H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Η Κυπριακή Προεδρία κάνει παρεμβάσεις στην Ολομέλεια Nοεμβρίου του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου
19.11.2012, 11:28 (CET)
Η Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ), η προετοιμασία της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), ο Προϋπολογισμός του 2013 και άλλα κύρια θέματα που αφορούν την ΕΕ θα συζητηθούν κατά την ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, που θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 19 και 22 Νοεμβρίου.  Η Κυπριακή Προεδρία, εκ μέρους του Συμβουλίου, θα προβεί σε παρέμβαση για αυτά τα θέματα μέσω του Κύπριου Υπουργού Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Λουκά Λουκά (Τρίτι, 20 Νοεμβρίου) και του Υφυπουργού για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβη Ανδρέα Δ. Μαυρογιάννη (Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου).

Την Τρίτη, 20 Νοεμβρίου, ο κ. Λουκά θα κάνει παρέμβαση εκ μέρους του Συμβουλίου στη συζήτηση για την Οικονομική και Νομισματική Ένωση (ΟΝΕ).

Μια ουσιαστική ΟΝΕ

Ο Κύπριος Υπουργός θα κάνει παρέμβαση με την ευκαιρία της έκθεσης της Ευρωβουλευτή κ. Marianne Thyssen, σχετικά με την έκθεση «Προς μια ουσιαστική Οικονομική και Νομισματική Ένωση», η οποία παρουσιάστηκε από τον Πρόεδρο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου κ. Herman Van Rompuy, τον Ιούνιο 2012. Η Έκθεση του κ. Van Rompuy ετοιμάστηκε σε στενή συνεργασία με τους Προέδρους της Επιτροπής, της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και του Eurogroup, και στοχεύει στην ανάπτυξη του οράματος για μια ΟΝΕ για να διασφαλίσει τη σταθερότητα και τη βιώσιμη ευημερία, καλύπτωντας τέσσερις πυλώνες: τον χρηματοπιστωτικό, τον δημοσιονομικό, τον οικονομικό και τη δημοκρατική νομιμότητα.

Η έκθεση της εισηγήτριας Thyssen θεωρείται ως μια αξιόλογη συνεισφορά στην τρέχουσα διαδικασία για την εμβάθυνση της ΟΝΕ. Το επόμενο στάδιο της διαδικασίας για επίτευξη μιας ουσιαστικής Οικονομικής και Νομισματικής Ένωσης είναι η παρουσίαση ενός συγκεκριμένου οδικού χάρτη, με δεσμευτικό χρονοδιάγραμμα, στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο Δεκεμβρίου.

Επιπρόσθετα, την Τρίτη, 20 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί κοινή συζήτηση για το Σύστημα Πληροφοριών Σένγκεν (ΣΠΣ). Το ΣΠΣ είναι μια κοινή βάση δεδομένων που στοχεύει στη διατήρηση της δημόσιας ασφάλειας, της στήριξης πολιτικής και της δικαστικής συνεργασίας. Αργότερα την ίδια ημέρα, ο κ. Λουκά θα κάνει επίσης δήλωση εκ μέρους του Συμβουλίου για την επικείμενη Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες (WCIT-2012) της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και την πιθανή επέκταση του σκοπού των κανονισμών για τις διεθνείς τηλεπικοινωνίες.

Ετήσιος Προϋπολογισμός 2013 και Έκτακτο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο για το ΠΔΠ

Την Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου, θα πραγματοποιηθεί συζήτηση πουτ θα επικεντρωθεί στην προετοιμασία της έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, στις 22-23 Νοεμβρίου, η οποία θα ασχοληθεί αποκλειστικά με το ΠΔΠ. Ο Πρέσβης Μαυρογιάννης θα κάνει δήλωση εκ μέρους του Συμβουλίου. Για να ολοκληρωθεί η νομοθετική διαδικασία του ΠΔΠ σημαίνει ότι οποιαδήποτε συμφωνία επιτευχθεί στο Ευρωπαϊκό Συμβούλιο θα χρειάζεται και την συναίνεση του Κοινοβουλίου.

Την ίδια ημέρα, σε συνέχεια του αδιεξόδου που υπήρξε την προηγούμενη εβδομάδα με τον Προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2013, θα συζητηθούν οι πιθανές λύσεις, με τη συμμετοχή της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και του Συμβουλίου, εκπροσωπούμενο από τον Πρέσβη Μαυρογιάννη. Μια νέα πρόταση για τον ετήσιο προϋπολογισμό για το 2013 αναμένεται να υποβληθεί από την Επιτροπή, ώστε και τα δυο μέρη της αρμόδιας για τον προϋπολογισμό αρχής, το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο, να αρχίσουν εντατικές εργασίες επί της πρότασης, ώστε να επιτευχθεί συμφωνία το συντομότερο.

Κλιματική Αλλαγή

Ο Κύπριος Υφυπουργός θα απαντήσει επίσης σε ερωτήσεις για τη Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή (COP 18), η οποία θα γίνει στη Ντόχα, από τις 26 Νοεμβρίου μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου 2012. Οι ερωτήσεις θα επικεντρωθούν κυρίως στο κατά πόσο η ΕΕ θα αποδεχθεί μια δεύτερη περίοδο δεσμεύσεων υπό το Πρωτόκολο του Κυότο στη Ντόχα, καθώς και για το θέμα της δέσμευσης για χρηματοδότηση ταχείας εκκίνησης, για την οποία το Συμβούλιο Οικονομικών και Δημοσιονομικών Θεμάτων υιοθέτησε την προηγούμενη εβδομάδα συμπεράσματα. Οι Υπουργοί Οικονομικών της ΕΕ ενέκριναν οικονομική έκθεση που ετοιμάστηκε από την ΕΕ το 2012, και καλύπτει τα «μέτρα ταχείας εκκίνησης» για τη στήριξη των αναπτυσσόμενων χωρών να καταπολεμήσουν τις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

Λειτουργός Α'
Ειρήνη Πική

Γραμματεία Κυπριακής Προεδρίας Συμβουλίου της ΕΕ

Email: ipiki@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400145
Λειτουργός Επικοινωνίας
Πόλυ Παπαβασιλείου

Γραφείο Υφυπουργού Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22400144

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ