H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετάβαση στη σελίδα:    1    2    Επόμενη σελίδα >
10.12.2012, 17:23 (CET)
«Το Ευρωπαϊκό Έτος 2012 αποτέλεσε μια στερεή βάση για τη χάραξη πολιτικών, την πολιτική δέσμευση αλλά και την ευαισθητοποίηση των πολιτών για την καθοριστική σημασία της προώθησης της ενεργού γήρανσης και της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών μέσω της απασχόλησης, της κοινωνικής συμμετοχής και της ανεξάρτητης διαβίωσης», ανέφερε σήμερα, 10 Δεκεμβρίου, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ....
07.12.2012, 15:18 (CET)
Οι Υπουργοί Υγείας της ΕΕ υιοθέτησαν σήμερα, Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου,  στις Βρυξέλλες, Συμπεράσματα σχετικά με τα θέματα της «Δωρεάς και Μεταμόσχευσης Οργάνων» και για την «Υγιή Γήρανση καθ΄ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής»....
06.12.2012, 18:15 (CET)
Στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) που συνήλθε στις Βρυξέλλες στις 6 Δεκεμβρίου 2012, οι Υπουργοί, μετά από πρόταση της Κυπριακής Προεδρίας, προχώρησαν σε συζήτηση προσανατολισμού ως προς την πρόταση Οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών....
06.12.2012, 11:20 (CET)
Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνά. Το 2010, περισσότεροι από 87 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ήταν 65 ετών και μεγαλύτεροι, ένα ποσοστό περίπου 17.4% του συνολικού πληθυσμού και σε σύγκριση με το 13% τον Ιανουάριο του 1985. Κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεπάγονται της δημογραφικής γήρανσης μπορεί να θεωρηθεί η διευκόλυνση των ανθρώπων που μεγαλώνουν στο να παραμένουν δραστήριοι και να συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην κοινωνία....
05.12.2012, 16:30 (CET)
Πλήρη υποστήριξη στην πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού να καταστεί φόρουμ διαβούλευσης σε σχέση με την Κοινωνική Δέσμη Επενδύσεων που αναμένεται να δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,, εξέφρασε σήμερα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ....
05.12.2012, 12:43 (CET)
Ιδιαίτερα σημαντικά θέματα για τους Ευρωπαίους πολίτες στον τομέα της Υγείας, όπως οι σοβαρές διασυνοριακές απειλές κατά της υγείας, η υγιής γήρανση και η δωρεά και μεταμόσχευση οργάνων αναμένεται να απασχολήσουν τους  Υπουργούς Υγείας της Ευρωπαϊκής Ένωσης κατά τη διάρκεια της 2ης ημέρας των εργασιών του Συμβουλίου EPSCO, στις Βρυξέλλες, την Παρασκευή 7 Δεκεμβρίου 2012....
04.12.2012, 12:13 (CET)
Συζήτηση προσανατολισμού ως προς την πρόταση Οδηγίας σχετικά με την απόσπαση των εργαζομένων στο πλαίσιο παροχής υπηρεσιών, όπως και ανταλλαγή απόψεων αναφορικά με τη διακυβέρνηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», είναι τα κύρια θέματα που θα απασχολήσουν την ατζέντα του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ (EPSCO), το οποίο θα συνέλθει στις Βρυξέλλες την Πέμπτη, 6 Δεκεμβρίου 2012....
22.11.2012, 16:33 (CET)
Oι πολιτικές που προωθούν την ισότητα σε όλους τους τομείς μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη.  Tο μήνυμα αυτό βγήκε ξεκάθαρα κατά τη σημερινή πρώτη μέρα της διήμερης Διάσκεψης για την Ίση Μεταχείριση, με θέμα «Προωθώντας την Ισότητα για Ανάπτυξη» (“Equality for Growth”)....
20.11.2012, 17:52 (CET)
Συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ των δυο νομοθετών, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην πρόταση για κανονισμό για τις ειδικές τροφές για τα βρέφη και παιδιά και τις τροφές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Η νέα πρόταση στοχεύει στην διασαφήνιση, την απλοποίηση και την βελτίωση του νομικού πλαισίου των ειδικών τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού....
30.10.2012, 13:03 (CET)
Η εξάλειψη του χάσματος αμοιβών μεταξύ των δύο φύλων, η οποία αποτελεί έναν από τους βασικούς στόχους της στρατηγικής «Ευρώπη 2020», συνιστά προϋπόθεση μιας βιώσιμης και χωρίς αποκλεισμούς ανάπτυξης. Αυτό ήταν το κύριο μήνυμα που αναδείχθηκε κατά τις διήμερες εργασίες του συνεδρίου της Κυπριακής Προεδρίας για την Εξάλειψη του Χάσματος Αμοιβών μεταξύ Ανδρών και Γυναικών....
24.10.2012, 18:32 (CET)
Η ΕΕ χρειάζεται ένα συντονιστικό όργανο λήψης αποφάσεων, με σκοπό να διασφαλιστεί το ότι η Ανθρώπινη Βιοπαρακολούθηση (ΒΠΑ) μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό προληπτικό εργαλείο προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέτρα ΒΠΑ για βελτίωση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας....
23.10.2012, 15:15 (CET)
Η ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, η ανάγκη συνεργασίας του δημόσιου τομέα με τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και η ανάγκη συμμετοχής των ίδιων των νέων στις διαδικασίες ανάπτυξης των πολιτικών απασχόλησης ήταν τα κύρια διδάγματα που αναδείχθηκαν κατά τις διήμερες εργασίες Συνεδρίου για την Απασχόληση των Νέων....
19.10.2012, 15:59 (CET)
Η εφαρμογή ολιστικής πολιτικής, δηλαδή σειράς παρεμβάσεων που αφορούν στην προώθηση της ευζωίας των παιδιών και τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπου ο κίνδυνος της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού επηρεάζει πολλά Κράτη Μέλη....
18.10.2012, 13:31 (CET)
Ο επιτελικός ρόλος του εργοδότη και η συμμετοχή των εργοδοτουμένων στη βελτίωση της επαγγελματικής ασφάλειας και υγείας στην εργασία, ήταν το κύριο θέμα που απασχόλησε  τις ολοήμερες εργασίες Συνεδρίου για την Ασφάλεια και Υγεία στην Εργασία που φιλοξενήθηκε από την Κυπριακή Προεδρία....
13.10.2012, 14:40 (CET)
Η ανάγκη για μια ανοικτή στρατηγική καινοτομίας για την υγειονομική περίθαλψη που καλύπτει τους πυλώνες της Εξατομικευμένης Ιατρικής, της Προληπτικής Υγείας και Ευεξίας, της Ηλεκτρονικής Υγείας, της Εκπαίδευσης και Κατάρτισης, της Διατροφής και Υγείας και Δημιουργίας Οικοσυστήματος τονίστηκε στο συνέδριο που πραγματοποιήθηκε μέσα στα πλαίσια της Κυπριακής  Προεδρίας  της ΕΕ ....
10.10.2012, 13:32 (CET)
H καταγραφή και συζήτηση «βέλτιστων πρακτικών», οι οποίες τεκμηριωμένα αποτελούν καινοτόμες προσεγγίσεις παροχής ποιοτικών υπηρεσιών φροντίδας υγείας με χαμηλότερο κόστος, βρέθηκε στο επίκεντρο της κοινής συνάντησης των Επικεφαλής Ιατρικών, Νοσηλευτικών και Οδοντιατρικών Υπηρεσιών των κρατών μελών της ΕΕ....
04.10.2012, 17:25 (CET)
Τον Οκτώβριο του 2010, ο κ. Χριστόφορος Πισσαρίδης έγινε ο πρώτος Κύπριος που κέρδισε το βραβείο Sveriges Riksbank Prize στις Οικονομικές Επιστήμες εις μνήμην του Alfred Nobel, το οποίο είναι ευρύτερα γνωστό ως το Βραβείο Νόμπελ Οικονομικών. Έχοντας αποσπάσει το εγνωσμένου κύρους βραβείο για τη μελέτη του στα οικονομικά της ανεργίας, ειδικότερα τις ροές της εργασίας και τις συνέπειες της ανεργίας ο κ....
04.10.2012, 14:41 (CET)
Στις εργασίες του Συμβουλίου Υπουργών Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) που πραγματοποιήθηκε στο Λουξεμβούργο στις 4 Οκτωβρίου 2012, οι Υπουργοί συμφώνησαν στη γενική προσέγγιση που θα διέπει την Πρόταση Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με τις ελάχιστες προδιαγραφές υγείας και ασφάλειας όσον αφορά στην  έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους που προκύπτουν από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία....
02.10.2012, 15:21 (CET)
Το Συμβούλιο Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής (EPSCO) θα επιδιώξει την επίτευξη γενικής προσέγγισης στην πρόταση Οδηγίας της ΕΕ σχετικά με την έκθεση των εργαζομένων σε κινδύνους που προκύπτουν από τα ηλεκτρομαγνητικά πεδία, κατά τη συνάντησή του στο Λουξεμβούργο την Πέμπτη, 4 Οκτωβρίου....
26.09.2012, 13:32 (CET)
Η Κυπριακή Προεδρία φιλοξένησε τη διεξαγωγή συζήτησης αναφορικά με την προστασία του ανθρώπου και του περιβάλλοντος σε περίπτωση ατυχήματος μεγάλης κλίμακας όπου εμπλέκονται χημικές ουσίες. Αυτό  ήταν και το κύριο θέμα που απασχόλησε τις εργασίες της ομάδας εμπειρογνωμόνων των Αρμοδίων Αρχών για την εφαρμογή της Οδηγίας Seveso II, η οποία κατά το κύριο μέρος της, πραγματοποιήθηκε από τις 24 μέχρι 26 Σεπτεμβρίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία», στη Λευκωσία....
Μετάβαση στη σελίδα:    1    2    Επόμενη σελίδα >
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Ολες οι κατηγορίες
Δελτία Τύπου
Άρθρα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Όλες οι Κατηγορίες
Η Προεδρία
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Γενικές Υποθέσεις
Εξωτερικές Υποθέσεις
Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές
Ανταγωνιστικότητα
Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια
Γεωργία & Αλιεία
Περιβάλλον
Εκπαίδευση, Νεολαία, Πολιτισμός, Αθλητισμός