H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο – Κρίσιμη χρονική καμπή για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
29.08.2012, 14:10 (CET)
Eπί τάπητος τίθεται την ερχόμενη Πέμπτη ο προϋπολογισμός της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τα επόμενα χρόνια, με τους υπουργούς και υφυπουργούς Ευρωπαϊκών Υποθέσεων να συναντώνται στη Λευκωσία, για να συζητήσουν τις συνεχιζόμενες διαπραγματεύσεις για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), το οποίο αφορά την επταετία 2014-2020. Με συμμετοχή από μέλη του Συμβουλίου της ΕΕ, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αλλά και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η σημασία της συνάντησης αυτής κάθε άλλο παρά ευκαταφρόνητη μπορεί να χαρακτηριστεί.

Ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, αρμόδιος για τις Διοργανικές Σχέσεις και τη Διοίκηση, Επίτροπος Maroš Šefčovič, και ο Επίτροπος Janusz Lewandowski, αρμόδιος για το Δημοσιονομικό Προγραμματισμό και τον Προϋπολογισμό, θα βρίσκονται στο Άτυπο Συμβούλιο.

Γιατί είναι τόσο σημαντικό το Άτυπο Συμβούλιο Υπουργών της Πέμπτης;

Επίτροπος Šefčovič: Το Άτυπο Συμβούλιο διεξάγεται σε κρίσιμη στιγμή. Η Δανική Προεδρία παρουσίασε μια πλήρη εκδοχή του διαπραγματευτικού πλαισίου, επιτρέποντας στις αντιπροσωπείες να πάρουν θέση σε όλα τα στοιχεία της διαπραγμάτευσης, ενώ η Κυπριακή Προεδρία διοργάνωσε σειρά διμερών συναντήσεων τον Ιούλιο με όλα τα 27 κράτη μέλη και την Κροατία. Όλα τα στοιχεία βρίσκονται πλέον στο τραπέζι για πλήρη συμμετοχή στις διαπραγματεύσεις με απώτερο στόχο την κατάληξη σε αμοιβαίο συμβιβασμό για το νέο ΠΔΠ.

Τι αναμένει η Επιτροπή από τη Συνάντηση;

Επίτροπος Šefčovič: Η Επιτροπή αναμένει ότι η συνάντηση θα αποτελέσει ένα ουσιώδες βήμα προς τον τελικό συμβιβασμό για το ΠΔΠ, βασισμένο στη δουλειά που έγινε από τις προηγούμενες Προεδρίες και την παρούσα. Ελπίζουμε πως οι συζητήσεις στη Λευκωσία θα παράσχουν αξιόλογη ενημέρωση, ούτως ώστε να βοηθήσουν την Προεδρία να βελτιώσει το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο για το επόμενο στάδιο της διαδικασίας.

 

Γιατί είναι σημαντικό να υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους;

Επίτροπος Lewandowski: Αυτή τη στιγμή βρισκόμαστε στο στάδιο που διαπραγματευόμαστε το τελικό πακέτο. Με απλά λόγια, οι τρέχουσες διαπραγματεύσεις μεταξύ των 27 κρατών μελών αφορούν το πλαίσιο που διασαφηνίζει την επόμενη δημοσιονομική περιόδο (2014-2020): συνολικά στοιχεία για την οριοθέτηση δαπανών (οικονομική ανάπτυξη, γεωργία, η ΕΕ στον κόσμο κλπ) και τρόποι για χρηματοδότηση της επόμενης δημοσιονομικής περιόδου. Μόνο όταν ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις αυτές θα είμαστε σε θέση να ασχοληθούμε με τις λεπτομέρειες της κάθε πολιτικής ξεχωριστά: από περιφειακά θέματα  μέχρι εξωτερικές δράσεις, επιστήμη, έρευνα και γεωργία.  Η όλη διαδικασία θα διαρκέσει συνολικά ένα έτος. Επομένως, είναι αναγκαίο να συμφωνήσουμε στο τελικό πακέτο μέχρι το Δεκέμβριο του 2012, έτσι ώστε με το που θα ξεκινήσει η επόμενη περίοδος, τον Ιανουάριο του 2014, να τα έχουμε όλα έτοιμα. Αυτό θα μπορούσε να συγκριθεί με μια ομάδα ανθρώπων που ταξιδεύουν μαζί: πρώτα πρέπει να συμφωνήσουν ημερομηνίες και προορισμό και αυτό ακριβώς είναι το στάδιο στο οποίο βρισκόμαστε τώρα. Αφού τα συμφωνήσουν αυτά, τότε βεβαίως θα είναι σε θέση να συζητήσουν για τα μέσα μεταφοράς τους, τι θα χρειαστεί να βάλουν στις αποσκευές τους κλπ.

Κάτι τελευταίο αλλά πολύ σημαντικό, αφού ο προϋπολογισμός της ΕΕ δουλεύει ως ένα πακέτο ενάντια στην κρίση, όσο συντομότερα συμφωνήσουμε τόσο το καλύτερο.

 

Επίτροπος Šefčovič:  Το υφιστάμενο ΠΔΠ λήγει στις 31 Δεκεμβρίου 2013. Η συμφωνία για το επόμενο ΠΔΠ μέχρι το τέλος του χρόνου είναι απαραίτητη για τρεις λόγους: πρώτον, μια συμφωνία μέχρι το τέλος του έτους σημαίνει μια πολιτική συμφωνία στα κύρια στοιχεία του πακέτου του ΠΔΠ. Ωστόσο, αυτό δεν αφορά τις πολυάριθμες νομοθετικές προτάσεις (στους τομείς της συνοχής, της έρευνας, της ανταγωνιστικότητας, της παιδείας, του πολιτισμού κλπ) οι οποίες συνοδεύουν το ΠΔΠ και οι οποίες χρειάζεται να υιοθετηθούν με τη διαδικασία της συναπόφασης με τη συμμετοχή του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Αυτό θα διαρκέσει μερικούς μήνες και θα ολοκληρωθεί μόνο όταν υπάρξει συμφωνία σε όλο το πακέτο του ΠΔΠ. Δεύτερον, στη βάση του πακέτου του ΠΔΠ και της επί μέρους νομοθεσίας, η Επιτροπή θα χρειαστεί να υιοθετήσει μια σειρά κατ’ εξουσιοδότησην και κατ’ εφαρμογήν πράξεων το 2013, συμπληρώνοντας ή αποσαφηνίζοντας τη νομοθεσία σε συγκεκριμένα σημεία. Τέλος, τα κράτη μέλη θα προετοιμάσουν εαυτούς για τη νέα γενιά προγραμμάτων, τα οποία θα είναι έτοιμα να εφαρμοστούν από την πρώτη μέρα, δηλαδή την 1η Ιανουαρίου 2014. Όλα αυτά εξηγούν γιατί η συμφωνία στο ΠΔΠ μέχρι το τέλος του έτους είναι απολύτως αναγκαία. Με απλά λόγια -για να μπορούν οι δικαιούχοι να χρησιμοποιήσουν τα συμφωνηθέντα ποσά σε συγκεκριμένα προγράμματα- όλα τα μέρη θα χρειαστούν χρόνο, τουλάχιστον  ένα έτος, για να εφαρμόσουν το αναγκαίο νομοθετικό και λειτουργικό πλαίσιο σε λειτουργία.

Τι θεωρείτε πως θα χρειαστεί για να υπάρξει συμφωνία μέχρι το τέλος της Κυπριακής Προεδρίας;

Επίτροπος Lewandowski:  Κοιτάξτε, παραδοσιακά οι δυσκολότερες διαπραγματεύσεις είναι αυτές που αφορούν το ΠΔΠ και αυτό είναι κατανοητό. Στο κάτω κάτω, το ΠΔΠ είναι αυτό που οριοθετεί τις δαπάνες για όλες τις πολιτικές της ΕΕ στα επόμενα επτά χρόνια. Με άλλα λόγια, επηρεάζει τα πάντα που αφορούν την ΕΕ σε αυτά τα επτά χρόνια.

Το ευρύ φάσμα και ο προϋπολογιστικός χαρακτήρας αυτών των διαπραγματεύσεων εξηγούν γιατί είναι τόσο πολύπλοκες και ας μην ξεχνάμε ότι μια συμφωνία προϋποθέτει ομοφωνία στο Συμβούλιο! Θεωρώ ότι δεν πρέπει να έχουμε ψευδαισθήσεις, αυτό είναι ένα εξαιρετικά δύσκολο έργο για την Κυπριακή Προεδρία. Να επιτευχθεί δηλαδή από τη μία κατάληξη στο θέμα ανάμεσα στα 27 κράτη μέλη και την ίδια ώρα να δώσει την έγκρισή του και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Παρόλα αυτά, η Κυπριακή Προεδρία έχει μέχρι στιγμής δείξει άριστα δείγματα γραφής. Βήμα με βήμα μπορούμε να προχωρήσουμε.

Η Κυπριακή Προεδρία γνωρίζει επίσης ότι για να επιτευχθεί η ομοφωνία στο Συμβούλιο, κανένα κράτος μέλος δεν πρέπει να μείνει με την αίσθηση ότι έχει «χάσει».  Με το να έχουμε φερόμενους νικητές και χαμένους, ουσιαστικά δεν έχεις πετύχει ομοφωνία. Είμαι, ωστόσο, αισιόδοξος ότι το Άτυπο Συμβούλιο μεταξύ των Υπουργών και Υφυπουργών Ευρωπαικών Υποθέσεων θα αποδώσει σημαντικούς καρπούς.

 

Λαμβάνοντας υπόψη την οικονομική κρίση που διανύουμε, ποιες προτεραιότητες προσδοκεί η Επιτροπή να δει στο επόμενο ΠΔΠ;

Επίτροπος Lewandowski:  Έχουμε τοποθετηθεί σε αυτό το ζήτημα στην πρόταση που υποβάλαμε τον Ιούνιο του 2011.

Συνοπτικά, το επόμενο Πολυετές Πλαίσιο οφείλει να είναι ένα ισχυρό εργαλείο το οποίο θα βοηθήσει την Ευρώπη να εξέλθει από την κρίση. Πρέπει φυσικά να ληφθούν υπόψη οι οικονομικοί περιορισμοί των κρατών μελών, ενώ την ίδια ώρα να συγκεντρωθούμε πάνω σε μέτρα που θα δώσουν ώθηση στην αειφόρο οικονομική ανάπτυξη. Ο αρχικός μας στόχος έχει ήδη επιτευχθεί μέσω πρότασης  που καταθέσαμε σχετικά με ένα ουσιαστικό πάγωμα των υπολογιζόμενων για το 2013 δαπανών.  Έχουμε, ακόμη, πετύχει και τον επόμενο μας στόχο με το πάγωμα πολύ δαπανηρών τομέων στο ΠΔΠ, όπως η γεωργία και η περιφερειακή πολιτική, και την ταυτόχρονη αύξηση των χρηματοδοτήσεων σε θέματα όπως υποδομές, επιστήμη, έρευνα και εκπαίδευση.

Προσωπικά είμαι πολύ ικανοποιημένος από το γεγονός ότι και τα 27 κράτη μέλη φαίνεται να συμφωνούν με τη θέση μας αυτή, αφού στις 29 Ιουνίου, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, δηλαδή τα κράτη μέλη, ομόφωνα κάλεσαν για επενδύσεις με σκοπό να προωθηθεί η ανταγωνιστικότητα. Υιοθέτησαν επίσης το λεγόμενο «Σύμφωνο Ανάπτυξης και Απασχόλησης», μέσω του οποίου υπογραμμίζεται ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ οφείλει να είναι καταλύτης για ανάπτυξη και θέσεις εργασίας σε όλη την Ευρώπη.

Πράγματι, εκτιμώ ότι όλο και περισσότερες κυβερνήσεις κατανοούν ότι η λιτότητα από μόνη της δεν θα μας βγάλει από την κρίση και ότι ο προϋπολογισμός της ΕΕ μπορεί να αποδειχθεί ως ένα πολύ χρήσιμο επενδυτικό εργαλείο. Σε πάρα πολλές περιοχές, ένα ευρώ το οποίο ξοδεύεται σε επίπεδο ΕΕ δύναται να παράγει 7, 10 ακόμη και 14 ευρώ απλά με το να ελκύει ιδιώτες επενδυτές και με το να διευκολύνει τραπεζικά δάνεια.

Πώς απαντάτε στην κριτική ότι το δημοσιονομικό πλαίσιο σημαίνει «περισσότερα λεφτά για τις Βρυξέλλες»;

Επίτροπος Šefčovič: Πρόκειται για λανθασμένο ισχυρισμό. Το 95% του προϋπολογισμού της ΕΕ πάει κατευθείαν στα κράτη μέλη, τις περιφέρειες, τις επαρχίες και τους δήμους της Ευρώπης, όπως επίσης σε Ευρωπαίους πολίτες και εταιρείες. Μόλις το 5% του προϋπολογισμού της ΕΕ ξοδεύεται στη διοικητική λειτουργία της ΕΕ, σε υπηρεσίες μεταφράσεων και ερμηνειών, πληροφορικής κλπ.

Ποια αξία μπορεί να προσθέσει το γεγονός ότι ένα μικρό κράτος προεδρεύει των διαπραγματεύσεων ενός τόσο σημαντικού και πολύπλοκου φακέλου στην παρούσα συγκυρία;

Επίτροπος Šefčovič: Όλα τα κράτη μέλη είναι ίσα σε δικαιώματα και υποχρεώσεις εντός της ΕΕ. Τα μικρότερα κράτη μέλη συνήθως ενδιαφέρονται αρκετά για να υπερασπιστούν το κοινό συμφέρον της ΕΕ, σε πλήρη συντονισμό με την Επιτροπή. Η Κυπριακή Προεδρία είναι άριστα προετοιμασμένη, πλήρως αφοσιωμένη στο φάκελο του ΠΔΠ και είναι έτοιμη να συνεισφέρει προς ένα αποφασιστικό βήμα μέχρι το Δεκέμβριο. Διαθέτει την πλήρη υποστήριξη της Επιτροπής.

 

Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ