H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Διαμορφώνοντας και εφαρμόζοντας πολιτικές ένταξης
19.11.2012, 07:52 (CET)
Ο ρόλος των τοπικών και περιφερειακών αρχών στη διαμόρφωση και εφαρμογή πολιτικών για την ένταξη μεταναστών θα βρεθεί στο επίκεντρο του συνεδρίου εμπειρογνωμόνων, το οποίο θα διεξαχθεί στις 20 Νοεμβρίου στη Λευκωσία. Το συνέδριο διοργανώνεται από την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και σε αυτό θα παρευρεθούν αντιπρόσωποι των οργάνων της ΕΕ, των κυβερνήσεων του Δικτύου των Εθνικών  Σημείων Επαφής για την Ένταξη, αξιωματούχοι ευρωπαϊκών πόλεων και περιφερειακών αρχών, αντιπρόσωποι της κοινωνίας των πολιτών, ειδικοί, ερευνητές και άλλοι αρμόδιοι.

Στόχος του συνεδρίου είναι η διευκόλυνση της ανταλλαγής ιδεών και εμπειριών μέσω κριτικής εξέτασης της κατεύθυνσης, των εννοιών, της εφαρμογής και της πλαισιοποίησης των πολιτικών ένταξης στην ΕΕ.Η επικέντρωση στην τοπική και περιφερειακή αυτοδιοίκηση αποσκοπεί στη διερεύνηση της ανάγκης για εξέταση της ένταξης των μεταναστών μέσα από διαφορετικά πρίσματα τα οποία, σε ότι αφορά την αντίληψη  που προκύπτει από την κατανόηση και την εφαρμογή της πολιτικής, καθιστούν την προσέγγιση από πάνω προς τα κάτω ξεπερασμένη.

Η Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, κα Ελένη Μαύρου, θα ανοίξει το συνέδριο, ενώ ο κ. Κυριάκος Τριανταφυλλίδης, μέλος της Επιτροπής Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, και η κα Marta Cygan, Διευθύντρια Μετανάστευσης και Ασύλου στη ΓΔ Εσωτερικών Υποθέσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, θα δώσουν εναρκτήριες ομιλίες. Καταληκτικά σχόλια θα γίνουν από τον κ. Δημήτριο Καλογερόπουλο, μέλος της Επιτροπής των Περιφερειών και Εισηγητή της για την Ευρωπαϊκή Ατζέντα Ένταξης, και από τον Δήμαρχο Λευκωσίας, κ. Κωνσταντίνο Γιωρκάτζη. Του συνεδρίου θα προεδρεύσει ο Καθηγητής του Πανεπιστημίου Λευκωσίας και εμπειρογνώμονας σε θέματα μετανάστευσης/ένταξης Δρ Νίκος Τριμικλινιώτης.

«Τεράστιας σημασίας η ένταξη υπό τις παρούσες συνθήκες»

«Η ένταξη καλύπτει ευρεία έκταση τομέων πολιτικής, οι οποίοι δημιουργούν ένα γενικό πλαίσιο όπου αλλοδαποί και ημεδαποί συνυπάρχουν, συνεργάζονται, ανταλλάσσουν ιδέες, εμπειρίες και κοινωνικοπολιτισμικές εκφράσεις, καθώς συνδιαμορφώνουν την εξέλιξη της κοινωνίας», ανέφερε η κα Μαύρου. «Υπό τις παρούσες συνθήκες οικονομικής κρίσης και κοινωνικής αναταραχής, αβεβαιότητας και φόβου, το θέμα της ένταξης των μεταναστών έχει αποκτήσει τεράστια σημασία», πρόσθεσε. Για να αντιμετωπιστούν οι προκλήσεις που βρίσκονται ενώπιον της ΕΕ, ο κοινωνικός αποκλεισμός πρέπει να αντιμετωπιστεί για την ανάπτυξη βιώσιμων κοινοτήτων, στοιχείο βασικό στη διαμόρφωση πρακτικά επιτυχημένης πολιτικής ένταξης. Στο συνέδριο στη Λευκωσία θα δοθεί έμφαση στο πόσο κρίσιμη είναι η έννοια της ενταξιμότητας για την αστική ανάπτυξη στις υπηρεσίες και τις πολιτικές σε τοπικό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Επιπλέον, στο συνέδριο θα συζητηθούν τρόποι ανάπτυξης πλαισίων πολιτικών ένταξης, τα οποία επανορθώνουν τα στοιχεία αποκλεισμού που υπονομεύουν τη βασική προϋπόθεση της ένταξης, μέσω της δημιουργίας μιας εγγύτερης ένωσης αλληλεγγύης και αίσθησης του συν-ανήκειν.

Μια πολυεπίπεδη προσέγγιση στην ένταξη των μεταναστών

Οι συζητήσεις θα επικεντρωθούν στην ένταξη ως μια δυναμική, αμφίδρομη διαδικασία κοινής διευκόλυνσης από όλους τους μετανάστες και τους κατοίκους των κρατών μελών. Το συνέδριο θα δώσει την ευκαιρία να εξεταστεί η πιθανή υιοθέτηση μιας πολυεπίπεδης προσέγγισης στην ένταξη, η οποία να βασίζεται στη λογική ότι η δημοκρατική διαμόρφωση πολιτικών ένταξης απαιτεί την διακυβέρνηση της ΕΕ να είναι βασισμένη στην αποτελεσματικότερη συμμετοχή όλων των αρμοδίων σε όλα τα επίπεδα διακυβέρνησης από πάνω μέχρι κάτω. Επιπλέον, θα συζητηθούν τόσο παγκόσμια, όσο και περιφερειακά θέματα, όπως τα φαινόμενα που σχετίζονται με τη μετανάστευση και τις διακρατικές πρωτοβουλίες, τα οποία ταυτόχρονα αξιολογούν και σέβονται τις εθνικές, περιφερειακές και τοπικές ιδιαιτερότητες και το αντανακλούν έμπρακτα. Στο συνέδριο θα χρησιμοποιηθούν «καλές πρακτικές», βασισμένες στις ακόλουθες αρχές:

  • Ενάντια στον αποκλεισμό και τις διακρίσεις
  • Βιωσιμότητα
  • Αποτελεσματικότητα και επιπτώσεις
  • Δυνατότητα μεταφοράς
  • Επιθεώρηση και εκτίμηση
  • Συμμετοχή δικαιούχων

Στην πρώτη συνεδρίαση θα μπουν τα θεμέλια για τη συζήτηση περί ένταξης ως μίας αυθεντικής, δυναμικής και πολυπρόσωπης διαδικασίας από τη διάσταση της ενίσχυσης της συμμετοχής, της πρόσβασης και του ανήκειν. Η τρέχουσα πραγματικότητα θα καταγραφεί για να γίνει αξιολόγηση για τις επιτυχίες, τις αδυναμίες και τις αποτυχίες μέχρι σήμερα, ούτως ώστε να ενισχυθούν οι μελλοντικές πρωτοβουλίες διαμόρφωσης πολιτικής. Η δεύτερη συνεδρία θα περιστραφεί γύρω από το θέμα της συνεισφοράς των μεταναστών στην κοινωνία και στην τελική συνεδρία θα παρουσιαστούν αρκετά παραδείγματα πολυεπίπεδης διακυβέρνησης σε σχέση με τον σχεδιασμό και την εφαρμογή πολιτικών ένταξης.

Το συνέδριο συγχρηματοδοτείται από το Ταμείο Ευρωπαϊκής Ένταξης της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Διοικητικός Λειτουργός
Κωνσταντίνος Καρμέλλος

Υπουργείο Εσωτερικών
Εξωτερική Διάσταση Μετανάστευσης / Ένταξης
Email: ckarmellos@papd.mof.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867622
Λειτουργός Επικοινωνίας
Ντίνα Καπαρδή

Υπουργείο Εσωτερικών
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Email: ckapardis@moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867721

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ