H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Η εμπλοκή των φορέων της κοινωνίας κύριο συστατικό για το μέλλον της απασχόλησης και της κοινωνικής συνοχής της ΕΕ
13.07.2012, 12:44 (CET)
Οι Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ συζήτησαν τη σημασία της ενδυνάμωσης της εμπλοκής των κοινωνικών εταίρων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, προς επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για αύξηση της απασχόλησης και για μείωση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Στην Άτυπη Συνάντηση των αρμοδίων Υπουργών , που έλαβε χώρα στις 12 και 13 Ιουλίου στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία, η Κυπριακή Προεδρία διεξήγαγε επίσης ειδική συζήτηση επί της «Δέσμης Μέτρων για την Απασχόληση».

Η συζήτηση κατέδειξε σύγκλιση απόψεων μεταξύ των Υπουργών, της κοινωνικής πλατφόρμας και των κοινωνικών εταίρων ως προς τον ιδιαίτερα σημαντικό ρόλο που οι φορείς αυτοί μπορούν να διαδραματίσουν στην ευρωπαϊκή πολιτική απασχόλησης και στην ανάπτυξη των αναγκαίων μεταρρυθμίσεων στην αγορά εργασίας για την ανάκτηση της οικονομικής και κοινωνικής ευημερίας στην Ευρώπη. Ανταλλάχθηκαν  απόψεις για τις βέλτιστες πρακτικές στην εμπλοκή των κοινωνικών εταίρων και επαναβεβαιώθηκε ο ουσιώδης ρόλος του κοινωνικού διαλόγου στην εφαρμογή της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Επισημάνθηκε, επίσης, η σημασία των κοινωνικών επενδύσεων ως παράγοντας που θα βοηθήσει στους στόχους για ανάπτυξη σε θέσεις εργασίας και η ανάγκη για συνεργασία ώστε να αναπτυχθούν πιο στοχευμένες πολιτικές.

Η γνώση των τοπικών ιδιαιτεροτήτων εργαλείο στην επιτυχία της 'Ευρώπης 2020'

Η Κύπρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους, δήλωσε:

«Πιστεύω ότι οι κοινωνικοί εταίροι, οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις, και η Τοπική Αυτοδιοίκηση μπορούν μέσα από τη γνώση των τοπικών, αλλά και καθημερινών προβλημάτων, να προωθήσουν στρατηγικές στοχευμένες και άμεσα συνυφασμένες με τους στρατηγικούς στόχους της μείωσης της ανεργίας, της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού. Κατ’ επέκταση θεωρώ ότι, θα πρέπει να αναλάβουν πρωταγωνιστικό ρόλο στην υλοποίηση και εφαρμογή των νέων στρατηγικών της Ευρώπης. Η συμβολή όλων αυτών των φορέων καθίσταται θεμελιώδης στην προσπάθεια αντιμετώπισης των προκλήσεων της κρίσης».

Τρία παράλληλα εργαστήρια, τα οποία προήδρευσαν η Κύπρος, η Πολωνία και η Δανία, και που σε αυτά συμμετείχαν οι Υπουργοί Απασχόλησης και Κοινωνικής Πολιτικής της ΕΕ, ολοκλήρωσαν τις συζητήσεις για το θέμα. Κύρια θέματα των εργαστηρίων ήταν ο ρόλος των κοινωνικών εταίρων, των Μη Κυβερνητικών Οργανώσεων, και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης:

  • στην ενίσχυση της απασχόλησης στην Ευρώπη,
  • στην καταπολέμηση της φτώχειας και στην ενίσχυση της κοινωνικής συνοχής και,
  • στην ενδυνάμωση της εμπλοκής τους κατά τη διάρκεια του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου.

Η Κύπρια Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων προήδρευσε του τρίτου εργαστηρίου, όπου τόνισε:

«Οι φορείς της κοινωνίας έχουν ένα βασικό ρόλο να διαδραματίσουν όχι μόνο σε ευρωπαϊκό επίπεδο ως προς την παρακολούθηση και εφαρμογή της Στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’, αλλά και στα νέα εργαλεία διακυβέρνησης όπως στη διαδικασία του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και το στάδιο της διαμόρφωσης των Ανά Χώρα Συστάσεων».

Έμφαση στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας

Το πρωί της δεύτερης ημέρας των εργασιών, η Κυπριακή Προεδρία φιλοξένησε ειδική συζήτηση των Υπουργών επί της «Δέσμης Μέτρων για την Απασχόληση». Στόχος της Δέσμης είναι να δοθεί προτεραιότητα στην ανάπτυξη και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, χωρίς να παραγνωρίζεται η ανάγκη για δημοσιονομική εξυγίανση. Οι συμμετέχοντες Υπουργοί τάχθηκαν υπέρ της ανάγκης για ενίσχυση της απασχόλησης στην Ευρώπη και πρωτίστως της νεανικής απασχόλησης, και της ανάληψης συγκεκριμένων δράσεων για κεφαλαιοποίηση των προοπτικών που παρουσιάζουν οι τομείς της πράσινης οικονομίας, της υγείας και των τεχνολογιών πληροφόρησης, δίνοντας έμφαση στη δημιουργία ποιοτικών θέσεων εργασίας, στη διαρθρωτική μεταρρύθμιση των αγορών εργασίας και στις επενδύσεις στο ανθρώπινο κεφάλαιο.  Για να μπορέσουν οι χώρες να κεφαλαιοποιήσουν αυτή την προοπτική, χρειάζεται ένας συνδυασμός μέτρων τόσο σε σχέση με τις πολιτικές απασχόλησης, όσο και σε σχέση με τις πολιτικές εκπαίδευσης. Οι συγκλίσεις που αναπτύχθηκαν κατά το Άτυπο Συμβούλιο EPSCO, θα αξιοποιηθούν από την Κυπριακή Προεδρία για την ετοιμασία των Συμπερασμάτων για τη νεανική απασχόληση.

Στη συνάντηση μετείχαν μεταξύ άλλων  ο Ευρωπαίος Επίτροπος Απασχόλησης, Κοινωνικών Υποθέσεων και Ενσωμάτωσης κ. László Andor, η Πρόεδρος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κα Pervenche Beres, καθώς και εκπρόσωποι άλλων ευρωπαϊκών οργανισμών.

 

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στην Κύπρο
Κώστας ΓεννάρηςEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Κινητό: +357 99400234
Λειτουργός
Μικαέλα Παπαδοπούλου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Email: mpapadopoulou@mlsi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401865
Λειτουργός Επικοινωνίας
Μαρία Λαντίδου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401676

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου  εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ