H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - «Εντυπωσιακά αποτελέσματα Κυπριακής Προεδρίας σε δικαιοσύνη και ασφάλεια»
18.12.2012, 13:25 (CET)
Τα θετικά βήματα που έγιναν επί Κυπριακής Προεδρίας για περισσότερη δικαιοσύνη, ασφάλεια  και προστασία των δικαιωμάτων των πολιτών της ΕΕ, βρέθηκαν στο επίκεντρο των παρουσιάσεων  του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, κ. Λουκά Λουκά, στις αρμόδιες Επιτροπές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ). Χθες, ο Κύπριος υπουργός ενημέρωσε την Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων (JURI), ενώ σήμερα, την Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων  (LIBΕ). 

«Θα νιώθουμε τα αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας για τις επόμενες δεκαετίες», είπε η κα  Cecilia Wikström, μέλος της Επιτροπής Νομικών Υποθέσεων (JURI), ενώ ο Πρόεδρος της Επιτροπής, κος  Klaus-Heiner Lehne έκανε λόγο για εντυπωσιακά αποτελέσματα της Κυπριακής Προεδρίας.

Στην παρουσίασή του προς τα μέλη της Επιτροπής JURI  ο Κύπριος υπουργός υπογράμμισε την επιτυχή ολοκλήρωση των διαπραγματεύσεων με το ΕΚ και την επίτευξη πολιτικής συμφωνίας όσον αφορά την πρόταση αναθεώρησης του Κανονισμού Βρυξέλες Ι, που αποτελεί τον ακρογωνιαίο λίθο στη δικαστική συνεργασία σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.     

Η Συμφωνία με το ΕΚ ανοίγει τον δρόμο για απλοποίηση των υφιστάμενων κανόνων δικαιοδοσίας, αναγνώρισης και εκτέλεσης των αποφάσεων και για άρση των υφιστάμενων εμποδίων στην ελεύθερη κυκλοφορία των δικαστικών αποφάσεων, προς όφελος διάφορων κατηγοριών πολιτών της Ένωσης, συμπεριλαμβανομένων  των εργαζομένων και των καταναλωτών. 

«Η Προεδρία ολοκλήρωσε ότι είχε υποσχεθεί»

Ο Κύπριος Υπουργός Δικαιοσύνης ανέλυσε επίσης τα αποφασιστικά βήματα που έγιναν σε επίπεδο Συμβουλίου κατά το εξάμηνο της Κυπριακής Προεδρίας, σε σχέση με αρκετές ακόμη σημαντικές προτάσεις που στοχεύουν στη διευκόλυνση και την προστασία των πολιτών της ένωσης σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις.  

Αναφέρθηκε ακόμα, στη γενική συμφωνία που επιτεύχθηκε από το Συμβούλιο αναφορικά με την Πρόταση Κανονισμού για την Αμοιβαία Αναγνώριση Μέτρων Προστασίας σε Αστικές Υποθέσεις, η οποία θα ενισχύσει αποφασιστικά το επίπεδο προστασίας των θυμάτων εγκλημάτων σε ολόκληρη την Ένωση.

Επιπλέον, ο κ. Λουκά ανέλυσε τις πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές που υιοθετήθηκαν από το Συμβούλιο σε σχέση με τον Κανονισμό για τη Θέσπιση Ευρωπαϊκής Διαταγής Διατήρησης Λογαριασμού με σκοπό τη διευκόλυνση της διασυνοριακής ανάκτησης οφειλών σε αστικές και εμπορικές υποθέσεις. Ο υπουργός σημείωσε ότι «η Κυπριακή Προεδρία πιστεύει ότι ο Κανονισμός αυτός μπορεί να συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη επειδή θα διευκολύνει σημαντικά την διασυνοριακή ανάκτηση οφειλών και κατ’ επέκταση τις διασυνοριακές συναλλαγές. Για το λόγο αυτό, και λαμβάνοντας υπόψη τις δύσκολες οικονομικές συνθήκες που σήμερα αντιμετωπίζει η ΕΕ, δώσαμε ιδιαίτερη σημασία στον Κανονισμό αυτό». 

Η Επιτροπή JURI ενημερώθηκε επίσης για την ουσιαστική πρόοδο που επιτεύχθηκε επί Κυπριακής Προεδρίας, όσον αφορά δύο σημαντικές προτάσεις στον τομέα του οικογενειακού δικαίου, με την υιοθέτηση πολιτικών κατευθυντήριων γραμμών από το Συμβούλιο. Πρόκειται για δύο προτάσεις Κανονισμών για τις περιουσιακές διαφορές αφενός μεταξύ συζύγων και αφετέρου μεταξύ καταχωρημένων συντρόφων, οι οποίες αποσκοπούν στη διευκόλυνση επίλυσης περιουσιακών διαφορών μεταξύ πρώην συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων σε διασυνοριακές περιπτώσεις στην ΕΕ.

«Η Προεδρία ολοκλήρωσε ότι είχε υποσχεθεί», υπογράμμισε ο ευρωβουλευτής κ. Tadeusz Zwiefska.

Καταπολέμηση εγκλήματος και ενδυνάμωση ασφάλειας και αστυνομικής συνεργασίας

Σήμερα, ο Κύπριος υπουργός ενημέρωσε την Επιτροπή LIBE για την υιοθέτηση της πρότασης για δέσμευση και δήμευση περιουσίας που αποτελεί προϊόν εγκλήματος κατά το τελευταίο Συμβούλιο Υπουργών στις αρχές Δεκεμβρίου, η οποία  είχε τεθεί ως βασική προτεραιότητα της Κυπριακής Προεδρίας.

Επιπρόσθετα, αναφέρθηκε στην σημαντικότατη συμφωνία του Συμβουλίου επί της πρότασης  για επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε συναλλαγές κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και σε πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, που και αυτή είχε συμπεριληφθεί στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας.

Ειδική αναφορά έγινε εξάλλου στις πρωτοβουλίες που ανέλαβε η Προεδρία όσον αφορά την αντιμετώπιση της τρομοκρατίας, με αποτέλεσμα την υιοθέτηση  Συμπερασμάτων Συμβουλίου, που αποσκοπούν στη μεγιστοποίηση της ασφάλειας αεροπορικών μεταφορών κατά των τρομοκρατικών απειλών και στην αποτελεσματικότερη προστασία ευάλωτων στόχων από τρομοκρατικές επιθέσεις.

Φιλοδοξώντας να συμβάλει στην οικοδόμηση μιας ανοικτής και ταυτόχρονα ασφαλούς Ευρώπης,   η Κυπριακή Προεδρία έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στην ενδυνάμωση της αστυνομικής συνεργασίας με στόχο την καταπολέμηση  διάφορων μορφών  σοβαρού διασυνοριακού εγκλήματος. Ο κ. Λουκά παρουσίασε  τις σημαντικότερες  πρωτοβουλίες και δράσεις της Κυπριακής Προεδρίας σε ένα ευρύ φάσμα ζητημάτων που εμπίπτουν στον τομέα της  αστυνομικής συνεργασίας,  με κυριότερα  τα ακόλουθα:

  • Ενίσχυση ασφάλειας στον κυβερνοχώρο μέσω της καταπολέμησης εγκληματών στο διαδίκτυο, με έμφαση στην αποτροπή της κακοποίησης παιδιών μέσω διαδικτύου.
  • Βελτίωση στην ανταλλαγή πληροφοριών.
  • Πρόληψη και καταπολέμηση εμπορίας δικτύου πολιτιστικής κληρονομιάς.
  • Ενδυνάμωση αστυνομικής συνεργασίας, μέσω κοινών αστυνομικών επιχειρήσεων μεταξύ των κρατών μελών. 
  • Αποτελεσματικότερη διερεύνηση υποθέσεων  βίας στην οικογένεια

Στην σημερινή παρουσίασή  του, ο Κύπριος υπουργός αναφέρθηκε εκτενώς στα βήματα που έγιναν επί Κυπριακής Προεδρίας για την προώθηση του Μεταρρυθμιστικού Πακέτου για τα Προσωπικά Δεδομένα. Σημειώθηκε ως βήμα προόδου, η υιοθέτηση  της  σχετικής έκθεσης που ετοίμασε η Προεδρία από το Συμβούλιο για το ιδιαίτερα σημαντικό αυτό νομοθετικό πλαίσιο, που αποσκοπεί στην περαιτέρω διασφάλιση των προσωπικών δεδομένων από τους πολίτες, καθώς και στην ώθηση της ανάπτυξης.

Σε σχέση με τις δύο νομοθετικές προτάσεις που αποσκοπούν στην ενδυνάμωση της διακυβέρνησης του χώρου Σένγκεν, ο κ. Λουκά υπογράμμισε την προσήλωσή της Κυπριακής Προεδρίας στη συνεργασία που βρίσκεται σε εξέλιξη με το ΕΚ, με στόχο την εξεύρεση μιας κοινά αποδεκτής βάσης.

Για το θέμα της διεύρυνσης του χώρου Σένγκεν με την ένταξη της Βουλγαρίας και της Ρουμανίας,  ο υπουργός επεσήμανε τις έντονες προσπάθειες της Κυπριακής  Προεδρίας, με στόχο τη λήψη σχετικής απόφασης από το Συμβούλιο, που όμως στο παρόν στάδιο δεν κατέστη δυνατή. «Παρά ταύτα, η Κυπριακή Προεδρία προέβηκε σε ενέργειες που θα διευκολύνουν τη λήψη τέτοιας Απόφασης από το Συμβούλιο το συντομότερο δυνατό, περιλαμβανομένης της επισκόπησης της εφαρμογής των μέτρων που θα συμβάλουν στην επιτυχή διεύρυνση του χώρου Σένγκεν, τα οποία έχουν καθοριστεί κατόπιν σχετικής εντολής από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο», κατέληξε ο κ. Υπουργός.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Σύμβουλος Θεμάτων EE
Έλενα Παναγιώτου

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης
Συντονίστρια Συμβουλίων ΔΕΥ & Επιτροπής CATS
Email: epanayiotou@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805982
Λειτουργός Επικοινωνίας
Λευκή Σολομώντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805996

Δείτε το βίντεο εδώ