H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο - Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας: Επιδιώκοντας την ενεργό συμμετοχή των νέων στην οδική ασφάλεια
24.07.2012, 13:58 (CET)
Οι μεταφορές με αυτοκίνητο αποτελούν τον πιο διαδεδομένο τρόπο μεταφοράς εντός των 27 κρατών μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης αφού το 2008 αντιπροσώπευαν το  83.3%  όλων των χερσαίων μεταφορών επιβατών. Παρά τη σταθερή μείωση στον αριθμό των θανάτων στο δρόμο σε ολόκληρη την ΕΕ, η ανάγκη για μια πληρέστερη και πολυδιάστατη προσέγγιση έχει γίνει περισσότερο έκδηλη τα τελευταία χρόνια , αφού οι στόχοι που τέθηκαν στο θέμα αυτό δεν έχουν επιτευχθεί.  Φέρνοντας μαζί όλους τους φορείς στην Ευρωπαϊκή Ένωση που έχουν την ευθύνη για το σχεδιασμό της πολιτικής οδικής ασφάλειας, την εφαρμογή της πολιτικής και αντιπροσώπους της νεολαίας, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας είναι μια μέρα ορόσημο για την μελλοντική διαμόρφωση της πολιτικής για την οδική ασφάλεια.  Τιμώντας την τέταρτη Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας, η Κυπριακή Προεδρία οργανώνει Διάσκεψη για το θέμα αυτό στη Λευκωσία την προσεχή Τετάρτη.

To 2011 περίπου 30,100 άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα 27 κράτη μέλη της ΕΕ ως αποτέλεσμα τροχαίων συγκρούσεων, ενώ κάπου 324,000 τραυματίστηκαν σοβαρά, σύμφωνα με στοιχεία του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου για την Ασφάλεια των Μεταφορών. Ο αριθμός θανάτων σε οδικά δυστυχήματα το 2011 ανέρχεται σε 60 ανά εκατομμύριο κατοίκων, αλλά και παρουσιάζει  μια μείωση κατά 45% από το 2001.

Σίγουρα, η πολιτική οδικής ασφάλειας που ακολουθήθηκε έχει επιτύχει σημαντική πρόοδο στη μείωση των θανάτων από την αρχή του αιώνα, όμως οι στατιστικές παρουσιάζουν μια πολύ ανησυχητική εικόνα σε ότι αφορά τους νεαρούς οδηγούς.

Οδική Ασφάλεια και Νέοι

Περίπου 140,000 νέοι, ηλικίας μεταξύ 15 και 30 ετών σκοτώθηκαν σε οδικές συγκρούσεις στα 27 κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης την περασμένη δεκαετία, από τους οποίους το 81% ήταν άνδρες .

Ενώ οι νέοι αυτής της ηλικιακής ομάδας αντιπροσωπεύουν μόνο το 20% του συνολικού πληθυσμού της ΕΕ,  εντούτοις αποτελούν  το 30% όλων των θανάτων σε οδικά δυστυχήματα.

«Δυστυχώς υπάρχει σύνδεση ανάμεσα στην οδική ασφάλεια και τη νεότητα, όμως πρόκειται για κάτι τραγικό, αφού οι οδικές συγκρούσεις αποτελούν την πρώτη αιτία θανάτου νεαρών προσώπων» , είπε ο κ. Γιώργος Μορφάκης, Προϊστάμενος της Μονάδας Οδικής Ασφάλειας στο Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων της Κύπρου.

Η Ευρωπαϊκή Ένωση επιδίωξε να αντιμετωπίσει το συσχετισμό μεταξύ οδικών θανάτων και νεαρών προσώπων μέσω διαφόρων πολιτικών και στόχων, επιτυγχάνοντας μείωση των  θανάτων σε οδικά δυστυχήματα κατά 45,500 ανάμεσα στους νέους κατά την περίοδο  2001 και 2010. Αν και αυτή είναι μια αξιοσημείωτη επιτυχία, η ΕΕ στοχεύει στην περαιτέρω ανάπτυξη αυτής της προσέγγισης με σκοπό τη μείωση των θανάτων από οδικά δυστυχήματα σε όσο το δυνατό μικρότερο αριθμό.

Προς το σκοπό αυτό, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας μπορεί να προσφέρει ένα σημαντικό βήμα για ανάπτυξη της προσέγγισης αυτής.

Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας

Διαχρονικά, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας έχει αποδειχθεί ότι είναι μια καλή ευκαιρία για τους φορείς λήψεως αποφάσεων και για τους σχετικούς θεσμούς για να εκτιμήσουν τις προοπτικές, να ανταλλάξουν απόψεις και να  επινοήσουν νέες στρατηγικές για να επίτευξη των στόχων που έχουν τεθεί.

Από την καθιέρωσή της τα 2007, η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας και οι συναφείς εκδηλώσεις έχουν αποδειχθεί ένα χρήσιμο βήμα για ευαισθητοποίηση όσον αφορά τις προκλήσεις  που αφορούν την οδική ασφάλεια.

Οι Ευρωπαϊκές Ημέρες Οδικής Ασφάλειας, που ξεκίνησαν με πρωτοβουλία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και οργανώνονται κάθε χρόνο σε συνεργασία με την εκ περιτροπής Προεδρία του Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είχαν επικεντρωθεί στο παρελθόν στο αλκοόλ, τα ναρκωτικά και την εκπαίδευση στην κυκλοφοριακή αγωγή.

Το κεντρικό θέμα της φετινής Διάσκεψης είναι η νεολαία και η σχέση της με την οδική ασφάλεια, ενώ θα εξεταστούν σε βάθος  τα θέματα των ευάλωτων χρηστών των δρόμων, της δια βίου μάθησης στη οδήγηση και της σχέσης μεταξύ αστυνομίας και νέων στο δρόμο .

Η Κυπριακή Προεδρία είναι πεπεισμένη ότι μέσω των θεμάτων που επιλέγηκαν , η Ευρωπαϊκή Ημέρα Οδικής Ασφάλειας θα αποτελέσει μια αποτελεσματική αρχή για αλλαγή στην κουλτούρα οδικής ασφάλειας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Ο κ. Μορφάκης πιστεύει πως η φετινή Διάσκεψη θα βελτιώσει τη συνεργασία και επικοινωνία μεταξύ των ενδιαφερόμενων φορέων.

«Πάνω απ’ όλα προσδοκούμε να δημιουργηθούν δίκτυα επικοινωνίας και αλληλοενημέρωσης μεταξύ των συμμετεχόντων, και βεβαίως, να δοθεί το έναυσμα για την ενεργό συμμετοχή των νέων στις προσπάθειες για την οδικής ασφάλειας», τόνισε.

Η  Στρατηγική «Ευρώπη 2020» και Οδική Ασφάλεια

Η Στρατηγική «Ευρώπη 2020» είναι μια δεκαετής στρατηγική που επινοήθηκε το 2010 από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μια στρατηγική που θέτει οικονομικούς και κοινωνικούς στόχους για την ερχόμενη δεκαετία. Οι προσανατολισμοί πολιτικής για το 2020 αναφορικά με την οδική ασφάλεια αποσκοπούν στο να προσφέρουν ένα γενικό πλαίσιο διακυβέρνησης. Έχει επίσης τεθεί ένας  στόχος για μόνο 15,500 περίπου θανάτους  μέχρι το 2020, δηλ.  μείωσης των θανάτων κατά 50%.

Αυτό αντανακλά το στόχο της προηγούμενης δεκαετίας, που ήταν να μειώσει στο μισό τους θανάτους από οδικά δυστυχήματα, δηλ. από 54,000 το 2001 στις 27,000. Αν και ο στόχος δεν επιτεύχθηκε κατά 4,000, υπάρχει η πεποίθηση ότι ο στόχος της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» μπορεί να επιτευχθεί.

Κάθε κράτος μέλος μπορεί να διαμορφώσει τη δική του εθνική στρατηγική οδικής ασφάλειας για να βελτιώσει τους τομείς εκείνους στους οποίους υστερεί.

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ

ΤΟΠΟΘΕΣΙΑ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ

Συνεδριακό Κέντρο «ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ», Λευκωσία


Λεωφόρος Αγλαντζιάς
Συντεταγμένες35.154564 33.379765