H IΣΤΟΣΕΛΙΔΑ ΤΗΣ ΚΥΠΡΙΑΚΗΣ ΠΡΟΕΔΡΙΑΣ ΤΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΛΕΙΤΟΥΡΓΕΙ ΠΛΕΟΝ ΩΣ ΑΡΧΕΙΟ ΚΑΙ ΔΕΝ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΤΑΙ.
 

ΕΙΔΗΣΕΙΣ

Άρθρο - Νέα δυναμική στην Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ
04.10.2012, 14:15 (CET)
Η Κυπριακή Προεδρία την έχει ξεχωρίσει ως μια από τις μεγαλύτερές της επιτυχίες. Ο Ευρωβουλευτής κ. Γιώργος Κουμουτσάκος την περιέγραψε ως μια «αναγκαία ώθηση», ενώ η Ευρωβουλευτής, κα Gesine Meissner, ως ορόσημο, αφού θα ενημερώσει το ευρύ κοινό για «τη σημασία της θαλάσσιας πολιτικής για το μέλλον της ΕΕ». Η Διακήρυξη της Λεμεσού για την Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική της ΕΕ αναμένεται να υιοθετηθεί και ανακοινωθεί αυτή την εβδομάδα, κατά τη διάρκεια της Άτυπης Υπουργικής Συνάντησης στην Κύπρο στις 7 και 8 του Οκτωβρίου. Ο Κύπριος Υπουργός Συγκοινωνιών και Έργων, κ. Ευθύμιος Φλουρέντζου, μας παρουσιάζει τις απόψεις του για τη Διακήρυξη της Λεμεσού και τις πιθανές προοπτικές της για το μέλλον της ΕΕ.

Το 2007 έγινε η πρώτη εισαγωγή της θαλάσσιας διάστασης στις ευρωπαϊκές πολιτικές. Πώς, από τη Λισαβόνα του 2007, φτάσαμε στη Διακήρυξη της Λεμεσού το 2012;

Όντως, η Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική (ΟΘΠ), που αποτελεί την πρώτη εισαγωγή θαλάσσιας διάστασης στις ευρωπαϊκές πολιτικές, παρουσιάστηκε το 2007. Τον Δεκέμβριο του 2012 αναμένεται να παρουσιαστούν τα συμπεράσματα της πενταετίας που πέρασε και να διαπιστωθούν τα επιτεύγματα και οι ελλείψεις. Σε αυτά τα πλαίσια, θεωρήσαμε ότι θα πρέπει να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις για να δοθεί μια νέα ώθηση και δυναμική σε αυτήν την εξαιρετικά σημαντική διατομεακή πολιτική. Η ΟΘΠ θα πρέπει να αποτελέσει ένα εφαλτήριο για μια μεγαλύτερη συνεισφορά στην ευρωπαϊκή οικονομία, με την αύξηση ρυθμών ανάπτυξης και νέων θέσεων εργασίας διαμέσου της αξιοποίησης και μη παραδοσιακών τομέων της θάλασσας, της θαλάσσιας ναυτιλίας και του παράκτιου τουρισμού.

Πώς μπορεί η Διακήρυξη της Λεμεσού, κατά τη γνώμη σας, να λειτουργήσει ως ορόσημο στην προώθηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής για την ΕΕ και στην αξιοποίηση των μέγιστων δυνατοτήτων της;

Πιστεύω πως η Διακήρυξη της Λεμεσού θα λειτουργήσει ως ορόσημο, διότι μέσω αυτής οι αρμόδιοι Υπουργοί των κρατών μελών για θέματα θαλάσσιας πολιτικής, καθώς και η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εκφράζουν τη βούληση και την αποφασιστικότητά τους να προωθήσουν δράσεις και πρωτοβουλίες για περαιτέρω ώθηση και ανάπτυξη της ΟΘΠ. Η Διακήρυξη θα θέσει τις κατευθυντήριες γραμμές, τόσο για υφιστάμενους όσο και για νέους  τομείς εκμετάλλευσης της θάλασσας, αναδεικνύοντας τους τρόπους με τους οποίους η θάλασσα και οι ωκεανοί μπορούν να χρησιμοποιηθούν ώστε να συμβάλουν στην ανάπτυξη και την οικονομία της ΕΕ. Μέσω της Διακήρυξης, θα ενθαρρυνθεί η μεγάλη προοπτική της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» η οποία θα συμβάλει στην προσπάθεια οικονομικής ανάπτυξης καθώς και στην επίτευξη του στόχου της Στρατηγικής «Ευρώπη 2020». Η Διακήρυξη, που θα έχει δύο πυλώνες: τη «Γαλάζια Ανάπτυξη» και την εξωτερική διάσταση της ΟΘΠ η οποία περιλαμβάνει και την προώθηση της συνεργασίας με γειτονικές χώρες με τις οποίες η Ευρώπη μοιράζεται την ίδια θαλάσσια λεκάνη.

Ποιοι είναι οι κύριοι τομείς στους οποίους μπορεί να συμβάλει η «Γαλάζια Ανάπτυξη»;

Η «Γαλάζια Ανάπτυξη» μπορεί να βοηθήσει την ανάπτυξη θαλάσσιων δραστηριοτήτων, ειδικά εκείνων που παρουσιάζουν την μέγιστη δυναμική. Μπορεί να βοηθήσει την ευρωπαϊκή βιομηχανία σε τομείς όπως την παραγωγή ανανεώσιμης ενέργειας και την εξόρυξη του ορυκτού πλούτου από τις θάλασσες και τους ωκεανούς της Ευρώπης. Αυτό μπορεί να εμπνεύσει εμπιστοσύνη στη βιομηχανία και με την εξεύρεση τρόπων διασφάλισης αυτών των δραστηριοτήτων για να μην στερηθούν τον πλούτο οι μελλοντικές γενεές. Επίσης, θα συμβάλει στην παραγωγή ενέργειας με τη μείωση του τεχνολογικού κόστους, μια διαδικασία η οποία φαίνεται να προχωρά με ραγδαίους ρυθμούς. Η υδατοκαλλιέργεια, η οποία έχει ήδη σημαντική συνεισφορά στην οικονομία χωρών εκτός της ΕΕ, διαφαίνεται να έχει ένα πολύ σημαντικό ρόλο να διαδραματίσει και εντός της ΕΕ. Η βιοτεχνολογία είναι επίσης σημαντικός τομέας γιατί μπορεί να χρησιμοποιηθεί στη διατροφή αλλά και στα φαρμακευτικά είδη και στα χημικά. Όλοι αυτοί οι αναδυόμενοι τομείς, που βάση έχουν τη θάλασσα, μπορούν και πρέπει να τύχουν της δέουσας εκμετάλλευσης.

Πώς η «Διακήρυξη της Λεμεσού» θα συμβάλει στην συνεργασία και στον διάλογο με τρίτες χώρες με τις οποίες η ΕΕ μοιράζεται την ίδια θαλάσσια λεκάνη;

Στη Διακήρυξη της Λεμεσού περιλαμβάνονται σημαντικές αναφορές που ενισχύουν τη συνεργασία, το διάλογο και την ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών των κρατών μελών της ΕΕ με γειτονικά κράτη, που μοιράζονται την ίδια θαλάσσια λεκάνη. Χαιρετίζεται επίσης το γεγονός ότι οι θαλάσσιες δραστηριότητες θα πρέπει να αναπτύσσονται με βάση το νομικό πλαίσιο που διέπει τη διεθνή σύμβαση για το δίκαιο της θάλασσας (UNCLOS) ή και άλλες συναφείς διεθνείς συμβάσεις. Οι θάλασσες θα πρέπει να ενώνουν τους λαούς και η ΟΘΠ είναι ένα εξαιρετικό μέσο που θα πρέπει να λειτουργήσει προς αυτή την κατεύθυνση.

Πόσο σημαντική είναι η προώθηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής για την ΕΕ και την ικανότητα της να αντιμετωπίσει την οικονομική κρίση;

Η ΟΘΠ και η εφαρμογή της μέσω της «Γαλάζιας Ανάπτυξης»  θα συμβάλει στη δημιουργία νέων θέσεων εργασίας. Μέχρι τώρα, έχουμε 4,5 εκατομμύρια θέσεις εργασίας (που συνδέονται με τη θάλασσα), ενώ μέχρι το 2020 αναμένεται να φτάσουμε τα εφτά εκατομμύρια.  Από εκεί και πέρα, έχουμε 88 εκατομμύρια Ευρωπαίους πολίτες που εργάζονται σε παράκτιες περιφέρειες όπου ζουν 205 εκατομμύρια άνθρωποι. Ο στόχος είναι να αυξηθεί η οικονομική συνεισφορά της θάλασσας, από τα 500 δισεκατομμύρια ευρώ, που βρίσκεται τώρα, στα 700 δισεκατομμύρια ευρώ, και με προοπτική να φθάσει ακόμα σε πιο μεγάλα επίπεδα από το 2030, δεδομένου ότι θα αρχίσει  η συνεισφορά της εκμετάλλευσης του ορυκτού πλούτου της θάλασσας της ΕΕ.

Ποιες είναι οι πιο σημαντικές προκλήσεις για την προώθηση της Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής; Υπάρχει η πολιτική βούληση για να αντιμετωπιστούν;

Νομίζω πως υπάρχει η βούληση από τα κράτη μέλη (ΚΜ), διότι αναγνωρίζουν τα πλεονεκτήματα που μπορεί να προσφέρει η ΟΘΠ, μέσω του πυλώνα της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και αντιλαμβάνονται πόσο αυτή μπορεί να ενισχύσει την οικονομία. Ήδη χώρες που βρέχονται από την Βόρεια θάλασσα έχουν προχωρημένες δομές διακυβέρνησης.  

Άρα η Διακήρυξη της Λεμεσού αποτελεί έκφραση αυτής της πολιτικής βούλησης;

Σαφέστατα. Ήδη τα κράτη μέλη έχουν εργαστεί με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, μέσω των ομάδων εργασίας για τη διαμόρφωση του κειμένου της «Γαλάζιας Ανάπτυξης» και της ΟΘΠ, και η Διακήρυξη θα είναι μεγάλο επίτευγμα για την Κύπρο, διότι όποιος θα αναφέρεται στην ΟΘΠ δε θα μιλά μόνο για τη Λισαβόνα αλλά και για τη Λεμεσό. Το κείμενο, που θα πάρει την τελική του μορφή στην Άτυπη Συνάντηση των Υπουργών στις 7 και 8 Οκτωβρίου, διαμορφώνεται σταδιακά με τη συνεισφορά των κρατών μελών, τα οποία επέδειξαν μεγάλο ενδιαφέρον και η συμβολή τους καταδεικνύει τη σημασία που δίνουν στον συγκεκριμένο τομέα της ευρωπαϊκής οικονομίας.

Εκτός από τη «Γαλάζια Ανάπτυξη», υπάρχουν και άλλοι πυλώνες της ΟΘΠ όπως η συλλογή και ανταλλαγή δεδομένων. Πόσο σημαντική θεωρείτε αυτή την πρακτική σε ευρωπαϊκό επίπεδο;

Πιστεύω πως μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων θα αποτελέσει μια ουσιαστική συνεισφορά στην ανάπτυξη των οικονομιών των ΚΜ, γιατί θα βοηθήσει στη συνεργασία μεταξύ τους και κατ’ επέκταση θα μειώσει το διοικητικό κόστος και τις επικαλύψεις. Επίσης θα δώσει τεχνογνωσία και άμεση ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ των κρατών μελών, κάτι που θα συμβάλει στην αποτελεσματική εφαρμογή των διάφορων πολιτικών.

Η Διακήρυξη της Λεμεσού θεωρείται μια από τις πιο σημαντικές επιτυχίες της Κυπριακής Προεδρίας, τουλάχιστον από πλευράς της Κύπρου. Ποιες είναι οι απόψεις των Ευρωπαίων εταίρων;

Τόσο η Ευρωπαϊκή Επιτροπή όσο και οι  Ευρωπαίοι εταίροι μας έχουν αγκαλιάσει αυτήν την προσπάθεια, γεγονός που έχει διαφανεί μέσα από την ενεργό συμμετοχή τους κατά την εξέταση του προσχεδίου της Διακήρυξης αλλά και από την βαρύτητα και σημασία που προσδίδουν στην ανάπτυξη της ΟΘΠ.

Λαμβάνοντας υπόψη τις τεράστιες προοπτικές που μπορεί να προσφέρει η ΟΘΠ στην ΕΕ και αν αναλογιστούμε τη σημασία αυτής της Διακήρυξης για το μέλλον της ΟΘΠ, πιστεύω πως η Διακήρυξη της Λεμεσού ίσως είναι μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες της Κυπριακής Προεδρίας, χωρίς ίχνος υποτίμησης σε άλλες θεματικές και προτεραιότητες, ιδιαίτερα των πτυχών που άπτονται του Πολυετούς Δημοσιονομικού Πλαισίου. Η Διακήρυξη είναι μια αμιγώς Κυπριακή πρωτοβουλία και ελπίζουμε πως θα εμβολιάσει την πολιτική της ΕΕ και θα συμβάλει στην ανάπτυξη της οικονομίας, με τη χρησιμοποίηση των ενεργειακών πόρων των θαλασσών.

Συντονιστής σε θέματα Ναυτιλίας και Ολοκληρωμένης Θαλάσσιας Πολιτικής, Λειτουργός Επικοινωνίας
Βασίλης Δημητριάδης

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων
Ολοκληρωμένη Θαλάσσια Πολιτική
Email: vdemetriades@dms.mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800256
Λειτουργός Επικοινωνίας
Κωνσταντίνα Λιπέρη

Υπουργείο Συγκοινωνιών & Έργων

Email: kliperi@mcw.gov.cy
Τηλέφωνο: +357 22800246
Κινητό: +357 99923041

ΣΧΕΤΙΚΕΣ ΕΚΔΗΛΩΣΕΙΣ