H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Δελτίο Τύπου – «Η προστασία των οικονομικά και κοινωνικά ευάλωτων ομάδων είναι ηθική και πολιτική αναγκαιότητα»
05.12.2012, 16:30 (CET)
Πλήρη υποστήριξη στην πρωτοβουλία η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού να καταστεί φόρουμ διαβούλευσης σε σχέση με την Κοινωνική Δέσμη Επενδύσεων που αναμένεται να δημοσιευθεί από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή,, εξέφρασε σήμερα, ο Πρόεδρος της Κυπριακής Δημοκρατίας, κ. Δημήτρης Χριστόφιας. Χαιρετίζοντας τις εργασίες της 2ης ετήσιας Συνέλευσης της Ευρωπαϊκής Πλατφόρμας κατά της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού που πραγματοποιείται  από τις 5 μέχρι τις 7 Δεκεμβρίου στις Βρυξέλλες, ο Πρόεδρος τόνισε ως ηθική και πολιτική επιταγή την υποχρέωση για ισομερή κατανομή των συνεπειών της οικονομικής κρίσης και την οικονομική και κοινωνική προστασία των ευάλωτων ομάδων του πληθυσμού. Η προσέγγιση αυτή είναι απαραίτητη για την υλοποίηση της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020» και συνάδει πλήρως με το κεντρικό μήνυμα της Κυπριακής Προεδρίας προς «μια καλύτερη Ευρώπη».

Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας, του οποίου το χαιρετισμό μετέφερε η Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων της Κύπρου, κα Σωτηρούλα Χαραλάμπους, σημείωσε ότι  οι αυστηρές πολιτικές λιτότητας που εφαρμόζονται για αντιμετώπιση της οικονομικής κρίσης,  όχι μόνο έχουν αποδειχθεί ανεπαρκείς στην επίλυση των προβλημάτων, αλλά αντιθέτως τα έχουν επιδεινώσει.

Όχι «κοινωνικοποίηση των ζημιών και ιδιωτικοποίηση των κερδών»

«Οι πολιτικές λιτότητας οδηγούν στην κατάργηση του κράτους πρόνοιας και στραγγαλίζουν την ανάπτυξη. Η οικονομία και η βιώσιμη ανάπτυξη πρέπει να εξυπηρετούν την κοινωνία και η προσέγγισή μας για αντιμετώπιση της κρίσης δεν μπορεί να συναντάται στην ‘κοινωνικοποίηση των ζημιών και ιδιωτικοποίηση των κερδών’. Δεν μπορούμε να παρακολουθούμε άπραγοι, ενώ ένα μεγάλο τμήμα του πληθυσμού της Ευρώπης οδηγείται σε κοινωνικό αποκλεισμό και βρίσκεται αντιμέτωπος με την φτώχεια», είπε ο Πρόεδρος Χριστόφιας.

Η Ευρωπαϊκή Πλατφόρμα για καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού ιδρύθηκε το 2010 και αποτελεί μέρος της στρατηγικής «Ευρώπη 2020» για έξυπνη, βιώσιμη και περιεκτική οικονομική ανάπτυξη. Η Πλατφόρμα καθορίζει τις δράσεις για υποστήριξη των κρατών μελών προς επίτευξη του στόχου της ΕΕ να μειώσει τη φτώχεια και τον κοινωνικό αποκλεισμό κατά τουλάχιστον 20 εκατομμύρια ανθρώπους, μέχρι το 2020. Για να το πετύχει αυτό, εργάζεται για τη διαφύλαξη, την ανάπτυξη και την προσαρμογή των ανθρωπίνων κεφαλαίων, ούτως ώστε να μειωθεί η φτώχεια και να δημιουργηθούν οι κατάλληλες συνθήκες για ανάπτυξη, συνοχή και ευημερία.

Η φετινή εκδήλωση είναι το δεύτερο Ετήσιο Συνέδριο της Πλατφόρμας και διοργανώνεται από την Επιτροπή σε συνεργασία με την Κυπριακή Προεδρία.

Πρόσθετα, επεσήμανε ότι σε περιόδους οικονομικής δυσχέρειας, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να αναπτυχθεί μία προσαρμόσιμη, δυναμική και σύγχρονη κοινωνική πορεία της ΕΕ, η οποία θα μετριάζει τις αλλαγές στην κοινωνία και στην οικονομία και θα ενισχύει την κοινωνική συνοχή. Η ενδυνάμωση της αποδοτικότητας και αποτελεσματικότητας των συστημάτων κοινωνικής ασφάλισης και κοινωνικών υπηρεσιών πρέπει να θεωρηθούν ως χρήσιμοι οικονομικοί σταθεροποιητές και η αποδοτικότητα και αποτελεσματικότητά τους πρέπει να ενισχυθεί, είπε ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας.

Έμφαση στην προώθηση της ανάπτυξης και στη δημιουργία θέσεων εργασίας

Κάνοντας αναφορά στο Σύμφωνο για την Ανάπτυξη και την Απασχόληση που συμφωνήθηκε από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο τον Ιούνιο 2012 και στο οποίο οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων, εκφράζουν την αποφασιστικότητά τους να ενθαρρύνουν μια έξυπνη, βιώσιμη, χωρίς αποκλεισμούς, αποδοτική ως προς τη χρήση των πόρων και συνοδευόμενη από θέσεις εργασίας ανάπτυξη, στο πλαίσιο της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020», ο Πρόεδρος Χριστόφιας σημείωσε ότι η προσέγγιση αυτή συνάδει πλήρως με το κεντρικό μήνυμα της Κυπριακής Προεδρίας προς «μια καλύτερη Ευρώπη». Η πορεία προς «μια καλύτερη Ευρώπη», δίδει έμφαση στην προώθηση της ανάπτυξης και της δημιουργίας θέσεων εργασίας, παράλληλα με την αλληλεγγύη και την κοινωνική συνοχή.

«Αυτοί οι στόχοι είναι ιδιαίτερα χρήσιμοι λόγω της οικονομικής κρίσης. Χωρίς να δίδεται  έμφαση και στην ανάπτυξη, και στην καταπολέμηση της φτώχειας, δεν θα επιτύχουμε το στόχο για μία ανταγωνιστική Ευρώπη της καινοτομίας, μια Ευρώπη της αλληλεγγύης και της συνοχής, μια Ευρώπη για όλους», ανέφερε ο κ. Χριστόφιας.

«Πιστεύουμε ακράδαντα ότι η επιτυχία της Στρατηγικής ‘Ευρώπη 2020’ εξαρτάται από την ενεργό συμμετοχή όλων των τμημάτων της κοινωνίας. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο η βασική προτεραιότητα για την Κυπριακή Προεδρία είναι η ενδυνάμωση των συμμετοχικών διαδικασιών και τη συμμετοχή των ΜΚΟ, των τοπικών αρχών και των κοινωνικών εταίρων στην εφαρμογή της ευρωπαϊκής στρατηγικής μέχρι το 2020, ιδίως όσον αφορά την απασχόληση, στη φτώχεια στόχοι. Η κοινωνία των πολιτών πρέπει να εργάζονται σε συνεργασία με κυβερνήσεις, ώστε να κατανοούν και να εφαρμόζουν επιτυχείς μεταρρυθμίσεις που αντιμετωπίζουν αποτελεσματικά με τις κοινωνικές συνέπειες της κρίσης. Αυτός είναι ο λόγος για τον οποίο υποστηρίζω πλήρως την πρωτοβουλία για την παροχή, ενός φόρουμ διαβουλεύσεων για την επικείμενη Κοινωνική Δέσμη Επενδύσεων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής», κατέληξε ο Κύπριος Πρόεδρος.

Εκπρόσωπος Τύπου Προεδρίας στις Βρυξέλλες
Mαριάννα Καραγιώργη

Κορεπέρ I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +32 27404002
Κινητό: +32 473858237
Λειτουργός Επικοινωνίας
Μαρία Λαντίδου

Υπουργείο Εργασίας & Κοινωνικών Ασφαλίσεων

Email: mlantidou@pio.moi.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22401676

ΣΧΕΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΑ