H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετάβαση στη σελίδα:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    Επόμενη σελίδα >
25.10.2012, 20:36 (CET)
Tη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη προστασία ευάλωτων στόχων από τρομοκρατικές επιθέσεις, αποφάσισε το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), κατά τις σημερινές εργασίες του. Επιπρόσθετα, έγινε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την ενίσχυση της  συνεργασίας για καταπολέμηση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, με τη σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο για ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό....
25.10.2012, 13:30 (CET)
Ο Κύπριος Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, υπογράμμισε σήμερα, 25 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συζητήσεις της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στο Στρασβούργο, τον σημαντικό ρόλο της Ενιαίας Αγοράς ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη....
24.10.2012, 18:32 (CET)
Η ΕΕ χρειάζεται ένα συντονιστικό όργανο λήψης αποφάσεων, με σκοπό να διασφαλιστεί το ότι η Ανθρώπινη Βιοπαρακολούθηση (ΒΠΑ) μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό προληπτικό εργαλείο προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέτρα ΒΠΑ για βελτίωση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας....
24.10.2012, 12:10 (CET)
Σημαντικά θέματα όπως τα  Συμπεράσματα Συμβουλίου για το Rio+20, η προετοιμασία της Διάσκεψης της Ντόχα για την κλιματική αλλαγή και η πρόταση Κανονισμού για την ανακύκλωση πλοίων, θα συζητήσουν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ, κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου στις 25 Οκτωβρίου....
24.10.2012, 09:56 (CET)
Τρία νέα διαπραγματευτικά κεφάλαια άνοιξαν σήμερα στη συνάντηση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης με την Ισλανδία στις Βρυξέλλες, η τρίτη τέτοια συνάντηση σε επίπεδο αναπληρωτών. Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ισλανδίας....
24.10.2012, 09:44 (CET)
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, η κατάσταση στη Συρία και η δημιουργία ενός Περιφερειακού Προγράμματος Προστασίας για τη Συρία και Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της Εμπορίας Ανθρώπων 2012-2016, η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για πάγωμα και κατάσχεση εισοδημάτων από εγκληματικές ενέργειες στην ΕΕ, καθώς και οι αποτρεπτικές κυρώσεις για παραπλάνηση της αγοράς είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), στις 25 και 26 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο....
24.10.2012, 08:44 (CET)
Ακόμη ένα άλλο σταθερό βήμα προς τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα με τη συμφωνία των Υπουργών Αλιείας της ΕΕ για μια μερική γενική προσέγγιση σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020....
23.10.2012, 19:02 (CET)
Ο Κύπριος Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, παρουσίασε σήμερα, 23 Οκτωβρίου, ενδιάμεση αξιολόγηση της προόδου της Κυπριακής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), στο Στρασβούργο....
23.10.2012, 17:03 (CET)
Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και ιδιαίτερα οι Ίδιοι Πόροι αποτέλεσαν κύριο μέρος συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στο Στρασβούργο σήμερα, 23 Οκτωβρίου.  Εκ μέρους του Συμβουλίου, ο Κύπριος Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβης Ανδρέας Δ....
23.10.2012, 15:50 (CET)
Η  Kυπριακή Προεδρία και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν σήμερα να συγκαλέσουν την Επιτροπή Συνδιαλλαγής* για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013. Η σύγκληση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, αποφασίστηκε έπειτα από την υιοθέτηση των διιστάμενων θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή....
23.10.2012, 15:15 (CET)
Η ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, η ανάγκη συνεργασίας του δημόσιου τομέα με τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και η ανάγκη συμμετοχής των ίδιων των νέων στις διαδικασίες ανάπτυξης των πολιτικών απασχόλησης ήταν τα κύρια διδάγματα που αναδείχθηκαν κατά τις διήμερες εργασίες Συνεδρίου για την Απασχόληση των Νέων....
22.10.2012, 21:08 (CET)
Με το βλέμμα στραμμένο στην επίτευξη μερικής γενικής προσέγγισης επί της αναθεώρησης της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής πριν το τέλος του έτους, συνεχίστηκε σήμερα στο Συμβούλιο Υπουργών Γεωργίας και Αλιείας η εντατική συζήτηση επί των νομοθετικών προτάσεων....
22.10.2012, 16:07 (CET)
Ο Προϋπολογισμός του 2013, το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο και άλλα σημαντικά θέματα που αφορούν την ΕΕ, θα συζητηθούν κατά τη διάρκεια δύο συνεδριάσεων της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), οι οποίες θα πραγματοποιηθούν μεταξύ 22 - 23 και 25 - 26 Οκτωβρίου στο Στρασβούργο....
22.10.2012, 14:47 (CET)
Τα μέγιστα επιτρεπόμενα αλιεύματα και οι ποσοστώσεις για την θάλασσα της Βαλτικής συμφωνήθηκαν σήμερα, 22 Οκτωβρίου, στο Συμβούλιο Γεωργίας και Αλιείας που πραγματοποιείται στο Λουξεμβούργο. Οι συζητήσεις σχετικά με το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) θα συνεχιστούν κατά την αυριανή συνάντηση του Συμβουλίου με στόχο την επίτευξη συμφωνίας για μια μερική γενική προσέγγιση....
22.10.2012, 12:05 (CET)
Η Κυπριακή Προεδρία θα υπογραμμίσει τη σημασία της μεσογειακής συνεργασίας ως εργαλείου διασφάλισης της ειρήνης, της σταθερότητας και της ανάπτυξης στην περιοχή, κατά τη διάρκεια συνεδρίου στις 24 και 25 Οκτωβρίου στη Λευκωσία. Το συνέδριο διοργανώνεται σε συνεργασία με το Πρόγραμμα Διασυνοριακής Συνεργασίας ENPI Med και το Πρόγραμμα Διακρατικής Συνεργασίας MED και σε αυτό θα συμμετάσχουν αντιπροσωπείες από τις γειτονικές μεσογειακές χώρες....
22.10.2012, 10:36 (CET)
Την ικανοποίησή τους για το αποτέλεσμα του 11ου Συνεδρίου για τη Σύμβαση για τη Βιολογική Ποικιλότητα εξέφρασαν ο Υπουργός Γεωργίας, Φυσικών Πόρων και Περιβάλλοντος της Κύπρου και προεδρεύων του Συμβουλίου Περιβάλλοντος της ΕΕ, κ. Σοφοκλής Αλετράρης, και ο Επίτροπος Περιβάλλοντος της ΕΕ, κ....
20.10.2012, 12:54 (CET)
Ο δυνητικός ρόλος της Ενιαίας Αγοράς της ΕΕ στο να βοηθήσει στη δημιουργία θέσεων εργασίας και στην ανάπτυξη επισημάνθηκε σήμερα στο συνέδριο «Ενιαία Αγορά για την Ανάπτυξη», το οποίο διοργάνωσε η Κυπριακή Προεδρία, στα πλαίσια της Εβδομάδας Ενιαίας Αγοράς με την ευκαιρία της συμπλήρωσης 20 χρόνων από τη δημιουργία της....
19.10.2012, 15:59 (CET)
Η εφαρμογή ολιστικής πολιτικής, δηλαδή σειράς παρεμβάσεων που αφορούν στην προώθηση της ευζωίας των παιδιών και τη μείωση της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού πρέπει να αποτελεί προτεραιότητα για τα κράτη μέλη, ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής κρίσης όπου ο κίνδυνος της παιδικής φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού επηρεάζει πολλά Κράτη Μέλη....
19.10.2012, 13:26 (CET)
Το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, στο οποίο συμμετέχουν οι αρχηγοί κρατών και κυβερνήσεων των κρατών μελών της ΕΕ μαζί με τον Πρόεδρό του, κ. Herman Van Rompuy, και τον Πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, κ. José Manuel Barroso, συνεδρίασε στις Βρυξέλλες το διήμερο 18-19 Οκτωβρίου....
19.10.2012, 11:28 (CET)
Προς οριστικοποίηση οδεύουν οι διαπραγματεύσεις του Συμβουλίου Γεωργίας και Αλιείας, όσον αφορά το πακέτο μεταρρύθμισης της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ). Με τη βοήθεια της εντατικής δουλειάς από την Κυπριακή Προεδρία, το Συμβούλιο αναμένεται να καταλήξει σε συμφωνία για το τρίτο μέρος του πακέτου προτάσεων που αφορά την πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014 – 2020....
Μετάβαση στη σελίδα:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    Επόμενη σελίδα >
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Ολες οι κατηγορίες
Δελτία Τύπου
Άρθρα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Όλες οι Κατηγορίες
Η Προεδρία
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Γενικές Υποθέσεις
Εξωτερικές Υποθέσεις
Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές
Ανταγωνιστικότητα
Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια
Γεωργία & Αλιεία
Περιβάλλον
Εκπαίδευση, Νεολαία, Πολιτισμός, Αθλητισμός