου για τη Νεολαία. Το Συνέδριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στην Κύπρο, μεταξύ 11 και 13 Σεπτεμβρίου, υιοθέτησε Κοινές Συστάσεις που προέκυψαν από τις διαβουλεύσεις μεταξύ νέων και φορέων χάραξης πολιτικής. Στο επίκεντρο των συζητήσεων βρέθηκε η συμμετοχή των νέων στην κοινωνική ένταξη, με έμφαση στους νέους με μεταναστευτικό υπόβαθρο. Οι Συστάσεις θα συμβάλουν στα συμπεράσματα που θα εγκριθούν τον ερχόμενο Νοέμβριο από το Συμβούλιο των Ευρωπαίων Υπουργών Νεολαίας.

Η Κυπριακή Προεδρία έχει τοποθετήσει τη Νεολαία και ειδικότερα τη συμμετοχή των νέων στο επίκεντρο των προτεραιοτήτων της. Η απόφαση για την επιλογή της Συμμετοχής των νέων και την Κοινωνική ένταξη ως θεματικές προτεραιότητες του Συνεδρίου πηγάζει από την πεποίθηση, ότι η συμμετοχή των οργανώσεων νεολαίας και των νέων στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και την κοινωνική και δημοκρατική ζωή, θεωρείται ως απαραίτητη για τη δημιουργία μιας χωρίς αποκλεισμούς, δημοκρατικής και ευημερούσας κοινωνίας. Τα θέματα της κοινωνικής ένταξης και κοινωνικής συμμετοχής είναι μεταξύ των οκτώ πεδίων δράσης του ανανεωμένου πλαισίου για την ευρωπαϊκή συνεργασία στον τομέα της νεολαίας (2010-2018).

Στα αποτελέσματα του Συνεδρίου για τη Νεολαία συνέβαλαν περισσότεροι από 200 εκπρόσωποι της Νεολαίας, οι Γενικοί Διευθυντές για τη Νεολαία από όλα τα Κράτη Μέλη της ΕΕ, υποψήφιες χώρες και χώρες της ΕΖΕΣ, άλλοι αξιωματούχοι και διεθνείς μη κυβερνητικές οργανώσεις νέων.

Κατά τη διάρκεια αυτής της φάσης του Διαρθρωμένου Διαλόγου, που ξεκίνησε το Μάρτιο του 2012 και τέθηκε ως πλαίσιο της συζήτησης στο Συνέδριο, ζητήθηκε συνολικά η γνώμη 12000 νέων. Ο Διαρθρωμένος Διάλογος αποτελεί τη διαδικασία βάσει της οποίας οι κυβερνήσεις και οι διοικήσεις, συμπεριλαμβανομένων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ, συζητούν επιλεγμένα θέματα με τους νέους προκειμένου να επιτευχθούν χρήσιμα αποτελέσματα για τη χάραξη πολιτικής. Η φιλοσοφία της διαδικασίας χρησιμοποιεί μια «από κάτω προς τα πάνω» προσέγγιση στη διαμόρφωση της πολιτικής, μέσω της οποίας υποστηρίζεται ο διάλογος μεταξύ των νέων και των φορέων χάραξης πολιτικής και ενισχύονται συνέργειες μεταξύ κυβερνητικών και μη-κυβερνητικών οργανώσεων.

Λαμβάνοντας σοβαρά υπόψη τις συστάσεις των νέων

Στην ομιλία του στο Συνέδριο Νεολαίας της ΕΕ, ο Υπουργός Παιδείας και Πολιτισμού κ. Γιώργος Δημοσθένους, κάλεσε τους συμμετέχοντες να κρατήσουν τις καρδιές και τα μυαλά τους ανοιχτά για να εμπλακούν σε ειλικρινείς και εποικοδομητικές συζητήσεις. Εμείς που βρισκόμαστε στο επίπεδο καθορισμού πολιτικής, σημείωσε, είμαστε έτοιμοι να λάβουμε σοβαρά υπόψη τις συστάσεις σας. Ο κ. Δημοσθένους εξέφρασε την στήριξή του προς τους νέους και τις οργανώσεις τους εκφράζοντας την πεποίθησή του ότι οι νέοι μπορούν να συμβάλουν προς την κατεύθυνση μιας καλύτερης Ευρώπης, μέσω του οράματος, της δημιουργικότητας και την αποφασιστικότητάς τους.

Στη δική της ομιλία, η Ευρωπαία Επίτροπος για την Εκπαίδευση, τον Πολιτισμό, την Πολυγλωσσία και τη Νεολαία, κ. Ανδρούλλα Βασιλείου επικρότησε το αυξανόμενο ενδιαφέρον των νέων και τη συμμετοχή τους στη διαδικασία διαλόγου. Είμαστε έτοιμοι, υπογράμμισε, να ακούσουμε τη γνώμη σας όσο ποτέ άλλοτε. Σχολιάζοντας τις συνέπειες της ύφεσης για τους νέους στην Ευρώπη, η κ. Βασιλείου τόνισε ότι «η πρόκληση,  σε αυτή τη δύσκολη στιγμή, είναι να δείξουμε πώς μπορούμε να δημιουργήσουμε μια κοινωνία χωρίς αποκλεισμούς».

Οι κοινές συστάσεις θα τροφοδοτήσουν το σχέδιο Ψηφίσματος του Συμβουλίου σχετικά με την επισκόπηση του δεύτερου κύκλου της διαδικασίας του Διαρθρωμένου Διαλόγου για τη συμμετοχή των νέων στο δημοκρατικό βίο της Ευρώπης. Αναμένεται ότι το ψήφισμα θα υιοθετηθεί από το Συμβούλιο των Υπουργών Νεολαίας τον Νοέμβριο του 2012.

Το Ευρωπαϊκό Συνέδριο για τη Νεολαία διοργανώθηκε από κοινού με τους Γενικούς Διευθυντές Νεολαίας, οι οποίοι, μετά το τέλος της Διάσκεψης, πραγματοποίησαν ξεχωριστή συνάντηση.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Κώστας Ιερίδης

Υπουργείο Παιδείας & Πολιτισμού

Email: cierides@moec.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800954

Σχετικά βίντεο εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ