H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου - Η Κυπριακή Προεδρία επιτυγχάνει ουσιαστικά βήματα στον τομέα της μετανάστευσης και του ασύλου
18.12.2012, 14:02 (CET)
Η πρόοδος που επιτεύχθηκε κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ σε θέματα μετανάστευσης και ασύλου, στο Ευρωπαϊκό Σύστημα Επιτήρησης Συνόρων, στον αγώνα κατά της Εμπορίας Προσώπων και το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013, είναι μερικά από τα θέματα που παρουσίασε η Υπουργός Εσωτερικών της Κύπρου, κα Ελένη Μαύρου, στην Επιτροπή Πολιτικών Ελευθεριών, Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (LIBE) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), σήμερα 18 Δεκεμβρίου.

Η κα Μαύρου αναφέρθηκε στο έργο που επιτέλεσε η Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και ανέφερε ότι η πρόκληση για μια αποτελεσματική και αξιοπρεπή προεδρία ήταν ένα μεγάλο στοίχημα για την Κύπρο, ιδιαίτερα λόγω της παγκόσμιας οικονομικής κρίσης και των πιέσεων στη ζώνη του Ευρώ αλλά και την υπό εξέλιξη κρίσιμη κατάσταση στη Συρία.

Η κα Μαύρου εξέφρασε τις ευχαριστίες της στο ΕΚ δηλώνοντας ότι «σε κάθε προσπάθεια που κατέβαλε η Προεδρία, η συμβολή του ήταν πολύτιμη». Από πλευράς τους, οι Ευρωβουλευτές έδωσαν θερμά συγχαρητήρια στην Κυπριακή Προεδρία, ευχαριστώντας την για την εποικοδομητική της συνεισφορά σε σημαντικά θέματα και τόνισαν ότι παρά τις δυσκολίες, η Κύπρος συνείσφερε αποφασιστικά στην επίτευξη προόδου και κοινής προσέγγισης σε πολλούς τομείς.

Σημαντική πρόοδος προς τη δημιουργία ενός Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου

Η ολοκλήρωση του Κοινού Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) μέχρι το τέλος του 2012, σύμφωνα με το Πρόγραμμα της Στοκχόλμης και τις αποφάσεις του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, ορίσθηκε ως στόχος της Κυπριακής Προεδρίας. «Εργαστήκαμε σκληρά προς τον στόχο αυτό, έχοντας πρωτίστως ως γνώμονα τη διασφάλιση της ποιότητας των νομοθετημάτων και των δικαιωμάτων όσων χρειάζονται διεθνή προστασία, αντιμετωπίζοντας παράλληλα τυχόν καταχρήσεις», δήλωσε η Κύπρια υπουργός.

Στην παρουσίαση της, η κα Μαύρου συνόψισε τα κυριότερα βήματα στον τομέα αυτό αναφέροντας ότι έχει επιτευχθεί πολιτική συμφωνία ως προς την Οδηγία για τις Συνθήκες Υποδοχής, καθώς και τον Κανονισμό του Δουβλίνου, ενώ έχει σημειωθεί σημαντική πρόοδος ως προς την Οδηγία για τις Διαδικασίες Ασύλου. Αναφορικά με τον κανονισμό Eurodac, με την χθεσινή τοποθέτηση του ΕΚ, γίνεται πλέον δυνατή η έναρξη διαπραγματεύσεων με στόχο τη γενική συμφωνία.

Η κα Μαύρου δήλωσε ότι «στοχεύοντας σε ένα ΚΕΣΑ, είναι ουσιώδες να επιδιώκουμε περισσότερες συγκλίσεις όχι μόνο νομοθετικές αλλά και πρακτικές. Είναι σημαντικό να υπάρχει συνεργασία και ειλικρινής και έμπρακτη αλληλεγγύη».

Η μετανάστευση στο επίκεντρο

Εκτενής αναφορά έγινε από την Κύπρια υπουργό και σε θέματα Μετανάστευσης. Η υπουργός αναφέρθηκε  στις πρωτοβουλίες της Προεδρίας για συνεργασία και διάλογο με τις πιο σημαντικές χώρες προέλευσης και διέλευσης μεταναστών και στη διάσκεψη εμπειρογνωμόνων με θέμα τον ρόλο των τοπικών και περιφερειακών αρχών στην ένταξη, η οποία διοργανώθηκε τον Νοέμβριο στη Λευκωσία, αφού είναι κοινή παραδοχή η σημασία της ένταξης ως κινητήριος μοχλός ανάπτυξης και κοινωνικής συνοχής. Σε ό,τι αφορά τη νόμιμη μετανάστευση, σημαντική πρόοδος επιτεύχθηκε στα υπό συζήτηση νομοθετήματα για τους Ενδοεπιχειρησιακά Μετατιθέμενους και τους Εποχικά Εργαζόμενους. «Είμαστε σίγουροι ότι, με την εποικοδομητική συμβολή όλων, τα νομοθετήματα αυτά δεν θα αργήσουν να οριστικοποιηθούν φέρνοντας μας ένα βήμα πιο κοντά σε μια ολοκληρωμένη ευρωπαϊκή μεταναστευτική πολιτική», δήλωσε η κα Μαύρου.

Σύνορα και Θεωρήσεις

Σε ότι αφορά το θέμα της πρότασης για τον Κανονισμό «Eurosur» η Κύπρια υπουργός δήλωσε πως επιβεβαιώθηκε η αμοιβαία δέσμευση στον στόχο να τεθεί σε λειτουργία το Ευρωπαϊκό Σύστημα Παρακολούθησης Συνόρων κατά την προβλεπόμενη προθεσμία, την 1η Οκτωβρίου 2013. «Συμβούλιο και Κοινοβούλιο, καταφέραμε επίσης μέσα από ένα εποικοδομητικό διάλογο να καταλήξουμε σε συμφωνία για την πρόταση Κανονισμού για τον Κώδικα Συνόρων Σιένγκεν», πρόσθεσε.

Καταπολέμηση της εμπορίας προσώπων

Ιδιαίτερη σημασία δόθηκε κατά την Κυπριακή Προεδρία του Συμβουλίου της ΕΕ και στον αγώνα κατά της Εμπορίας Προσώπων, που εξακολουθεί να αποτελεί μεγάλη πρόκληση για τα κράτη μέλη και την ΕΕ. Το Συμβούλιο υιοθέτησε τον Οκτώβριο Συμπεράσματα για τη νέα Στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της Εμπορίας Προσώπων. Επιπλέον, οργανώθηκε Συνέδριο τον Οκτώβριο στις Βρυξέλλες για την περαιτέρω συνεργασία και συντονισμό ανάμεσα στα κράτη μέλη και τους Ευρωπαϊκούς Θεσμούς για την προώθηση μιας ολοκληρωμένης προσέγγισης ενάντια στην Εμπορία Προσώπων.

Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013

Με στόχο να καταστεί η ΕΕ πιο προσιτή για τους πολίτες της, οι οποίοι θα πρέπει να είναι ενήμεροι για τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την Ευρωπαϊκή Ιθαγένεια, η κα Μαύρου αναφέρθηκε στην πετυχημένη ολοκλήρωση των διαβουλεύσεων για το Ευρωπαϊκό Έτος Πολιτών 2013, δηλώνοντας ότι «είμαστε σίγουροι πως θα έχει ένα αξιόλογο και μακρόπνοο αντίκτυπο στην προσπάθεια που καταβάλλεται για να φέρουμε την ΕΕ πιο κοντά στους πολίτες της».

Χρηματοδοτικά Εργαλεία Εσωτερικών Υποθέσεων

Η Κύπρια υπουργός αναφέρθηκε και στους Κανονισμούς που αφορούν τα Χρηματοδοτικά Εργαλεία Εσωτερικών Υποθέσεων υπό το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο, δηλώνοντας ότι το θέμα αυτό ήταν από τα πιο δύσκολα και πολύπλοκα θέματα κατά την προεδρία μας, ιδιαίτερα λόγω της δύσκολης οικονομικής κατάστασης που επικρατεί στην Ευρώπη. «Παρ’ όλα αυτά, καταφέραμε να εξασφαλίσουμε μερική γενική προσέγγιση για τον Οριζόντιο Κανονισμό και τον Κανονισμό για το Ταμείο Εσωτερικής Ασφάλειας, Συνόρων και Θεωρήσεων», σημείωσε.

Ολοκληρώνοντας την παρουσία της, η Υπουργός Εσωτερικών ανέφερε πως «κατά την Προεδρία μας, προσπαθήσαμε με ειλικρίνεια και αφοσίωση να ενεργήσουμε ως ένας έντιμος διαμεσολαβητής. Οι προσπάθειές μας επικεντρώθηκαν στο στόχο της δημιουργίας μιας Καλύτερης Ευρώπης στο πνεύμα των θεμελιωδών αρχών της Ένωσης, που να σημαίνει περισσότερα για τους πολίτες της, με αλληλεγγύη και κοινωνική συνοχή, προς μια Ευρώπη πιο κοντά στους γείτονές της».

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Nίκος Χριστοδουλίδης

Κορεπέρ II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27395152
Κινητό: +32 473400441
Λειτουργός Επικοινωνίας
Ντίνα Καπαρδή

Υπουργείο Εσωτερικών
Κλιμάκιο Ευρωπαϊκών Θεμάτων
Email: ckapardis@moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22867721