H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Στα χέρια των Αρχηγών Κρατών και Κυβερνήσεων της ΕΕ το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
20.11.2012, 13:06 (CET)
Η έκτακτη συνάντηση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, την Πέμπτη και την Παρασκευή, 22-23 Νοεμβρίου, η οποία θα ασχοληθεί με το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) της Ένωσης για την περίοδο 2014-2020, ήταν στο επίκεντρο των συζητήσεων στο Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων που πραγματοποιήθηκε σήμερα, 20 Νοεμβρίου, στις Βρυξέλλες. Ο Κύπριος Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης έδωσε έμφαση στις προσπάθειες και στο χρόνο που αφιέρωσε η Κυπριακή Προεδρία στις διαπραγματεύσεις του ΠΔΠ επισημαίνοντας ότι «όλοι πρέπει τώρα να κάνουν ακόμα ένα βήμα και να επιδείξουν προθυμία για συμβιβασμό». Μετά τη σημερινή συνάντηση, ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, κ. Van Rompuy, αναμένεται να παρουσιάσει αναθεωρημένο σχέδιο των Συμπερασμάτων που παρουσιάστηκαν την προηγούμενη βδομάδα. Νωρίτερα σήμερα, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων συμφώνησε σε μια τέταρτη μερική γενική προσέγγιση για ορισμένες πρόνοιες του νομοθετικού πακέτου της Πολιτικής Συνοχής για την περίοδο 2014-2020.

Στη βάση σχεδίου Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων προετοίμασε έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο τέλος της βδομάδας και θα καταπιαστεί αποκλειστικά με τον πολυετή προϋπολογισμό της Ένωσης. Το σχέδιο Συμπερασμάτων προετοιμάστηκε υπό την ευθύνη του Προέδρου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, Herman Van Rompuy, μετά από μια σειρά διμερών συναντήσεων με όλα τα Κράτη Μέλη και την Κροατία, μεταξύ 5-9 Νοεμβρίου.

Το σχέδιο Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου ουσιαστικά αντικαθιστά το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο διατηρώντας ταυτόχρονα τη δομή και τον σκοπό του. Τις απόψεις τους για το σχέδιο αντάλλαξαν το βράδυ της Δευτέρας οι Υπουργοί με τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου. Σε αυτό προτείνονται μειώσεις για το ΠΔΠ - σε όλα τα κεφάλαια και υποκεφάλαια- μέχρι και 75 δις ευρώ σε σύγκριση με την αρχική πρόταση της Επιτροπής.

Αξιοποιώντας την εργασία της Προεδρίας

Η Κυπριακή Προεδρία έχει επενδύσει πολύ χρόνο και προσπάθεια σε αυτό το περίπλοκο και δύσκολο θέμα. Στόχος της Προεδρίας ήταν η διατήρηση της δυναμικής, ώστε ο φάκελος να βρεθεί σε «ώριμο στάδιο» για να συζητηθεί επιδιώκοντας συμφωνία στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο.

Το Διαπραγματευτικό Πλαίσιο αναθεωρήθηκε δύο φορές. Κατά τη δεύτερη αναθεώρηση περιλήφθησαν αριθμοί, οι οποίοι αντικατόπτριζαν την άποψη της Προεδρίας ότι η προσαρμογή προς τα κάτω του συνολικού επιπέδου δαπανών που πρότεινε η Επιτροπή είναι αναπόφευκτη. «Η απόφαση μας στηριζόταν σε μια πολιτική επιλογή, προσπαθώντας να ληφθούν υπόψη οι απόψεις των Κρατών Μελών, τον Οκτώβριο. Το σχέδιο Συμπερασμάτων του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, που υποβλήθηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13 Νοεμβρίου, αναπτύσσει περαιτέρω τη δουλειά της Κυπριακής Προεδρίας και θέτει σε διάφορους τομείς, διαφορετικές προοπτικές, κάτι φυσιολογικό στο στάδιο αυτό» δήλωσε ο Πρέσβης Μαυρογιάννης.

Την ίδια ώρα, αισιόδοξη είναι η Προεδρία για το αποτέλεσμα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

«Εξακολουθούν να υπάρχουν αποκλίνουσες θέσεις αλλά είναι αναμενόμενο σε αυτό το στάδιο των συζητήσεων. Πιστεύουμε ότι μια συμφωνία είναι πιθανή και υπάρχουν λόγοι γι’αυτό» πρόσθεσε ο κ. Μαυρογιάννης.

 «Το πιο σημαντικό είναι μάλλον ότι όλα τα Κράτη Μέλη δεσμεύονται για την επίτευξη συμφωνίας μέχρι το τέλος της βδομάδας και είναι πρόθυμα να διαπραγματευτούν. Όλοι πρέπει να κάνουμε ένα βήμα παραπάνω και να δείξουμε την προθυμία μας για συμβιβασμό», ολοκλήρωσε ο Κύπριος Υφυπουργός.                                                                                                 

Ενσωματώνοντας τις απόψεις των Κρατών Μελών

Με αναθεωρημένο σχέδιο Συμπερασμάτων αναμένεται να ανταποκριθεί στις αντιδράσεις των Κρατών Μελών ο Πρόεδρος Van Rompuy, ο οποίος θα πραγματοποιήσει το πρωινό της Πέμπτης, 22 Νοεμβρίου, από κοινού με τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, José Manuel Barroso, διμερείς συναντήσεις με όλους τους Αρχηγούς Κρατών και Κυβερνήσεων. Αυτό βεβαίως πριν την έναρξη του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου.

Να σημειωθεί ότι πριν να ολοκληρωθεί η συζήτηση για το θέμα αυτό, η Προεδρία είχε ενημερώσει τους Υπουργούς ότι το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα αποφασίσει επίσης για το διορισμό του μέλους στο εκτελεστικό συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας.

Ακολουθώντας την καθιερωμένη πρακτική, η Προεδρία συναντήθηκε με τους εκπροσώπους του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), πριν και μετά το Συμβούλιο Γενικών Υποθέσεων, για  ενημέρωση και ανταλλαγή απόψεων σχετικά με τις εξελίξεις.

Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου και άλλα θέματα στην ατζέντα του Συμβουλίου

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης, οι Υπουργοί Ευρωπαϊκών Θεμάτων εξέτασαν επίσης το σχέδιο της ημερήσιας διάταξης του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου στις 13-14 Δεκεμβρίου, το οποίο θα επικεντρωθεί στο μέλλον της Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης, περιλαμβανομένης της προόδου των νομοθετικών προτάσεων για τη δημιουργία τραπεζικής ένωσης, καθώς και της παρακολούθησης της Πράξης για την Ενιαία Αγορά.

Επιπλέον, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, παρουσίασε το πρόγραμμα εργασίας της για το 2013. Στόχος της Επιτροπής για το 2013 είναι «η αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης και η επαναφορά της ΕΕ προς τη βιώσιμη ανάπτυξη».

Πολιτική συνοχής

Νωρίτερα την ίδια ημέρα, μια μερική γενική προσέγγιση συμφωνήθηκε σε δύο επιπρόσθετες πρόνοιες για το νομοθετικό πακέτο της πολιτικής συνοχής για την περίοδο 2014-2020. Με αυτή τη συμφωνία, ο αριθμός των θεματικών που συμφωνήθηκαν στο Συμβούλιο κατά την Κυπριακή Προεδρία φτάνει τις εννέα (9), η εργασία στα κύρια στοιχεία της νομοθεσίας σε επίπεδο Συμβουλίου έχει ολοκληρωθεί και η Προεδρία θα μπορεί να προχωρήσει με τους ανεπίσημους τριλόγους με το ΕΚ.

Σήμερα, το Συμβούλιο ενημερώθηκε επίσης για την Άτυπη Συνάντηση Υπουργών αρμόδιων για την Πολιτική Συνοχής, που πραγματοποιήθηκε στη Λευκωσία στις 6 Νοεμβρίου. Η Προεδρία ετοίμασε Συμπεράσματα με έμφαση στην αποτελεσματικότητα και διακυβέρνηση της συνοχής, τονίζοντας μεταξύ άλλων ότι μέρος της συζήτησης του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων πρέπει να είναι σε τακτά χρονικά διαστήματα αφιερωμένο στην πολιτική συνοχής.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα
Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο
Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ