H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Με οδηγό την ΚΠΑΑ
30.10.2012, 15:33 (CET)
Οι κοινές αντιλήψεις, οι συλλογικές προσπάθειες και η αλληλεγγύη μεταξύ των κρατών μελών θεωρούνται απαραίτητα συστατικά για τις προσπάθειες της ΕΕ να προωθήσει τους στόχους της για ένα ασφαλές και ειρηνικό μέλλον, σύμφωνα με τον Υπουργό Άμυνας της Κύπρου κ. Δημήτρη Ηλιάδη. Ο Κύπριος Υπουργός μιλούσε σήμερα σε σεμινάριο με τίτλο "Με οδηγό την ΚΠΑΑ" (Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας), το οποίο συνδιοργανώθηκε από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ, την Αντιπροσωπεία της Βαυαρίας στην ΕΕ και το Βασιλικό Ινστιτούτο Διεθνών Σχέσεων Egmont.

Το υψηλού επιπέδου σεμινάριο, που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 30 Οκτωβρίου, στην Αντιπροσωπεία της Βαυαρίας στις Βρυξέλλες, είχε ως στόχο να αποτελέσει φόρουμ μεταξύ των ενδιαφερόμενων μερών προκειμένου να αξιολογήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις  στον τομέα της Κοινής Πολιτικής Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) και στον καθορισμό των επόμενων βημάτων.

Το σεμινάριο παρακολούθησαν εκπρόσωποι και αξιωματούχοι από τα θεσμικά όργανα της ΕΕ, από κράτη μέλη, από τις υπό ένταξη και από τρίτες χώρες, καθώς επίσης και ακαδημαϊκοί, οι οποίοι ειδικεύονται στον τομέα της ασφάλειας και της άμυνας.

Κατά τη διάρκεια της ομιλίας του, ο κ. Ηλιάδης αναφέρθηκε  στις δραστηριότητες της Κυπριακής Προεδρίας καθώς και στους στόχους της στον τομέα της άμυνας και της ασφάλειας, ενώ υπογράμμισε την έμφαση που δίδεται στην ΚΠΑΑ.

«Έχουμε λειτουργήσει στο πλαίσιο της κοινής προσπάθειας που καταβάλλουμε για την περαιτέρω προώθηση των τρεχόντων θεμάτων που μας ανησυχούν. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη, έχουμε προσδιορίσει τη συνεισφορά μας μέσα σε τέσσερα αλληλένδετα επίπεδα: την ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ, την προώθηση της διεθνούς ασφάλειας, την προώθηση μιας κοινής κουλτούρας στον τομέα της ΚΠΑΑ και, τέλος, την έκδοση βιβλίων που σχετίζονται με την ΚΠΑΑ », πρόσθεσε ο κ. Ηλιάδης.

Ανάπτυξη των στρατιωτικών δυνατοτήτων της ΕΕ

Οι συμμετέχοντες συζήτησαν την υφιστάμενη κατάσταση της ΚΠΑΑ καθώς και τις σημαντικές σχετικές εξελίξεις που σημειώθηκαν κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο ετών. Με την πρωτοβουλία της Γάνδης του 2010, τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου για την Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας του Δεκεμβρίου 2011 και τη Σύνοδο Κορυφής του Σικάγου το 2012, έχει σημειωθεί μια νέα ώθηση για μια συλλογική ευρωπαϊκή δράση που στόχο έχει τη μείωση των πιο σημαντικών, από πλευράς στρατηγικής σημασίας, ελλείψεων στον τομέα των δυνατοτήτων της Ευρώπης.

Οι συμμετέχοντες αξιολόγησαν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα των προσεγγίσεων που χρησιμοποιούνται επί του παρόντος για την αντιμετώπιση αυτών των ελλείψεων, όπως τη Συγκέντρωση και τον Διαμοιρασμό Δυνατοτήτων (μέσω της ΚΠΑΑ) και άλλες διμερείς ή πολυδιάστατες προσεγγίσεις.

«Λόγω της τρέχουσας οικονομικής κρίσης, η ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιήσει κάθε διαθέσιμη επιλογή, όπως αυτή της Συγκέντρωσης και Διαμοιρασμού (Pooling and Sharing), προκειμένου να αμβλυνθούν τα προβλήματα Δυνατοτήτων, με τον πιο αποδοτικό από πλευράς κόστους τρόπο», σχολίασε ο κ. Ηλιάδης.

Το μέλλον της ΚΠΑΑ

Το σεμινάριο ασχολήθηκε επίσης με τις τρέχουσες εξελίξεις στον τομέα της άμυνας, μετά από την αναθεώρηση της αμυντικής στρατηγικής των ΗΠΑ, τις κρίσεις στις γειτονικές με την Ευρώπη περιοχές και με τις ανησυχητικές εξελίξεις στις χώρες του Κόλπου. Οι συμμετέχοντες αντάλλαξαν απόψεις σχετικά με την ευθύνη της ΕΕ ως «παροχέας ασφάλειας», και τι είδους επιπτώσεις ενέχει αυτός ο ρόλος για τις στρατιωτικές της φιλοδοξίες.

 

Ο Υπουργός Άμυνας καταλήγοντας στην παρέμβασή του υπογράμμισε τα ακόλουθα: «Η Ευρωπαϊκή Ένωση ως παγκόσμιος παράγοντας, προβάλλει  ως μια ήρεμη, πολιτισμένη και αξιόπιστη δύναμη με πολιτικές και οικονομικές πρωτοβουλίες καθώς και με πρωτοποριακή παρουσία, στους τομείς της ανθρωπιστικής και αναπτυξιακής βοήθειας και αλληλεγγύης», είπε ο Κύπριος Υπουργός.  

«Η Κοινή Πολιτική Ασφάλειας και Άμυνας (ΚΠΑΑ) της Ευρωπαϊκής Ένωσης εξυπηρετεί την ειρήνη, την ασφάλεια, τη σταθερότητα και την ανάπτυξη  στην Ευρώπη και τον κόσμο», τόνισε ο κ. Ηλιάδης

Οι ομιλητές και οι εισηγητές επαίνεσαν την Κυπριακή Προεδρία για τις εξαιρετικές διοργανώσεις της καθώς και για τις πρωτοβουλίες της οι οποίες προάγουν τις μεγάλες πολιτικές της ΕΕ για την ειρήνη, την ασφάλεια και την άμυνα.

Οι συζητήσεις στο πλαίσιο του σεμιναρίου αναμένεται να συμβάλουν στις  τρέχουσες προετοιμασίες για τα Συμπεράσματα του Υπουργικού Συμβουλίου της ΚΠΑΑ της 19ης Νοεμβρίου 2012.

Λειτουργός Επικοινωνίας
Έλενα Φυσέντζου

Υπουργείο Άμυνας

Email: efysentzou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22807592

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ