H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο - Ενεργός γήρανση: Βελτιστοποιώντας τις ευκαιρίες
06.12.2012, 11:20 (CET)
Ο ευρωπαϊκός πληθυσμός γερνά. Το 2010, περισσότεροι από 87 εκατομμύρια πολίτες της ΕΕ ήταν 65 ετών και μεγαλύτεροι, ένα ποσοστό περίπου 17.4% του συνολικού πληθυσμού και σε σύγκριση με το 13% τον Ιανουάριο του 1985. Κλειδί για την αντιμετώπιση των προκλήσεων που συνεπάγονται της δημογραφικής γήρανσης μπορεί να θεωρηθεί η διευκόλυνση των ανθρώπων που μεγαλώνουν στο να παραμένουν δραστήριοι και να συνεχίζουν να συνεισφέρουν στην κοινωνία. Γι ‘ αυτό το λόγο, το 2012 έχει οριστεί ως το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών. Μια σειρά από εκδηλώσεις, συνέδρια και πρωτοβουλίες που έχουν πραγματοποιηθεί σε όλη την επικράτεια της ΕΕ στοχεύουν στην ευαισθητοποίηση των αρμοδίων και στην ενθάρρυνση τους για πολιτικές που θα προωθούν την ενεργό γήρανση. Η λήξη του έτους θα σηματοδοτηθεί με ένα Συνέδριο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στη Λευκωσία, τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου.

Τα τελευταία πενήντα χρόνια, το προσδόκιμο ζωής στην ΕΕ έχει αυξηθεί οκτώ χρόνια ενώ οι δημογραφικές προβλέψεις κάνουν λόγο για μια περαιτέρω αύξηση πέντε ετών μέχρι το 2050. Σε συνδυασμό με τα μειωμένα ποσοστά γεννητικότητας που επικρατούν από το 1970 αναμένεται ότι το φαινόμενο της δημογραφικής γήρανσης θα παγιώνεται ακόμη περισσότερο στις επόμενες δεκαετίες.  Ταυτόχρονα, το γεγονός ότι ο πληθυσμός της Ευρώπης γερνά αποτελεί πρόκληση και για τον πληθυσμό που βρίσκεται σε εργάσιμη ηλικία, αφού δύναται να προκαλέσει πιέσεις στο κράτος πρόνοιας, στο συνταξιοδοτικό και στο σύστημα υγείας.

Κάθε άλλο από αρνητικό

Πάντως, αυτή καθαυτή η δημογραφική αλλαγή δεν είναι απαραίτητα αρνητική και ούτε πρέπει αναγκαστικά να παρουσιάζεται ως τέτοια. Αυτό μπορεί να στηριχθεί από το ότι, με την επιτευχθείσα ιατρική πρόοδο, έχουν ανακαλυφθεί αποτελεσματικοί τρόποι αντιμετώπισης διάφορων ασθενειών ή ακόμη και η ολοκληρωτική τους θεραπεία. Την ίδια ώρα, η ποιότητα της ζωής έχει βελτιωθεί σημαντικά. Όλο και περισσότερα ηλικιωμένα άτομα βρίσκονται σε καλή σωματική κατάσταση, έχουν πολύτιμα προσόντα και εμπειρία και είναι πρόθυμα να συνεισφέρουν ουσιαστικά στην κοινωνία. Μια συνεισφορά που αδιαμφισβήτητα μπορεί να αποδειχθεί πολύ επωφελής για τα νεαρά άτομα.

Για την προώθηση των πιο πάνω, το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών έχει στοχεύσει στην ευαισθητοποίηση σχετικά με την συνεισφορά των ηλικιωμένων ατόμων στην κοινωνία, στην ενθάρρυνση των δράσεων σε όλα τα επίπεδα, με σκοπό τη δημιουργία καλύτερων ευκαιριών για ενεργό γήρανση καθώς και στην ενδυνάμωση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών.

«Για την αντιμετώπιση των προκλήσεων ενός ολοένα αυξανόμενου ποσοστού ηλικιωμένων ανθρώπων στις κοινωνίες μας η απάντηση είναι μία: ενεργός γήρανση. Να ενθαρρύνονται δηλαδή τα μεγάλα σε ηλικία άτομα να παραμένουν δραστήρια με το να καθυστερούν περισσότερο να συνταξιοδοτηθούν, με το να εμπλέκονται σε εθελοντική εργασία μετά τη συνταξιοδότηση και με το να είναι σε θέση να ζούν με υγεία και αυτονομία», δηλώνει ο κ. László Andor, Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Κοινωνικής Ένταξης της ΕΕ.

Μια κοινωνία για όλους

Σύμφωνα με τον ορισμό του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (WHO), η ενεργός γήρανση είναι «η διαδικασία της βελτιστοποίησης των ευκαιριών για την υγεία, τη συμμετοχή και την ασφάλεια, προκειμένου να βελτιωθεί η ποιότητα της ζωής καθώς οι άνθρωποι γερνούν».

Θα επιτρέπει στους ανθρώπους να αξιοποιήσουν τις δυνατότητές τους για την ευημερία σε ολόκληρη τη ζωή τους και να συμμετέχουν στην κοινωνία ανάλογα με τις ανάγκες, τις επιθυμίες και τις δυνατότητές τους, ενώ παράλληλα παρέχει επαρκή προστασία, την ασφάλεια και την προσοχή, όταν χρειάζονται βοήθεια.

Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Σωτηρούλα Χαραλάμπους, η ενεργός γήρανση είναι μια έννοια που εμπερικλείει πολλά περισσότερα από την επέκταση της χρονικής δραστηριότητας  του εργατικού δυναμικού.

«Η ενεργός γήρανση δεν σημαίνει μόνο τη συνέχιση της εργοδότησης για τα άτομα προχωρημένης ηλικίας αλλά επίσης και τη συνέχιση της δραστηριότητας τους σε όλα τα φάσματα της κοινωνίας, ως επίσης και την προώθηση της αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών. Χρειαζόμαστε μια κοινωνία για όλους, η οποία θα επωφελείται από τις δυνητικές ικανότητες όλων των γενεών και στην οποία η μια γενιά θα μαθαίνει από την άλλη», σημειώνει η κ. Χαραλάμπους.

Μια διεθνής προσπάθεια για την ενεργό γήρανση

Το Ευρωπαϊκό Έτος Ενεργού Γήρανσης και Αλληλεγγύης μεταξύ των Γενεών έρχεται μια δεκαετία μετά την υιοθέτηση στη Μαδρίτη, του Διεθνούς Σχεδίου των Ηνωμένων Εθνών για Δράση στην Ενεργό Γήρανση, το οποίο αποτελεί ένα ενδεικτικό έγγραφο της διεθνούς πολιτικής για τις συνέπειες από τη γήρανση του πληθυσμού καθώς και για τη δραστήρια συμμετοχή των ηλικιωμένων  σε όλα τα φάσματα μιας κοινωνίας.

Η Συνθήκη της Λισαβόνας εισάγει για πρώτη φορά την έννοια της  αλληλεγγύης μεταξύ των γενεών, ως έναν από τους βασικούς στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Σε επίπεδο ΕΕ, τα περισσότερα εργαλεία πολιτικής για εφαρμογή των στρατηγικών σχετικά με την ενεργό γήρανση βρίσκονται στα χέρια των Κρατών Μελών. Σύμφωνα, ωστόσο, με τον Επίτροπο Andor, η Ευρωπαϊκή Ένωση μπορεί να ενθαρρύνει τα Κράτη Μέλη να αντιμετωπίσουν τα προβλήματα και να τα συντονίσει ώστε να δουλέψουν από κοινού και αποτελεσματικά στο ζήτημα αυτό.

«Το τι έχουμε κάνει και συνεχίζουμε να κάνουμε για να ενισχύσουμε την ενεργό γήρανση είναι να προσφέρουμε καλύτερες ευκαιρίες γι’ αυτή μέσω διάφορων πολιτικών και χρηματοδοτικών προγραμμάτων», αναφέρει.

Ευρωπαϊκό Έτος: Κινητοποιώντας τα Κράτη Μέλη να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους

Σε ομιλία του σε Υπουργική Διάσκεψη για τη Γήρανση της Οικονομικής Επιτροπής των Ηνωμένων Εθνών στην Ευρώπη(UNECE), η οποία είχε γίνει στη Βιέννη τον περασμένο Σεπτέμβρη, ο Επίτροπος είχε παρατηρήσει ότι το Ευρωπαϊκό Έτος έχει κινητοποιήσει τα Κράτη Μέλη της ΕΕ στο να επιταχύνουν τις προσπάθειές τους για προώθηση της ενεργούς γήρανσης  με αποτέλεσμα να έχουν καταλήξει σε δεσμεύσεις και δράσεις.

Η διαδικασία σε σχέση με το Ευρωπαϊκό Έτος είχε ξεκινήσει το 2011, όταν η Ευρωπαϊκή Επιτροπή είχε προσκαλέσει τις εθνικές, τις περιφερειακές και τις τοπικές αρχές, την κοινωνία των πολιτών καθώς και οργανισμούς εργοδοτών και εργαζομένων να δεσμευτούν για συγκεκριμένες δράσεις και στόχους, ώστε κατά τη διάρκεια του 2012 να έχουν να παρουσιάσουν χειροπιαστά αποτελέσματα.

Σχετικές εκδηλώσεις, συνέδρια και πρωτοβουλίες έχουν πραγματοποιηθεί καθόλη τη διάρκεια του Έτους σε ολόκληρη την ΕΕ, με σκοπό την ευαισθητοποίηση, τη διάδοση πετυχημένων πρακτικών και την ενθάρρυνση πολιτικών και αρμοδίων φορέων από ολους τους τομείς για διευκόλυνση της ενεργούς γήρανσης. Μια τελετή βραβείων, η οποία τίμησε τις καλύτερες πρωτοβουλίες που προωθούν την ενεργό γήρανση και την αλληλεγγύη μεταξύ των γενεών, πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες το Νοέμβριο.

Η πορεία προς το μέλλον

Σε πολιτικό επίπεδο, σήμερα, Πέμπτη 6 Δεκεμβρίου, οι Υπουργοί Εργασίας και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ θα καλεστούν να υιοθετήσουν μια Διακήρυξη του Συμβουλίου με θέμα: Ευρωπαϊκό Έτος για την Ενεργό Γήρανση και την Αλληλεγγύη μεταξύ των Γενεών (2012): Η πορεία προς το μέλλον »

Το Συνέδριο Λήξης του Ευρωπαϊκού Έτους θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 10 Δεκεμβρίου, στη Λευκωσία και σε αυτό θα συμμετάσχουν ο Επίτροπος Andor, εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, αξιωματούχοι από τα Κράτη Μέλη της ΕΕ καθώς και εκπρόσωποι από ΜΚΟ, τοπικές αρχές και κοινωνικούς εταίρους.  Στο τελευταίο μέρος του Συνεδρίου θα συζητηθούν τα επιτεύγματα του Έτους και τρόποι συνέχισής τους.

Η διάσκεψη τύπου, που θα κλείσει το Συνέδριο και της οποίας θα προεδρεύσει η κ. Χαραλάμπους, αναμένεται να ξεκινήσει στις 16.25 (CET) και θα μεταδοθεί ζωντανά από την ιστοσελίδα της Κυπριακής Προεδρίας. Διαθέσιμη θα γίνει κατά τη διάρκεια της μέρας και περαιτέρω βιντεογραφημένη κάλυψη από το Συνέδριο, η οποία, μεταξύ άλλων, θα περιλαμβάνει και μια συνέντευξη με τον Επίτροπο Andor.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Μαρία Λαντίδου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401676
Λειτουργός
Μικαέλα Παπαδοπούλου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Email: mpapadopoulou@mlsi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401865

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ