H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Συνδέοντας την Αρωγή, την Αποκατάσταση και την Ανάπτυξη: Προς μια πιο Αποτελεσματική Βοήθεια
03.09.2012, 18:23 (CET)
O Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης εκπροσώπησε σήμερα την Κυπριακή Προεδρία κατά τη Δημόσια Ακρόαση της Επιτροπής Ανάπτυξης του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στις Βρυξέλλες. Η Δημόσια Ακρόαση ήταν αφιερωμένη στην ιδέα της Σύνδεσης της Αρωγής, της Αποκατάστασης και της Ανάπτυξης (ΣΑΑΑ), η οποία απασχολεί για δεκαετίες τις συζητήσεις σε θέματα διεθνούς βοηθείας. Η βασική ιδέα της ΣΑΑΑ αναφέρεται στη σύνδεση βραχυπρόθεσμων μέτρων αρωγής με μακροπρόθεσμα προγράμματα ανάπτυξης, κάτι το οποίο μπορεί να επιτρέψει την παροχή μιας πιο βιώσιμης ανταπόκρισης σε καταστάσεις κρίσεων.

Τη συνάντηση συμπροέδρευσαν τα Μέλη της Επιτροπής Ανάπτυξης,  ευρωβουλευτές κα Michèle Striffler και κ. Thijs Berman, οι οποίοι είναι αντίστοιχα εισηγητές για τις Ανθρωπιστικές Υποθέσεις της Επιτροπής αυτής και για τον Μηχανισμό Χρηματοδότησης για την Αναπτυξιακή Συνεργασία 2014 – 2020.

Η ακρόαση άρχισε με ομιλίες από την Επίτροπο για Διεθνή Συνεργασία, Ανθρωπιστική Βοήθεια και Αντιμετώπιση των Κρίσεων κα Kristalina Georgieva και από τον Επίτροπο για θέματα Ανάπτυξης κ. Andris Piebalgs. Mια εποικοδομητική συζήτηση εξελίχθηκε πάνω στα δύο κύρια θέματα της ακρόασης, τα διδάγματα από την κρίση και την ενδυνάμωση της ΣΑΑΑ για τον προγραμματισμό βοήθειας της ΕΕ καθώς και τη χρηματοδότηση για το νέο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ). Κατά την ακρόαση αξιολογήθηκαν επίσης μελλοντικές προκλήσεις για τη ΣΑΑΑ.

Σύμφωνα με τον Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, και όπως τονίζεται και στην πρόσφατη μελέτη της Γενικής Διεύθυνσης Εξωτερικής Πολιτικής με θέμα «Ενδυνάμωση της ΣΑΑΑ στο χρηματοδοτικό μηχανισμό της Ε.Ε.», οι κύριες προκλήσεις με τη ΣΑΑΑ «συνδέονται κυρίως με το λειτουργικό στάδιο και το στάδιο εφαρμογής της βοήθειας, στην αποκέντρωση της λήψεως αποφάσεων, στη χρήση ευέλικτων διαδικασιών και στον οργανωτικό σχεδιασμό». Μέσα σε αυτό το πλαίσιο, πρόσθεσε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης «πρέπει να βελτιώσουμε τον τρόπο χρήσης του προγραμματισμού βοήθειας, την εφαρμογή και τη διαχείριση του, καθώς και τις χρηματοδοτικές διαδικασίες και τις διαδικασίες εφαρμογής».

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης παρουσίασε επίσης τις ενέργειες που θα ληφθούν από το Συμβούλιο κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας τονίζοντας ότι η συμφωνία για τους μελλοντικούς μηχανισμούς «που να είναι καταλληλότεροι και να ανταποκρίνονται καλύτερα στις ανάγκες των πιο φτωχών και ευάλωτων του κόσμου» απαιτεί τη στενή συνεργασία με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.  Συγκεκριμένα, ο Υφυπουργός υπογράμμισε ότι είναι πολύ σημαντικό να βρεθεί τρόπος ο οποίος να διασφαλίζει ότι η ΣΑΑΑ συμπεριλαμβάνεται στο πλαίσιο πολιτικής για το μελλοντικό Μηχανισμό Αναπτυξιακής Συνεργασίας. Ο Υφυπουργός πρόσθεσε ότι θα πρέπει να ενισχυθεί η σύνδεση μεταξύ ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής χρηματοδότησης για τη ΣΑΑΑ και να δοθεί προτεραιότητα κατά την  κατανομή των πόρων εντός του Μηχανισμού Αναπτυξιακής Συνεργασίας σε χώρες οι οποίες έχουν την περισσότερη ανάγκη – περιλαμβανομένων χωρών που βρίσκονται σε κρίση, σε μεταβατική φάση μετά από μια κρίση ή σε εύθραυστη κατάσταση. «Εξ ορισμού,  η αρωγή και  αποκατάσταση, για να είναι αποτελεσματικές και έγκαιρες,  απαιτούν ευελιξία»  ανέφερε ο κ. Μαυρογιάννης.

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης έδωσε έμφαση στη σημασία της ευελιξίας, περιγράφοντας την κατάσταση ως πολύ επίκαιρη μέσα στα πλαίσια των διαπραγματεύσεων για το επόμενο ΠΔΠ. «Αρμόζει να γίνει σύνδεση της ετοιμότητας και της όσμωσης, μέσω κατάλληλης μείωσης κινδύνου καταστροφών, υποδομών και εκπαίδευσης επί των διαδικασιών αλλά και του προγραμματισμού», σημείωσε. Κλείνοντας, ο κ. Μαυρογιάννης ανέφερε ότι η ΣΑΑΑ συνοψίζει επακριβώς την ανάγκη για ολοκληρωμένη προσέγγιση και υποστήριξε ότι αυτό συνάδει με «το μήνυμά μας ως Προεδρία για την προσπάθεια προς το καλύτερο, για να έχουμε μια Ευρωπαϊκή Ένωση που να σημαίνει περισσότερα όχι μόνο στους πολίτες της αλλά και στο παγκόσμιο».

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144