BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Program ve Öncelikler

Kıbrıs Dönem Başkanlığı Daha İyi bir Avrupa için çalışmayı hedeflemektedir. Vatandaşları ve dünya için daha kıymetli bir Avrupa, gelişime ve daha çok istihdam imkanının yaratılmasına önem veren, daha başarılı bir Avrupa. Yardımlaşma temel ilkesine önem atfeden, daha iyi bir gelecek için kararlılık sergileyen, sosyal uyum için sorumluluk alan ve vatandaşlarına umut aşılayan bir Avrupa Birliği. Uluslararası arenada daha fazla rol alan bir Avrupa Birliği. Tüm çabaların odağında gelecek nesiller için daha iyi bir Avrupa’nın yaratılmasıdır.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın öncelikleri şunlardır:

  1. Avrupa, daha etkin ve sürdürülebilir
  2. Avrupa, gelişime önem veren, daha verimli bir ekonomi
  3. Avrupa, vatandaşları daha çok anlam ifade eden, dayanışma ve sosyal uyum ile
  4. Dünyada ve komşularına daha yakın bir Avrupa

Bu dört öncelik detaylı olarak Dönem Başkanlığı’nın altı aylık programında incelemeye tabii tutulmaktadır.

Buradan Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın öncelikler belgesine ve Altı Aylık Programı’na    erişebilirsiniz.

Genel İşler

Dışişleri

Ekonomi ve Finans İşleri

Adalet ve İç İşleri

İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketiciler

Rekabet

Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji

Tarım & Balıkçılı

Çevre

Eğitim, Gençlik, Kültür, Spor

PROGRAM VE ÖNCELIKLER

Altı Aylık Program
Öncelikler