H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Πράσινο φως σε προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας από το Συμβούλιο ΔΕΥ
07.12.2012, 18:25 (CET)
Το τελευταίο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων επί Κυπριακής Προεδρίας στις Βρυξέλες ολοκλήρωσε τις εργασίες μίας ιδιαίτερα βεβαρημένης ατζέντας, υπό την  Προεδρία του Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης της Κύπρου, κ. Λουκά Λουκά. Μετά από συζήτηση όλων των προτεραιοτήτων της Κυπριακής Προεδρίας στον τομέα της Δικαιοσύνης, το Συμβούλιο κατέληξε σε συμφωνία αναφορικά με σημαντικές προτάσεις, οι οποίες αποσκοπούν σε μεγαλύτερη ασφάλεια, δικαιοσύνη και προστασία των πολιτών της ΕΕ.

Το Συμβούλιο προχώρησε στην υιοθέτηση Οδηγίας για δέσμευση και δήμευση περιουσίας που συνιστά  προϊόν εγκλήματος, η οποία είχε τεθεί ως βασική προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία.

«Στις σημερινές δυσχερείς οικονομικές συνθήκες, στις οποίες το χρήμα επιβάλλεται να παραμένει στη νόμιμη οικονομία, αυτή η Πρόταση μπορεί να συμβάλει δραστικά στην εξάλειψη οικονομικών κινήτρων για τους εγκληματίες», υπογράμμισε ο Κύπριος Υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Λουκά Λουκά. 

Μεταξύ άλλων, η Οδηγία επιτρέπει στα κράτη μέλη να προβαίνουν σε κατάσχεση περιουσίας κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες και προϋποθέσεις, ως επίσης και περιουσίας που δεν αποτελεί το άμεσο προϊόν ενός εγκλήματος, είναι, ωστόσο, δυσανάλογη με το εισόδημα ενός καταδικασθέντος για σοβαρά αδίκημα.

Επιπλέον, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης κατέληξαν σε συμφωνία επί της πρότασης για επιβολή αποτελεσματικών και αποτρεπτικών κυρώσεων σε συναλλαγές κατόχων εμπιστευτικών πληροφοριών και σε πράξεις χειραγώγησης της αγοράς, η οποία είχε επίσης συμπεριληφθεί στις προτεραιότητες της Κυπριακής Προεδρίας. Η ιδιαίτερα σημαντική αυτή Οδηγία αποσκοπεί στο να αποτρέψει τη χειραγώγηση της αγοράς στην ΕΕ, περιορίζοντας σημαντικά τη δυνατότητα των αδικοπραγούντων να εκμεταλλεύονται τις διαφορές εθνικών ποινικών συστημάτων.

Μεγαλύτερη προστασία σε θύματα εγκλήματος

Επιπρόσθετα, το Συμβούλιο υιοθέτησε την Πρόταση Κανονισμού για αμοιβαία αναγνώριση των μέτρων προστασίας των θυμάτων σε αστικά θέματα, κάτι που μπορεί να φέρει την ΕΕ ένα βήμα πιο κοντά στην αποτελεσματικότερη προστασία των θυμάτων. Ουσιαστικά, διασφαλίζεται ότι τα θύματα, ακόμη και όταν ταξιδεύουν ή εγκαθίστανται σε άλλο κράτος μέλος της ΕΕ, θα συνεχίζουν να απολαμβάνουν τα μέτρα προστασίας που έχουν ληφθεί κατά του δράστη, όπως απαγόρευση επικοινωνίας ή απαγόρευση προσέγγισης, χωρίς διατυπώσεις και πολύπλοκες διαδικασίες.  

Πρόοδος και για τα προσωπικά δεδομένα               

Επιπλέον, το Συμβούλιο υιοθέτησε σήμερα την έκθεση Προόδου για το Μεταρρυθμιστικό Πακέτο για τα Προσωπικά Δεδομένα που ετοιμάστηκε από την Κυπριακή Προεδρία, με επίκεντρο συγκεκριμένες πτυχές του ιδιαίτερα σημαντικού αυτού νομοθετικού πλαισίου που αποσκοπεί σε μεγαλύτερο έλεγχο των προσωπικών δεδομένων από τους πολίτες, καθώς και ώθηση στην ανάπτυξη.       

Εκφράζοντας την ικανοποίησή της αναφορικά με τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν από την Κυπριακή Προεδρία,  η Επίτροπος Δικαιοσύνης, Θεμελιωδών Δικαιωμάτων και Ιθαγένειας, κα Viviane Reding,  χαρακτήρισε ως «νέο της ημέρας» το γεγονός ότι η συντριπτική πλειοψηφία των αντιπροσωπειών εκφράζει υποστήριξη στην Πρόταση καθώς και στις προσπάθειες της Κυπριακής Προεδρίας. 

«Επομένως, βάσει της προόδου που πετύχαμε σήμερα, θα πρέπει να επιτευχθεί συμφωνία κατά την Ιρλανδική Προεδρία», κατέληξε η Επίτροπος.  

Τέλος, το Συμβούλιο υιοθέτησε πολιτικές κατευθυντήριες γραμμές για δύο προτάσεις Κανονισμών για τις περιουσιακές διαφορές αφενός μεταξύ συζύγων και αφετέρου μεταξύ καταχωρημένων συντρόφων. Η εξέλιξη αυτή θα οδηγήσει στην επίτευξη σημαντικής προόδου και στις δύο προτάσεις, οι οποίες αποσκοπούν στη διευκόλυνση επίλυσης περιουσιακών διαφορών μεταξύ πρώην συζύγων και καταχωρημένων συντρόφων σε διασυνοριακές περιπτώσεις στην ΕΕ.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Λευκή Σολομώντος

Υπουργείο Δικαιοσύνης & Δημόσιας Τάξης

Email: lsolomontos@mjpo.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22805996

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Βρείτε περισσότερες φωτογραφίες εδώ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ