H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Μετάβαση στη σελίδα:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    Επόμενη σελίδα >
29.10.2012, 10:01 (CET)
Ζητήματα που σχετίζονται με τη μετανάστευση εργατικού δυναμικού υψηλής ειδίκευσης και την κινητικότητα των φοιτητών μεταξύ Ασίας και Ευρώπης θα είναι στο επίκεντρο της 11ης Διάσκεψης ASEM των Γενικών Διευθυντών Μετανάστευσης και Διαχείρισης των Μεταναστευτικών Ροών, η οποία έχει προγραμματιστεί να λάβει χώρα στις 30-31 Οκτωβρίου στη Λευκωσία, στα πλαίσια της Κυπριακής Προεδρίας της ΕΕ....
28.10.2012, 11:47 (CET)
Η «Μετανάστευση των Διεθνών Φοιτητών στην ΕΕ» θα είναι το κεντρικό θέμα του Ετήσιου Συνεδρίου του Ευρωπαϊκού Δικτύου Μετανάστευσης, το οποίο θα πραγματοποιηθεί στο Παραλίμνι στις 29-30 Οκτωβρίου. Τα συμπεράσματα που θα εξαχθούν από το συνέδριο, θα χρησιμοποιηθούν ως εργαλείο για την τροποποίηση των Οδηγιών για τους Φοιτητές και τους Ερευνητές....
26.10.2012, 17:29 (CET)
Η Επιτροπή των Μονίμων Αντιπροσώπων (ΕΜΑ Ι) ενέκρινε σήμερα, 26 Οκτωβρίου, το κείμενο του Kανονισμού «Energy Star» για την εφαρμογή του προγράμματος ενεργειακής απόδοσης και επισήμανσης για τον ηλεκτρονικό εξοπλισμό γραφείου, όπως υπολογιστές, οθόνες, εκτυπωτές, φωτοαντιγραφικά, σαρωτές κλπ....
26.10.2012, 17:25 (CET)
Ένα ακόμη βήμα προς τη σωστή κατεύθυνση πέτυχαν σήμερα, 26 Οκτωβρίου, οι Υπουργοί Δικαιοσύνης της ΕΕ, σχετικά με τη δήμευση περιουσίας που αποτελεί προϊόν εγκλήματος, αφού συμφώνησαν ότι τα ΚΜ θα μπορούν μετά την επίτευξη συμφωνίας, να δημεύουν περιουσία καταδικασθέντος για σοβαρό έγκλημα  ακόμη και όταν αυτή η περιουσία δεν αποτελεί άμεσο προϊόν του εγκλήματος για το οποίο αποφασίστηκε η καταδίκη....
26.10.2012, 13:06 (CET)
Γενική προσέγγιση σε δύο νομοθετικές προτάσεις σχετικά με τη δέσμη μέτρων ενσωμάτωσης διατάξεων της Σύμβασης Ναυτικής Εργασίας, σημαντική πρόοδο  στην πρόταση Κανονισμού για τις χρονοθυρίδες στους αερολιμένες της ΕΕ και πολιτική συμφωνία σε σχέση με τη νέα πρόταση Κανονισμού σε σχέση με τις συσκευές ελέγχου (ταχογράφοι) στον τομέα των οδικών μεταφορών....
26.10.2012, 12:53 (CET)
Η εδραίωση της εικόνας της Ευρώπης ως ενιαίου συνόλου βιώσιμων και ποιοτικών προορισμών, η διευκόλυνση τουριστικών ροών από τρίτες χώρες και η μεγιστοποίηση του δυναμικού των πολιτικών και χρηματοδοτικών μέσων της ΕΕ για ανάπτυξη του τουρισμού, αποτέλεσαν τα θέματα συζήτησης του 11ου Ευρωπαϊκού Φόρουμ Τουρισμού, στο Συνεδριακό Κέντρο «Φιλοξενία» στη Λευκωσία....
25.10.2012, 22:25 (CET)
Το Συμβούλιο Περιβάλλοντος ενέκρινε σήμερα, 25 Οκτωβρίου, το κείμενο Συμπερασμάτων που καταγράφει τις επιδιώξεις και τους στόχους της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τη Διεθνή Διάσκεψη για την Κλιματική Αλλαγή, η οποία θα πραγματοποιηθεί στα τέλη του μήνα στη Ντόχα....
25.10.2012, 20:36 (CET)
Πρόοδος σε αρκετές νομοθετικές προτάσεις για την θεσμοθέτηση του Ευρωπαϊκού Συστήματος Ασύλου (ΚΕΣΑ) επιτεύχθηκε από το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων, μέσω της Πολιτικής Συμφωνίας που υιοθετήθηκε σήμερα, 25 Οκτωβρίου και αφορά την οδηγία για τις συνθήκες υποδοχής....
25.10.2012, 20:36 (CET)
Tη λήψη συγκεκριμένων μέτρων σε ευρωπαϊκό επίπεδο, που στοχεύουν στην αποτελεσματικότερη προστασία ευάλωτων στόχων από τρομοκρατικές επιθέσεις, αποφάσισε το Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), κατά τις σημερινές εργασίες του. Επιπρόσθετα, έγινε ένα ακόμη ουσιαστικό βήμα προς την ενίσχυση της  συνεργασίας για καταπολέμηση του οργανωμένου διασυνοριακού εγκλήματος και της τρομοκρατίας, με τη σημερινή έγκριση από το Συμβούλιο για ένταξη της Κυπριακής Δημοκρατίας στο σύστημα ανταλλαγής δεδομένων σχετικά με δακτυλικά αποτυπώματα και γενετικό υλικό....
25.10.2012, 13:30 (CET)
Ο Κύπριος Υφυπουργός Ευρωπαϊκών Θεμάτων, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, υπογράμμισε σήμερα, 25 Οκτωβρίου, κατά τη διάρκεια της παρέμβασής του στις συζητήσεις της Ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στο Στρασβούργο, τον σημαντικό ρόλο της Ενιαίας Αγοράς ως κινητήριας δύναμης για την ανάπτυξη....
25.10.2012, 08:54 (CET)
Είναι αναμφίβολο ότι από το 2002, οπότε και έγινε για πρώτη φορά, το ετήσιο «Ευρωπαϊκό Φόρουμ Τουρισμού» αποτελεί τον πλέον σημαντικό θεσμό για θέματα που αφορούν τον τουρισμό σε πανευρωπαϊκό επίπεδο. Σε αυτό προσελκύονται ηγετικά στελέχη και εκπρόσωποι φορέων της τουριστικής βιομηχανίας, του δημόσιου τουριστικού τομέα, ακαδημαϊκοί και ερευνητές ως επίσης και εκπρόσωποι περιφερειακών και τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών....
24.10.2012, 18:32 (CET)
Η ΕΕ χρειάζεται ένα συντονιστικό όργανο λήψης αποφάσεων, με σκοπό να διασφαλιστεί το ότι η Ανθρώπινη Βιοπαρακολούθηση (ΒΠΑ) μπορεί να αποτελέσει ένα αποτελεσματικό προληπτικό εργαλείο προστασίας της δημόσιας υγείας, ενώ οι εθνικές κυβερνήσεις μπορούν να χρησιμοποιήσουν μέτρα ΒΠΑ για βελτίωση της κοινοτικής και εθνικής νομοθεσίας....
24.10.2012, 12:10 (CET)
Σημαντικά θέματα όπως τα  Συμπεράσματα Συμβουλίου για το Rio+20, η προετοιμασία της Διάσκεψης της Ντόχα για την κλιματική αλλαγή και η πρόταση Κανονισμού για την ανακύκλωση πλοίων, θα συζητήσουν οι Υπουργοί Περιβάλλοντος της ΕΕ, κατά τη σύνοδο του Συμβουλίου στις 25 Οκτωβρίου....
24.10.2012, 09:56 (CET)
Τρία νέα διαπραγματευτικά κεφάλαια άνοιξαν σήμερα στη συνάντηση της Διακυβερνητικής Διάσκεψης με την Ισλανδία στις Βρυξέλλες, η τρίτη τέτοια συνάντηση σε επίπεδο αναπληρωτών. Η συνάντηση αυτή σηματοδοτεί ένα ακόμη σημαντικό βήμα προόδου στις ενταξιακές διαπραγματεύσεις της Ισλανδίας....
24.10.2012, 09:44 (CET)
Το Κοινό Ευρωπαϊκό Σύστημα Ασύλου, η κατάσταση στη Συρία και η δημιουργία ενός Περιφερειακού Προγράμματος Προστασίας για τη Συρία και Μηχανισμού Πολιτικής Προστασίας της Ένωσης, τα συμπεράσματα του Συμβουλίου σχετικά με τη νέα στρατηγική της ΕΕ για την εξάλειψη της Εμπορίας Ανθρώπων 2012-2016, η απλοποίηση και επιτάχυνση των διαδικασιών για πάγωμα και κατάσχεση εισοδημάτων από εγκληματικές ενέργειες στην ΕΕ, καθώς και οι αποτρεπτικές κυρώσεις για παραπλάνηση της αγοράς είναι μερικά από τα θέματα που θα συζητηθούν στο Συμβούλιο Δικαιοσύνης και Εσωτερικών Υποθέσεων (ΔΕΥ), στις 25 και 26 Οκτωβρίου στο Λουξεμβούργο....
24.10.2012, 08:44 (CET)
Ακόμη ένα άλλο σταθερό βήμα προς τη μεταρρύθμιση της Κοινής Αλιευτικής Πολιτικής (ΚΑλΠ) πραγματοποιήθηκε τις πρωινές ώρες σήμερα με τη συμφωνία των Υπουργών Αλιείας της ΕΕ για μια μερική γενική προσέγγιση σχετικά με τη νομοθετική πρόταση για το Ευρωπαϊκό Ταμείο Θάλασσας και Αλιείας (ΕΤΘΑ) 2014-2020....
23.10.2012, 19:02 (CET)
Ο Κύπριος Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβης Ανδρέας Δ. Μαυρογιάννης, παρουσίασε σήμερα, 23 Οκτωβρίου, ενδιάμεση αξιολόγηση της προόδου της Κυπριακής Προεδρίας, κατά τη διάρκεια της συνάντησης της Διάσκεψης των Προέδρων των Επιτροπών του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ), στο Στρασβούργο....
23.10.2012, 17:03 (CET)
Το Πολυετές Δημοσιονομικό Πλαίσιο (ΠΔΠ) και ιδιαίτερα οι Ίδιοι Πόροι αποτέλεσαν κύριο μέρος συζήτησης που πραγματοποιήθηκε στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου (ΕΚ) στο Στρασβούργο σήμερα, 23 Οκτωβρίου.  Εκ μέρους του Συμβουλίου, ο Κύπριος Υφυπουργός για Ευρωπαϊκά Θέματα, Πρέσβης Ανδρέας Δ....
23.10.2012, 15:50 (CET)
Η  Kυπριακή Προεδρία και ο Πρόεδρος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου συμφώνησαν σήμερα να συγκαλέσουν την Επιτροπή Συνδιαλλαγής* για την επίτευξη συμφωνίας σχετικά με τον Προϋπολογισμό της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το 2013. Η σύγκληση της Επιτροπής Συνδιαλλαγής, αποφασίστηκε έπειτα από την υιοθέτηση των διιστάμενων θέσεων του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου σχετικά με την πρόταση προϋπολογισμού της ΕΕ για το 2013 που είχε υποβάλει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή....
23.10.2012, 15:15 (CET)
Η ανάγκη ενδυνάμωσης του ρόλου των Δημοσίων Υπηρεσιών Απασχόλησης, η ανάγκη συνεργασίας του δημόσιου τομέα με τις οργανώσεις των κοινωνικών εταίρων, τους οργανισμούς τοπικής αυτοδιοίκησης και τους φορείς της κοινωνίας των πολιτών και η ανάγκη συμμετοχής των ίδιων των νέων στις διαδικασίες ανάπτυξης των πολιτικών απασχόλησης ήταν τα κύρια διδάγματα που αναδείχθηκαν κατά τις διήμερες εργασίες Συνεδρίου για την Απασχόληση των Νέων....
Μετάβαση στη σελίδα:    1    2    3    4    5    6    7    8    9    10    11    12    13    14    15    16    17    18    19    20    21    Επόμενη σελίδα >
ΑΝΑΖΗΤΗΣΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Ολες οι κατηγορίες
Δελτία Τύπου
Άρθρα

ΕΠΙΛΕΞΤΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ


Όλες οι Κατηγορίες
Η Προεδρία
Ευρωπαϊκό Συμβούλιο
Γενικές Υποθέσεις
Εξωτερικές Υποθέσεις
Οικονομικές και Δημοσιονομικές Υποθέσεις
Δικαιοσύνη και Εσωτερικές Υποθέσεις
Απασχόληση, Κοινωνική Πολιτική, Υγεία και Καταναλωτές
Ανταγωνιστικότητα
Μεταφορές, Τηλεπικοινωνίες και Ενέργεια
Γεωργία & Αλιεία
Περιβάλλον
Εκπαίδευση, Νεολαία, Πολιτισμός, Αθλητισμός