H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - «Η Κυπριακή Προεδρία αναγνωρίζει την ανάγκη η πολιτική απασχόλησης να καταστεί προτεραιότητα για την ΕΕ»
07.09.2012, 17:42 (CET)
Η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, Σωτηρούλα Χαραλάμπους, εκπροσώπησε σήμερα την Κυπριακή Προεδρία στις εργασίες του Συνεδρίου με θέμα «Δουλειές για την Ευρώπη: Συνέδριο για την Πολιτική Απασχόλησης», που διοργανώθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, στις Βρυξέλλες. Υπόβαθρο του  Συνεδρίου αποτέλεσε το πρόσφατο Πακέτο Απασχόλησης που πρότεινε η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, τα αποτελέσματα του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου 2012, αλλά και μια σειρά από συνέδρια που οργάνωσε η Επιτροπή κατά τη διάρκεια του 2011. Το Συνέδριο απασχόλησαν πέντε κύριοι τομείς που αφορούν στην οικοδόμηση μιας δυναμικής ευρωπαϊκής αγοράς, στην επίδραση της κρίσης στην απασχόληση, στους τομείς της οικονομίας που παρουσιάζουν υψηλές δυνατότητες δημιουργίας θέσεων εργασίας, στην απασχόληση καθ’ όλη τη διάρκεια του κύκλου ζωής, και στην πλήρη απασχόληση.

Σύμφωνα με την Υπουργό Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, η οποία συνόψισε καταληκτικά τα πορίσματα του Συνεδρίου,  η κρίση δεν μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο μέσω της δημοσιονομικής εξυγίανσης, ενώ η αυστηρή πολιτική λιτότητας διαφάνηκε ότι δεν αποτελεί την καταλληλότερη λύση για τα προβλήματα που πολλές από τις οικονομίες της ΕΕ αντιμετωπίζουν σήμερα. Η μακροχρόνια ανάπτυξη, πλούσια σε θέσεις εργασίας, πρόσθεσε η κα Χαραλάμπους, «μπορεί να επιτευχθεί μόνο μέσω συνδυασμένων παρεμβάσεων μικροοικονομικής και μακροοικονομικής πολιτικής, οι οποίες θα απευθύνονται τόσο στη ζήτηση, όσο και στην προσφορά εργασίας, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα επαρκή κοινωνική προστασία».

Η κα Χαραλάμπους, τόνισε ότι η αντιμετώπιση της ανεργίας ανάμεσα στους νέους πρέπει να παραμείνει προτεραιότητα των κρατών – μελών και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, ενώ αναγκαιότητα είναι η επένδυση στην ανάπτυξη, η οποία θα είναι πλούσια σε θέσεις εργασίας σε τομείς που παρουσιάζουν τις μεγαλύτερες δυνατότητες δημιουργίας τέτοιων θέσεων, όπως είναι η πράσινη ανάπτυξη, οι υπηρεσίες στον τομέα της υγείας και κοινωνικής φροντίδας, και οι τεχνολογίες της πληροφορίας και της επικοινωνίας.

Τόνισε, ωστόσο, ότι «η δημιουργία θέσεων εργασίας είναι μόνο ένα μέρος της εξίσωσης, καθώς εξίσου σημαντικό είναι οι θέσεις αυτές να παρέχουν επαρκή κοινωνική προστασία και κατάλληλες συνθήκες εργασίας».

Επιβάλλεται διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες στην αγορά εργασίας

Η Υπουργός πρόσθεσε ότι θα πρέπει να υπάρξει διασύνδεση της εκπαίδευσης με τις ανάγκες στην αγορά εργασίας και επένδυση σε δεξιότητες, ενώ επιβάλλεται και ενισχυμένη συνεργασία και συντονισμός μεταξύ όλων των εταίρων τόσο σε εθνικό, όσο και σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Συγκεκριμένα, η Υπουργός υπογράμμισε ότι η συνεχής επένδυση σε δεξιότητες, είναι κλειδί για την ενδυνάμωση της απασχολησιμότητας και για βελτίωση της εργασιακής ασφάλειας. 

Πέραν αυτών, η γυναικεία απασχόληση χρειάζεται να στηριχθεί, καθώς οι γυναίκες εξακολουθούν να αντιμετωπίζουν προβλήματα κατά την είσοδό τους στην αγορά εργασίας και στη διατήρηση της απασχόλησής τους, ενώ η ισότητα αποτελεί επένδυση και πρωταρχικό παράγοντα για την επίτευξη μακροπρόθεσμης βιώσιμης ανάπτυξης.

Ιδιαίτερη έμφαση, σημείωσε η κα Χαραλάμπους, θα πρέπει να δοθεί στην προώθηση του επιχειρηματικού πνεύματος και ενός ευνοϊκού επιχειρηματικού περιβάλλοντος, όπως και στην ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών μεταξύ των κρατών  - μελών.

Παράλληλα, είπε η Υπουργός, «καίριος είναι ο ρόλος που οι κοινωνικοί εταίροι μπορούν να διαδραματίσουν στον καθορισμό των εργασιακών συνθηκών και των μισθών, και στη διασφάλιση της συνεχούς ανάπτυξης των δεξιοτήτων», υπογραμμίζοντας ότι η βελτίωση της διακυβέρνησης και της πολυμερούς εποπτείας για την καλύτερη παρακολούθηση των επιδόσεων στον τομέα της απασχόλησης, είναι σημαντική προς την επιτυχή επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020».

Κλείνοντας, η κα Χαραλάμπους ανέφερε ότι τα αποτελέσματα του Συνεδρίου θα αποβούν πολύ χρήσιμα στην προσπάθεια για ανάκαμψη σε συνάρτηση με την επίτευξη των στόχων της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και σημείωσε ότι «η Κυπριακή Προεδρία, αναγνωρίζοντας την ανάγκη η εργασία στο ζήτημα αυτό να καταστεί προτεραιότητα, προωθεί την επεξεργασία από το Συμβούλιο, συμπερασμάτων για μία ανάκαμψη πλούσια σε θέσεις εργασίας και την παροχή καλύτερων ευκαιριών στους νέους της ΕΕ».

Το Συνέδριο χαιρέτησαν, μεταξύ άλλων, ο πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Jose Manual Barroso, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Martin Schulz, ο πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, και ο Γενικός Διευθυντής της Διεθνούς Οργάνωσης Εργασίας, κ. Guy Ryder. Ομιλίες απηύθυναν ο Γενικός Γραμματέας του Οργανισμού Οικονομικής Συνεργασίας & Ανάπτυξης (ΟΟΣΑ), Angel Gurria, και ο βραβευμένος με Νόμπελ Οικονομίας το 2010, ακαδημαϊκός Χριστόφορος Πισσαρίδης.  Κατά τη διάρκεια του Συνεδρίου, οι σύνεδροι είχαν την ευκαιρία να συζητήσουν και να προβληματιστούν σχετικά με τη λειτουργία των ευρωπαϊκών αγορών εργασίας, τις μισθολογικές εξελίξεις, τις ανισότητες και την ευελιξία με ασφάλεια σε συνθήκες κρίσης.

Λειτουργός
Μικαέλα Παπαδοπούλου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Υποθέσεων
Email: mpapadopoulou@mlsi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401865
Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός Επικοινωνίας
Μαρία Λαντίδου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401676