H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Έξι μήνες για την ολοκλήρωση του ΠΔΠ: τα επόμενα βήματα.
11.07.2012, 19:47 (CET)
Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) αποτελεί μια από τις πιο σημαντικές προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Για την ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων του μέχρι το τέλος του 2012 απαιτείται η ταχεία συνεργασία όλων των εμπλεκόμενων φορέων. Τα ζητήματα που τίθενται, καθώς και οι σχεδιασμοί της Κυπριακής Προεδρίας γι’ αυτό το σημαντικό θέμα παρουσιάστηκαν στις Βρυξέλλες σήμερα, σε μια συζήτηση που οργανώθηκε από το Ίδρυμα Robert Schuman και την Κυπριακή Προεδρίa, με κύριους ομιλητές τον Υφυπουργό για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβη Ανδρέα Δ. Μαυρογιάννη, και τον Ευρωβουλευτή Reimer Böge.     

Η επιτυχής διαχείριση του θέματος του ΠΔΠ, αποτελεί το σημαντικότερο ζήτημα το οποίο η Κυπριακή Προεδρία θα κληθεί να αντιμετωπίσει τους επόμενους έξι μήνες.  Βάσει των αποφάσεων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου Ιουνίου για ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων μέχρι το τέλος του 2012, η Κυπριακή Προεδρία θα βασιστεί στην πρόοδο που επιτεύχθηκε επί Δανικής Προεδρίας.

Ο απώτερος σκοπός είναι ένας ισορροπημένος και αποτελεσματικός προϋπολογισμός της ΕΕ, ο οποίος θα στοχεύει στην ισχυρή ώθηση της ανάπτυξης, της ανταγωνιστικότητας και της απασχόλησης, ιδιαίτερα για τους νέους.

«Το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να παρέχει επαρκείς πόρους προκειμένου να συμβάλει στην έξοδο από την οικονομική κρίση, παρέχοντας μια σταθερή και υγιή βάση για τη σταθεροποίηση της ευρωπαϊκής οικονομίας», δήλωσε ο Υφυπουργός κατά τη σημερινή συζήτηση που διοργανώθηκε στο Press Club στις Βρυξέλλες. Η συζήτηση συντονίστηκε από τον Jean-Dominique Giuliani, Πρόεδρο του Ιδρύματος Robert Schuman, και την παρακολούθησε ακροατήριο περίπου 80 ατόμων.

Δουλεύοντας με βάση το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο

Ο Υφυπουργός ανέφερε ότι το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο θα είναι στην ημερήσια διάταξη όλων των Συμβουλίων Γενικών Υποθέσεων κατά τη διάρκεια της Κυπριακής Προεδρίας, μέχρι να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις. Λαμβάνοντας υπόψη τα αποτελέσματα των διμερών συναντήσεων που ξεκίνησαν χθες με τα Κράτη Μέλη, η Κυπριακή Προεδρία θα βασιστεί και θα λειτουργήσει στη βάση του Διαπραγματευτικού Πακέτου, το οποίο θα αναπτυχθεί περαιτέρω, ανάλογα με τις συζητήσεις στο Συμβούλιο.

«Στόχος μας είναι να φέρουμε το θέμα του ΠΔΠ  στο απαιτούμενο επίπεδο ωρίμανσης που θα επιτρέψει μια πρώτη προσπάθεια για πολιτική συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο του Οκτωβρίου. Αν αυτό δεν είναι δυνατόν, οι συζητήσεις θα συνεχισθούν, προκειμένου να προετοιμαστεί το έδαφος για τη σύναψη συμφωνίας το Δεκέμβριο », τόνισε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.

Η Κυπριακή Προεδρία θα συνεργαστεί στενά με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου και τον Πρόεδρο της Επιτροπής καθώς και με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, σύμφωνα με το ρόλο που του προσδίδεται από τη Συνθήκη της Λισαβόνας.

Ένας πραγματικά ευρωπαϊκός προϋπολογισμός

Ο Jean-Dominique Giuliani υπογράμμισε στην ομιλία του ότι «θα είναι ζωτικής σημασίας να δώσουμε στην Ένωση ένα πραγματικά ευρωπαϊκό προϋπολογισμό, τον μόνο που μπορεί να προσδώσει βάρος και ουσία στην έννοια της αλληλεγγύης μεταξύ των κρατών μελών. Καθώς περιμένουμε για μια πραγματική κοινή οικονομική πολιτική,  πρέπει να υπάρξει μια κοινή προσπάθεια για μείωση του χρέους και των δημόσιων ελλειμμάτων».

Ο Reimer Böge (ΕΛΚ, Επιτροπή Προϋπολογισμού), εισηγητής του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το ΠΔΠ, τόνισε τον σημαντικό ρόλο του Κοινοβουλίου και υπογράμμισε ότι «το επόμενο ΠΔΠ θα πρέπει να διαθέτει επαρκή επίπεδα πόρων, ικανοποιητική ευελιξία για να είναι σε θέση να αντιδρά σε απρόβλεπτες ανάγκες και να προχωρήσει προς πραγματικούς ιδίους πόρους».

Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης κατέληξε λέγοντας ότι «διαπιστώνουμε πως υπάρχουν πολλές παράμετροι που εμπλέκονται σε αυτές τις διαπραγματεύσεις και είμαστε αποφασισμένοι να δουλέψουμε σκληρά, καταβάλλοντας κάθε δυνατή προσπάθεια προκειμένου να επιτευχθεί αυτός ο φιλόδοξος στόχος».

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Ακόλουθος Τύπου
Στεφανία Πάντζη-ΣτεφανίδηEmail: sstephanidi@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 (0) 273 95 170
Κινητό: +32 4 760 56 366
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ