H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – Ευρωπαίοι Υπουργοί στηρίζουν τις Ευφυείς Επικοινωνίες στις Μεταφορές για μια Συνδεδεμένη Ευρώπη
17.07.2012, 17:56 (CET)
Οι Υπουργοί Μεταφορών και Τηλεπικοινωνιών της ΕΕ συναίνεσαν στο γεγονός ότι η Διευκόλυνση «Συνδέοντας την Ευρώπη» και ο ευρύτερος στόχος για ανάπτυξη και αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης μπορεί να καταστεί εφικτός διαμέσου «Ευφυών Επικοινωνιών Μεταφορών». Κατά την διάρκεια της Άτυπης Συνάντησης Υπουργών Μεταφορών που πραγματοποιήθηκε στις 17 Ιουλίου στη Λευκωσία, οι Υπουργοί υπογράμμισαν τα πλεονεκτήματα που απορρέουν από την μεγιστοποίηση της χρήσης των πληροφοριών και της κοινωνίας της πληροφορίας στο τομέα των μεταφορών.

Οι υπουργοί επικεντρώθηκαν στην σύζευξη δύο κεντρικών ευρωπαϊκών πολιτικών, του Ψηφιακού Θεματολογίου για την Ευρώπη και της Πολιτικής Μεταφορών. Παραφράζοντας την ευρέως διαδεδομένη συντομογραφία ICT (Information Communications Technology) σε “Intelligent Communications Transport”, η Κυπριακή Προεδρία ανέδειξε τις δυνατότητες και τα πλεονεκτήματα που μπορούν να προκύψουν από την επιτυχή διασύνδεση των δύο αυτών πολιτικών.

Ελεύθερη Χρήση Πληροφοριών και Δεδομένων ως βασικό στοιχείο στις Ευφυείς Μεταφορές

Οι υπουργοί αναγνώρισαν τα τεράστια οικονομικά και κοινωνικά οφέλη από την περαιτέρω και απρόσκοπτη χρήση πληροφοριών του δημόσιου τομέα και ιδιαίτερα σε σχέση με τα δεδομένα των μεταφορών. Η χωρίς περιορισμούς χρήση των εν λόγω δεδομένων μπορεί να αποτελέσει πηγή παροχής καινοτόμων υπηρεσιών και κινητήριο μοχλό οικονομικής ανάπτυξης και δημιουργίας θέσεων εργασίας.

«Οι πληροφορίες και τα δεδομένα στον τομέα των μεταφορών είναι υψίστης εμπορικής σημασίας και προσφέρουν σημαντικά οφέλη όταν είναι διαθέσιμα για περαιτέρω χρήση συμβάλλοντας στη δημιουργία αποτελεσματικού και αξιόπιστου τομέα μεταφορών», υπογράμμισε ο Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων κ. Ευθύμιος Φλουρέντζου.

Στη συνάντηση οι υπουργοί επέδειξαν αποφασιστικότητα στη δημιουργία Πανευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων και συμφώνησαν να συμβάλουν με την αξιοποίηση των ήδη διαθέσιμων εθνικών τους δεδομένων.

«Η ανάπτυξη Πανευρωπαϊκής Πύλης Δεδομένων θα συμβάλει στη δημιουργία νέων και καινοτόμων υπηρεσιών για τους Ευρωπαίους πολίτες η οποία θα καταστήσει πιο εύκολη την πρόσβαση στα δεδομένα και στις πληροφορίες σ’ ολόκληρη την Ευρώπη», τόνισε ο κ. Φλουρέντζου.

Η Κυπριακή Προεδρία και οι υπουργοί υπογράμμισαν επίσης τον ουσιαστικό ρόλο που διαδραματίζουν τα εν λόγω δεδομένα στην ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και στην ανάγκη διασφάλισης της διαθεσιμότητας και της προσβασιμότητας στις απαραίτητες πληροφορίες.

«Αναγνωρίζοντας ότι η ελεύθερη πρόσβαση δεδομένων είναι η κινητήριος δύναμη της ψηφιακής εποχής, θα πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα εν λόγω δεδομένα μπορούν να δώσουν ώθηση στο μέγιστό βαθμό σε σημαντικές πρωτοβουλίες για Ευφυείς Μεταφορές», υπογράμμισε ο Αντιπρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής κ. Siim Kallas.

Οι Υπουργοί κάλεσαν την Επιτροπή όπως αναζητήσουν από κοινού τρόπους πρόσβασης και περαιτέρω χρήσης των πληροφοριών και των δεδομένων στον τομέα των μεταφορών.

Αναπτύσσοντας Ευφυή Συστήματα Μεταφορών και την Πολυτροπικότητα εντός και μεταξύ πόλεων

Κατά τη διάρκεια της Συνάντησης, οι υπουργοί υπογράμμισαν τη σημασία της ευρύτερης ανάπτυξης των Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών και του σημαντικού ρόλου που διαδραματίζουν αυτά τα συστήματα στην οικονομική ανάπτυξη και στην αειφόρο κινητικότητα. Αναγνώρισαν επίσης την ανάγκη για ανάπτυξη πολυτροπικού σχεδιασμού ταξιδιών και την ανάπτυξη ενιαίων πρακτικών στην έκδοση εισιτηρίων.

Οι Ευρωπαίοι Υπουργοί ενεθάρρυναν την ευρωπαϊκή βιομηχανία μεταφορών να προτείνει καινοτόμες λύσεις στο σχεδιασμό και την κράτηση ταξιδιών από πόρτα σε πόρτα σε όλα τα μήκη και πλάτη της Ευρώπης, χρησιμοποιώντας όλα τα μέσα μεταφοράς έτσι ώστε να γίνεται χρήση του βέλτιστου δρομολογίου σε ιδιαίτερα προσιτές τιμές. Οι εκπρόσωποι της βιομηχανίας υπογράμμισαν τη σημασία της ανάπτυξης πολυτροπικού σχεδιασμού ταξιδιών για την Ευρώπη και τους πολίτες της.

«Η ανάπτυξη Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών θα επιφέρει τεράστια οφέλη και ιδιαίτερα χρήσιμες εφαρμογές σε όλα τα μέσα μεταφορών. Οι ευρωπαίοι πολίτες αξίζουν Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών που να είναι άκρως αποτελεσματικά», ανέφερε ο κ. Φλουρέντζου.

Το αποτέλεσμα της Συνάντησης, το οποίο διαμορφώνει τα Συμπεράσματα που έχουν υιοθετηθεί από την Κυπριακή Προεδρία, θα παρουσιαστεί στο Παγκόσμιο Συνέδριο Ευφυών Συστημάτων Μεταφορών το οποίο θα φιλοξενηθεί στην Αυστρία τον προσεχή Οκτώβριο

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στην Κύπρο
Κώστας ΓεννάρηςEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Κινητό: +357 99400234
Επικεφαλής Κλιμακίου Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Λειτουργός Επικοινωνίας
Βασίλης Δημητριάδης

Υπουργείο Συγκοινωνιών και Έργων

Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800256
Κινητό: +357 99459601
Λειτουργός Επικοινωνίας
Κωνσταντίνα Λιπέρη

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Email: kliperi@mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800246
Κινητό: +357 99923041

Παρακολουθήστε τη συνέντευξη Τύπου εδώ

Για σχετικές φωτογραφίες κάντε κλίκ εδώ

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΙΔΗΣΕΙΣ

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ