H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων προετοιμάζει το έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που είναι αφιερωμένο στο ΠΔΠ
19.11.2012, 09:05 (CET)
Αυτή τη βδομάδα, όλα τα βλέμματα στρέφονται στο έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, που θα πραγματοποιηθεί στις 22-23 Νοεμβρίου και θα χειριστεί αποκλειστικά το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της ΕΕ για την περίοδο 2014 -2020. Τη συνάντηση θα προετοιμάσει το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που συνεδριάζει στις Βρυξέλλες την Τρίτη, 20 Νοεμβρίου, στη βάση σχεδίου συμπερασμάτων, που δημοσιεύτηκε στις 13 Νοεμβρίου από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Herman Van Rompuy. Η Κυπριακή Προεδρία, για την οποία το ΠΔΠ ήταν κύρια προτεραιότητα, παρουσιάζεται θετική πριν το επόμενο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων στοχεύει να πετύχει την τέταρτη μερική γενική προσέγγιση σε άλλες ρυθμίσεις του νομοθετικού πακέτου πολιτικής συνοχής για το 2014-2020.

Με στόχο η επόμενη έκτακτη σύνοδος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 22-23 Νοεμβρίου να καταλήξει σε συμφωνία για το μελλοντικό Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Θεμάτων θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες, την Τρίτη, 20 Νοεμβρίου.

Προσχέδιο συμπερασμάτων Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το ΠΔΠ

Το Συμβούλιο, του οποίου θα προεδρεύσει ο Κύπριος Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, θα προετοιμάσει την έκτακτη σύνοδο, στη βάση σχεδίου συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που ετοιμάστηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Το συγκεκριμένο σχέδιο συμπερασμάτων έχει αντικαταστήσει το διαπραγματευτικό πλαίσιο του ΠΔΠ, αν και διατηρεί τη δομή και το σκοπό  του, δηλ. να καταγράφει τις κύριες ρυθμίσεις και επιλογές για το ΠΔΠ. Σε αντίθεση με το προσχέδιο συμπερασμάτων, όλες οι εκδοχές του διαπραγματευτικού πλαισίου για το ΠΔΠ είχαν ετοιμαστεί υπό την ευθύνη των εκ περιτροπής Προεδριών του Συμβουλίου της ΕΕ.

Όπως αντικατοπτρίζεται στην τελευταία έκδοση του διαπραγματευτικού πλαισίου της, της 29ης Οκτωβρίου, η Κυπριακή Προεδρία θεωρεί ότι είναι αναπόφευκτο το συνολικό επίπεδο διαπανών που πρότεινε η Επιτροπή να προσαρμοστεί προς τα κάτω και ότι οι μειώσεις πρέπει να γίνουν σε όλα τα κεφάλαια . Το αναθεωρημένο διαπραγματευτικό πλαίσιο ήταν μια αφετηρία προβληματισμού σχετικά με τις επιπτώσεις των μειώσεων. Η Προεδρία αναγνώριζε ότι χρειάζονται μεγαλύτερες μειώσεις για να επιτευχθεί συμβιβασμός.

Το σχέδιο συμπερασμάτων επιβεβαιώνει αυτή την προσέγγιση. Προτείνονται περαιτέρω μειώσεις στο συνολικό ποσό του ΠΔΠ, συγκριτικά με το τελευταίο Διαπραγματευτικό Πλαίσιο που παρουσιάστηκε από την Κυπριακή Προεδρία. Οι μειώσεις αφορούν όλα τα κεφάλαια για τις διαφορετικές κατηγορίες δαπανών.

Οι Υπουργοί θα ανταλλάξουν απόψεις για το ΠΔΠ με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman Van Rompuy, κατά τη διάρκεια δείπνου, στις 19 Νοεμβρίου. Όπως και σε προηγούμενες συναντήσεις, η Κυπριακή Προεδρία θα ανταλλάξει απόψεις με εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) πριν τη συνάντηση του Συμβουλίου, ενώ  θα τους ενημερώσει όταν η συνάντηση ολοκληρωθεί.

«Παρά τις προκλήσεις, εξακολουθώ να υποστηρίζω ότι η επίτευξη συμφωνίας στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 22-23 Νοεμβρίου είναι εφικτή. Πιστεύω ότι οι ενδιαφερόμενοι δε θα αφήσουν να χαθεί μια ευκαιρία για επίτευξη ενός μεγάλου βήματος για την απαραίτητη αντιμετώπιση της κρίσης, καθώς και για την ενίσχυση της αξιοπιστίας μας», είπε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης, πριν τη συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων.

Συνεχίζοντας τις προσπάθειες για το νομοθετικό πακέτο της πολιτικής συνοχής

Μετά την τρίτη μερική γενική προσέγγιση στο νομοθετικό πακέτο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020 που συμφωνήθηκε στο Λουξεμβούργο στην προηγούμενη συνάντηση του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, το Συμβούλιο φιλοδοξεί να συμφωνήσει σε μια τέταρτη μερική γενική προσέγγιση στη συνάντηση της Τρίτης.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω μερική γενική προσέγγιση θα περιλαμβάνει δύο στοιχεία: την οικονομική διαχείριση, η οποία στοχεύει να διασφαλίσει ότι η στήριξη της ΕΕ μέσω της πολιτικής συνοχής, σέβεται την αρχή της χρηστής δημοσιονομικής διαχείρισης  καθώς και το κοινό στρατηγικό πλαίσιο, ένα πλαίσιο το οποίο παρέχει στρατηγικό προσανατολισμό προς τον προγραμματισμό και τον συντονισμό της στήριξης της ΕΕ στο πλαίσιο των πέντε ταμείων.

Η ενδεχόμενη τέταρτη γενική προσέγγιση θα επιτρέψει στην Προεδρία να εντατικοποιήσει τους ανεπίσημους τριλόγους με το ΕΚ και την Επιτροπή, ούτως ώστε να επιτύχει μια προκαταρκτική συμφωνία σχετικά με τον προγραμματισμό πριν το τέλος του χρόνου. Αυτό θα διευκολύνει τις προπαρασκευαστικές εργασίες των κρατών μελών και των περιφερειών για τα προγράμματα της νέας περιόδου ​​2014-2020. Παράλληλα, η Προεδρία θα επικεντρωθεί στην πρόοδο εργασιών για τα υπόλοιπα στοιχεία που πρέπει να συμφωνηθούν σε επίπεδο Συμβουλίου.

Προετοιμασία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου του Δεκεμβρίου

Το Συμβούλιο θα εξετάσει το σχέδιο ημερήσιας διάταξης για το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 13-14 Δεκεμβρίου, το οποίο θα επικεντρωθεί σε θέματα οικονομικής πολιτικής και, ειδικότερα, στην Οικονομική και Νομισματική Ένωση. Σχετικά με το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο στις 18-19 Οκτωβρίου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων είχε επίσης την ευκαιρία να συζητήσει τα επόμενα βήματα για τη συνάντηση, η οποία επίσης επικεντρώθηκε στην οικονομική πολιτική, καθώς και στους στρατηγικούς εταίρους.

Επιπλέον, στο πλαίσιο της συνάντησης του Συμβουλίου, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα παρουσιάσει το πρόγραμμα εργασίας της για το 2013.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ