H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετάβαση στη σελίδα:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    Επόμενη σελίδα >
27.11.2012, 11:19 (CET)
Η Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, πραγματοποίησε επίσημη επίσκεψη στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας, στις 26 Νοεμβρίου, υπό την ιδιότητά της ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων όσον αφορά τη διεύρυνση της ΕΕ....
27.11.2012, 08:52 (CET)
Με κύριο στόχο τη διαμόρφωση των στρατηγικών οδηγιών για τα ύδατα και τις θάλασσες, το Τμήμα Αναπτύξεως Υδάτων και το Τμήμα Αλιείας και Θαλάσσιων Ερευνών της Κύπρου διοργανώνουν Άτυπη Συνάντηση των Διευθυντών Υδάτων και Θαλασσών της ΕΕ. Η συνάντηση θα διεξαχθεί στη Λεμεσό, στις 28 και 29 Νοεμβρίου και εντάσσεται στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας....
26.11.2012, 18:51 (CET)
Ο Υφυπουργός Προεδρίας για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης εκπροσώπησε την ΕΕ εκ μέρους της Υπάτου Εκπρόσωπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Βαρόνης Catherine Ashton στο 38° Συμβούλιο Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) που πραγματοποιήθηκε στις Βρυξέλλες στις 26 Νοεμβρίου....
26.11.2012, 17:50 (CET)
Οι Υπουργοί Παιδείας και Πολιτισμού της ΕΕ πραγματοποίησαν σήμερα, Δευτέρα 26 Νοεμβρίου, σημαντική πρόοδο στους φακέλους που εμπίπτουν στις αρμοδιότητες τους, υιοθετώντας Συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τον αλφαβητισμό, την πολιτιστική διακυβέρνηση, την εκπαίδευση και την κατάρτιση στη Στρατηγική Ευρώπη 2020 και πετυχαίνοντας, ταυτόχρονα, μια μερική γενική προσέγγιση σε ότι αφορά την πρόταση κανονισμού για τη θέσπιση του νέου προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»....
26.11.2012, 15:54 (CET)
Οι Υπουργοί Γεωργίας της ΕΕ θα συνεχίσουν την προσπάθεια για επίτευξη κοινής αντίληψης και συγκλίσεων στους Κανονισμούς της νέας Κοινής Αγροτικής Πολιτικής, στη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες στις 28 Νοεμβρίου. Την επόμενη μέρα, οι Υπουργοί Αλιείας θα επιδιώξουν μία ακόμη πολιτική συμφωνία για τις αλιευτικές δυνατότητες....
23.11.2012, 19:24 (CET)
Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή  παρουσίασε σήμερα  νέα πρόταση αναφορικά με το προσχέδιο του Ετήσιου Κοινοτικού Προϋπολογισμού για το 2013,  όπως προνοείται από την Συνθήκη της Λισαβόνας, μετά την αποτυχία συμφωνίας στη διαδικασία Συνδιαλλαγής, που ολοκληρώθηκε την Τρίτη, 13 Νοεμβρίου....
23.11.2012, 17:57 (CET)
Κοινή δήλωση εξέδωσαν οι ηγέτες των 27 κρατών μελών της ΕΕ, μετά τη λήξη του έκτακτου Ευρωπαϊκού Συμβουλίου το οποίο συνεδρίασε στις Βρυξέλλες στις 22 και 23 Νοεμβρίου. Οι 27 εκφράζουν την αισιοδοξία τους για επίτευξη συμφωνίας για το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την Περίοδο 2014-2020 στις αρχές του 2013....
23.11.2012, 16:44 (CET)
Η Υπουργός Εξωτερικών της Κυπριακής Δημοκρατίας, Δρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, θα πραγματοποιήσει επίσημη επίσκεψη στην Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της Μακεδονίας στις 26 Νοεμβρίου υπό την ιδιότητά της ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων για τη διεύρυνση της ΕΕ....
23.11.2012, 14:32 (CET)
Οι προκλήσεις και οι προοπτικές των αρχιτεκτονικών πολιτικών στην Ευρώπη αποτέλεσαν αντικείμενο συζήτησης στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Φόρουμ για τις Αρχιτεκτονικές Πολιτικές (EFAP), το οποίο πραγματοποιήθηκε στις 22 και 23 Νοεμβρίου στη Λευκωσία. Το Συνέδριο με θέμα «Προώθηση της Αρχιτεκτονικής Ποιότητας σε χρηματοδοτούμενα έργα στον δημόσιο και ιδιωτικό τομέα» διοργανώθηκε από το EFAP, υπό την αιγίδα της Κυπριακής Προεδρίας, σε συνεργασία με το Τμήμα Δημοσίων Έργων του Υπουργείου Συγκοινωνιών και Έργων, τον Κυπριακό Σύλλογο Αρχιτεκτόνων και το Επιστημονικό και Τεχνικό Επιμελητήριο της Κύπρου....
23.11.2012, 13:51 (CET)
Οι Υπουργοί Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού αναμένεται να θέσουν τις τελικές πολιτικές θέσεις τους για τους φακέλους που βρίσκονται σε εκκρεμότητα, στη συνάντησή τους στις Βρυξέλλες, τη Δευτέρα 26 και την Τρίτη 27 Νοεμβρίου. Το Συμβούλιο Παιδείας, Νεολαίας, Πολιτισμού και Αθλητισμού (EYCS) αναμένεται να καταλήξει σε πολιτική συμφωνία στην πρόταση σύστασης για την επικύρωση της μη τυπικής και της άτυπης μάθησης καθώς και σε μία μερική γενική προσέγγιση για τον κανονισμό του προγράμματος «Δημιουργική Ευρώπη»....
22.11.2012, 17:15 (CET)
Στις 26 και 27 Νοεμβρίου του 2012, εκπρόσωποι από Κράτη Μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ομάδες ενδιαφερομένων και εκπρόσωποι από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα συναντηθούν σε Συνέδριο στη Λευκωσία, για να συζητήσουν το μέλλον της υδατικής πολιτικής, με επίκεντρο τις προτάσεις για δράση στα πλαίσια του «Σχεδίου για τη Διαφύλαξη των Υδάτινων Πόρων της Ευρώπης», το οποίο υιοθετήθηκε από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις 14 Νοεμβρίου 2012....
22.11.2012, 16:33 (CET)
Oι πολιτικές που προωθούν την ισότητα σε όλους τους τομείς μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην ανάπτυξη.  Tο μήνυμα αυτό βγήκε ξεκάθαρα κατά τη σημερινή πρώτη μέρα της διήμερης Διάσκεψης για την Ίση Μεταχείριση, με θέμα «Προωθώντας την Ισότητα για Ανάπτυξη» (“Equality for Growth”)....
22.11.2012, 14:19 (CET)
Η Κύπρια Υπουργός Εξωτερικών, Δρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή ενημέρωσε σήμερα την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τα Συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων (ΣΕΥ) της 19ης Νοεμβρίου. Η Δρ. Μαρκουλλή έλαβε μέρος στη συνάντηση της Επιτροπής εκ μέρους της Ύπατης Εκπροσώπου της ΕΕ για θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας, Βαρόνης Catherine Ashton....
21.11.2012, 21:11 (CET)
Η Κύπρια Υπουργός Εξωτερικών, Δρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή συζήτησε διάφορα θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφάλειας κατά τη διάρκεια της σημερινής της παρουσίασης στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), στο Στρασβούργο. Συζητήθηκε επίσης η Έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για την Κοινή Εξωτερική Πολιτική και Πολιτική Ασφάλειας (ΚΠΑΑ)....
21.11.2012, 18:51 (CET)
Σε παρεμβάσεις για σημαντικά θέματα προέβη η Κυπριακή Προεδρία, σήμερα, 21 Νοεμβρίου, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου. Οι παρεμβάσεις περιελάμβαναν τη συζήτηση για την προετοιμασία της αυριανής έκτακτης συνόδου του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου που θα αφορά αποκλειστικά το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ), τις πιθανές επιλογές για τον ετήσιο Προϋπολογισμό του 2013 καθώς και την επερχόμενη Διάσκεψη Κλιματικής Αλλαγής στη Ντόχα....
21.11.2012, 18:10 (CET)
Η Κύπρια Υπουργός Εξωτερικών, Δρ. Ερατώ Κοζάκου-Μαρκουλλή, προσφώνησε σήμερα, Τετάρτη, 21 Νοεμβρίου την 5η Μεικτή Κοινοβουλευτική Επιτροπή (ΜΚΕ) ΕΕ- Ισλανδίας στο Στρασβούργο, υπό την ιδιότητά της ως προεδρεύουσα του Συμβουλίου Γενικών Υποθέσεων, αρμόδια για θέματα διεύρυνσης....
21.11.2012, 11:58 (CET)
Οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων θα συναντηθούν στις Βρυξέλλες στις 22 και 23 Νοεμβρίου, σε ειδική σύνοδο του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για το επόμενο Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο για την προγραμματική περίοδο 2014-2020....
21.11.2012, 07:10 (CET)
Η Κυπριακή Προεδρία, εκπροσωπούμενη από τον Κύπριο Υπουργό Δικαιοσύνης και Δημόσιας Τάξης, κ. Λουκά Λουκά, προέβη σε παρέμβαση το βράδυ της Τρίτης, 20 Νοεμβρίου, κατά τη συζήτηση σχετικά με την Παγκόσμια Διάσκεψη για τις Διεθνείς Τηλεπικοινωνίες της Διεθνούς Ένωσης Τηλεπικοινωνιών και κατά την κοινή συζήτηση για το σύστημα πληροφοριών Σένγκεν, στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στο Στρασβούργο....
20.11.2012, 17:52 (CET)
Συμφωνία επιτεύχθηκε μεταξύ των δυο νομοθετών, του Συμβουλίου και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στην πρόταση για κανονισμό για τις ειδικές τροφές για τα βρέφη και παιδιά και τις τροφές για ειδικούς ιατρικούς σκοπούς. Η νέα πρόταση στοχεύει στην διασαφήνιση, την απλοποίηση και την βελτίωση του νομικού πλαισίου των ειδικών τροφίμων για τις ευπαθείς ομάδες πληθυσμού....
20.11.2012, 15:57 (CET)
Σε ομόφωνη απόφαση για τη δημιουργία του Πακέτου Διπλωμάτων Ευρεσιτεχνίας κατέληξαν τα κράτη μέλη που συμμετέχουν στην ενισχυμένη συνεργασία τη Δευτέρα, 19 Νοεμβρίου, κατά τη συνεδρίαση της Επιτροπής των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ Ι). Τη συντριπτική υποστήριξή τους για την πρόταση που συμφωνήθηκε από τα κράτη μέλη εξέφρασαν αργότερα το ίδιο βράδυ οι Ευρωβουλευτές, στην έκτακτη συνεδρίαση της Επιτροπής Νομικών Θεμάτων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (JURI), η οποία πραγματοποιήθηκε στο Στρασβούργο....
Μετάβαση στη σελίδα:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    Επόμενη σελίδα >
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Ολες οι κατηγορίες
Δελτία Τύπου
Άρθρα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Όλες οι Κατηγορίες
Η Προεδρία
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Γενικές Υποθέσεις
Εξωτερικές Υποθέσεις
Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές
Ανταγωνιστικότητα
Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια
Γεωργία & Αλιεία
Περιβάλλον
Εκπαίδευση, Νεολαία, Πολιτισμός, Αθλητισμός