BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
Filoxenia

Zeus ve Hermes, fakir gezgin kılığına girerek küçük bir köyü ziyaret ederler ve geceyi geçirmek için bir yer sorarlar. Baucis ve Philemon isimli fakir, yaşlı bir çift haricinde herkes tarafından kabaca geri çevrilirler. Baucis iki konuğa cömertçe yiyecek ve şarap sunar. Konuklarının bardaklarını birçok kez doldurmasına rağmen şarabın hala dolu olduğunu fark eder. Konuklarının aslında tanrı olduklarını anlayan Philemon onları doyurmak için sahip oldukları tek kazı kesmek ister. İyilikseverliklerini ödüllendirmek için Zeus mütevazı kulübelerini, çok güzel taştan bir tapınağa çevirir ve en büyük dileklerini yerine getirir. Onlara tapınağı koruma görevi verir, birlikte ölme ve birlikte olma isteklerini kabul ederek tapınağın kapısının iki yanına onları ağaca dönüştürür.

Baucis ve Philemon, Ovid'in şiiri Metamorfozlar'da (Başkalaşmalar) ortaya çıkarlar. En kutsal kurumlardan olan eski Yunan kurumlarından “philoxenia”yı, yani evinde yabancıları ağırlama ve bakımlarını üstlenme anlamına gelen konukseverliği somutlaştırırlar. Bu kutsal ev sahibi - konuk ilişkisi Zeus tarafından korunur ve şimdi “philoxenia” veya “filoxenia” olarak bilinen “xenia” olarak adlandırılır.

“Filoxenia”nın resmi Türkçe çevirisi olan Konukseverlik, tam olarak ruh cömertliğinin ana unsurunu içeren bir kavram olmadığı için doğru değildir. Yunanca “xenos” cins ismi, yabancı/dıştan gelen anlamını dışarıda bırakarak öncelikle “konuk” anlamına gelir. Öte yandan şimdi “dost” anlamına gelen “philos” cins isminin Filoxenia Kuruluşu aracılığıyla gerçek anlamını kazanırken “philo” aslında “erotik olmayan şekilde sevmek” anlamına gelmektedir. Dolayısıyla “filoxenia” sözcüğünün, “yabancılara sevgi/dostluk” ötesinde bir ifade olduğu tartışılabilir. Kesin olan, gurur duymamız gereken bir Kıbrıs karakter ve kültürüne bağlı söz olduğudur.

Kıbrıs, iki yabancının özel bir bağ kurmak için bir araya gelmesi gibi Afrika ve Avrasya kıtalarının birbirlerine yaklaşmasıyla denizde meydana gelmiştir. Üç kıtanın kesiştiği bir yerde olan bu ada, ulusları ve kültürleri bağlayan bir “köprü” oluşturmuştur. Bu, tarihi ve kültürü şekillendiren bir etkene dönüşmüştür. Kıbrıs'ın tarihi, bir fetih ve savaş hikayesidir. Neolitik çağı yerleşim yerlerinden Yunan tapınakları ve amfi tiyatrolara, Roma evleri ve mozaik zeminlere, büyük eski Hıristiyan kiliselerine, Bizans kiliseleri ve manastırlarına, resmedilmeye değer köylerdeki çiçekli bahçelerden ortaçağ şövalye kalelerine, havaalanlarından, limanlara, otellere, hastanelere ve akademik kurumlarına kadar Kıbrıs, insanların ve görüşlerin kesiştiği geçişlerden ve toplanma noktalarından oluşmaktadır.

Kıbrıslılar filoxenia görüşüyle yetişip büyümüşlerdir. Doğal meraklar ve tarihi nedenler Kıbrıs halkının sıklıkla adanın kıyılarının ötesindeki ülkelerde yaşamalarına neden olmuştur.

Birçok durumda yurtdışında Kıbrıslılara, ev sahibi ülkeler tarafından yardım edilmiş, desteklenmişlerdir. Bu derin geleneksel köklü konukseverlik ve yardım alışverişi, Kıbrıs'a gelenlerin veya sadece kısa bir süre için adadan geçenlerin sıklıkla kendilerini bir aile kutlamasına davet edilmiş bulmasının, kendilerine en iyi şekilde yiyecek içecek sunulmasının ana nedenidir.

Filoxenia, konuklarla ilgilenme ihtiyacı, turizmin, konferanslardan ve ticaretten, spora, maceraya ve eko turizme kadar geleneksel eğlence ve balayı turizmini bir tarafa bırakmadan Kıbrıs'ta doğan efsane, Sevgi ve Güzellik Tanrıçası Afrodit onuruna alternatif şekillerini geliştirme potansiyelinin araştırmamıza hiç son vermememizin nedenini de açıklar.

Fakat burada bitmez. Filoxenia, muhteşem Akdeniz ikliminde, Kıbrıs'a bahşedilen zengin doğanın tadını çıkarabileceğiniz kumlu sahiller, sık sedir ağaçları ve çam ormanlarından daha fazla bir şeydir.

Mükemmel altyapısıyla, yüksek eğitimli işgücüyle, sağlam ekonomisiyle ve iş dostu vergi sistemiyle Kıbrıs, eşit şekilde davet edici iş ortamında yatırımcıları, gemi işletmecileri ve her tür ticaret adamını davet ediyor. Zamana ayak uydurmakla Kıbrıs, insanlar için yeni sanal toplantı noktaları, yeni geçişlere, dijital teknolojiye ve ileri telekomünikasyon ve devam etmek için yeni düşüncelere güveniyor.

Filoxenia'nın bu derin köklü ve geniş kapsamı, ismini 2012 Başkanlık faaliyetlerimizin kalbine, Lefkoşa'daki Konferans Merkezi' ne verdi, bundan başka Kıbrıs Başkanlığı'nın merkezi bir karşılama yeri olma düşüncesi haline geldi. Bir karşılama yeri, bir “filoxenos topos” olmak istiyoruz. Avrupa için ortak vatanımız için “filoxenos topos” olmak için vizyonumuz vardır.

Filoxenos topos, Pygmalion'un Galatea'yı yonttuğu yer, ortak kaderimizin şekillendirileceğinin taahhüt edildiği yoldur. Filoxenos topos, eski Yunan geleneğiyle uyum içinde alanın tarif edildiği, ellerin çalışmalarıyla ve maharetiyle tanımlanmaktadır ve varlığının somut olarak tanıklık ettiği yerdir, önemi görevinden daha çok olan, Saint Luc'un Gospel'inde ayrıntılarıyla anlatıldığı bir yerdir. Odysseas Elytis'in yazdığı sonsuzluk şifresini çözen gizli işaretlerin yayıldığı mutluluğun en mükemmel olduğu bir yerdir. Salomon'un şarkılarının şarkısında sevilenin güzelliğine eşit üzümlerin üretildiği, Avrupa'nın randımanının kalite etiketidir. Jean Monnet ve diğer kurucuları tarafından öngörülen Birleşik Avrupa'nın ışığında bir yapıtaşı olarak gurur ve minnettarlığın olduğu yerdir.

Filoxenia'nın eski kurumunun manevi ve maddi yükümlülüklerinin nasıl olduğu düşünüldüğünde, Daha İyi bir Avrupa 'ya yönelik katkıların Kıbrıs Başkanlığı'nın vizyonunda birbiriyle nasıl birleştiği açıkça ortaya çıkar.

Sosyal ve siyası duruşuna ve ekonomik durumuna bakılmaksızın hepsine eşit saygı duyularak bu kutsal görev, bizi AB genelinde göçmenlerin korunmasının yüksek standardını garanti eden ortak, adil ve etkili çözümler bularak ve Başkanlığın sonuna kadar Ortak Avrupa Sığınma Sistemi 'ni tamamlama hedefimize ulaşmaya götürür. Çünkü filoxenos topos, bir yabancının, yabancıdan çok misafir olduğu bir yerdir. Arthur Rimbaud'un kendinden kaçmak için arayışında geçici sığınmayı bulduğu yerdir. Kendi kendini sürgün eden Atina kökenli göçmen Solon'un ve konuğunun, ondan sonra Kıbrıs'ın kuzeyinde yer alan bir şehrin Soloi'nin kurulduğu ve isminin verildiği, Vuni Kralı'nın yeridir. Onun yokluğunda Solon Atinalılar için yasaların tarafsızlık prensiplerini, siyasi çıkarlara karşı hazırlanan ve korunan hukuk yasasının sürdürülebilirliğini ve varlığı korumayan, Antigone'yi temize çıkaran ve Socrates'e zemin yaratan bir yerdir. Dönüşümlü Başkanlıkta kurumlarımızın ve ortak kararlarının ana görevlerinden biri budur.

Hoş geldiniz töreni, yabancılarla ilgilenilmesi, onlara akşam yemeği verilmesi, duş yapılacak ve uyuyacak yer gösterilmesi, uğurlanırken hediyeler -Xenia armağanları- verilecek olması, iddialı Avrupa 2020 Stratejisi hedeflerinin uygulanması için çalışmamızda, yenilik için bir ortam sağlamada, sosyal içeriğin teşvik edilmesinde, çevrede huzur sağlamada ve gençlere dünyayı değiştirmek ve şekillendirmek için araç verilecek olması olması bize esin kaynağı oluyor. Çünkü filoxenos topos, herkes için, daha iyi bir yaşam için girişimin, hizmetlerin, sanayinin, deniz nakliyatının, ticaretin ve diğer ekonomik faaliyetlerin hizmette olacağı bir yerdir. Yetişkinlerin, kusursuz devrettiği ve ideal olarak atalarının miras bıraktığı güveni hissedeceği, kendini evinde hissedeceği bir yerdir. Büyüme hırsı yaratmak bizim görevimizdir. Bu, bizim görüşmeleri sürdürme görevimizde ve bugünün zorluklarına yanıt verecek, yarının fırsatlarını yaratacak bir bütçe için gelecek Çok Yıllı Mali Çerçeve 'nin sonuçlandırılmasına yönelik çalışmalarımızda önemli bir görevimizdir. Filoxenos topos, uygarlığın ve tarihin, yenilik için yattığı, ileriye bakışın ve yeni ufuklar oluşturmak için görüşlerin birlikte mayalandığı, açık bir toplumun bulunduğu bir alandır. Teknolojinin dostluk ve başarılar için kullanıldığı, hırsın yüksek ve yüce olduğu bir yerdir. Bu Dijital Gündemi miz için gelişme olacak bir yerdir.

Nezaket, düşüncelilik ve cömertlik kavramları, ortak faaliyetlerin ileriye götürülmesi isteklerimiz arasında yer alıyor ki bu genişlemiş AB ve komşuları arasında yeni bölücü çizgilerin ortaya çıkmasını engelleyecek, herkes için Avrupa Komşuluk Politikası'yla Başkanlığımız için başka bir önemli öncelik olan refah, istikrar ve güvenliği güçlendirecektir. Çünkü filoxenos topos, örneklerle yol gösterecek değerlerin ve prensiplerin paylaşıldığı, saygı duyulduğu, birinin diğerine hoşgörülü olduğu, toplumda yaşam için birlikte var olduğu bir yerdir. Felsefeci Zenon Kitieus'un vatandaşlarımızın adalet kuramını yarattığı bir yerdir. Shakespear'in Othello'yu bir Kuzey Afrikalı, bir Venedik valisi ve bir Kıbrıslı olarak hepsini aynı zamanda yerleştirdiği bir yerdir. Bu bir yer olarak Avrupa hakkında demokrasinin ve insan haklarının, insanca yaşamanın kutsallığına, insanlığın, çoğulculuğun ve kültürel çeşitliliğin üstünlüğüne dua edilen bir yerdir.

Ve nihayet aynı manevi ve maddi yükümlülüklerin bütün aile üyelerini, ev sahipleri ve konukları dostlukla, atalardan miras kalandan çok daha güçlü biçimde bağlayacak şekilde diğer iki önemli önceliğimizi, denizde odaklanan insani faaliyetlerin bağlanmışlıkları arasında olduğumuzu da dikkate alarak sürdürmek, Avrupa ve çiftçiler arasında yeni ortaklıklar yaratmak için Ortak Tarım Politikası Reformu'yla harekete geçtik. Çünkü filoxenos topos, berrak ve dost, çevre kirliliği ve iklim değişikliği olmadan eko sistemi ve doğanın gelişeceği bir denizdir. İnsan faaliyetinin çevre ile karıştığı (osmosis) bir yerdir ve tarım toprağın dostudur. Bu bizim daha yeşil bir Avrupa tutkumuzdur. Filoxenos topos, Fernard Braudel'in Akdenizidir ki fiziki doğası, insani doğada olduğu gibi kavşaklar ve düzensiz bir alanda belleğimizde, her şeyin birbirine karıştığı ve kendisini orijinal bir birlik olarak yeniden düzenlediği, uyumlu bir görüntü, bir sistem olarak ortaya çıkar. Bu, teşvik ettiğimiz tek piyasanın sağlamlaştırılmasını önceden haber verir.

Herşeyden önce, filoxenos topos, Avrupa Birliği'nin vatandaşlarına yakın olması için vizyonumuzdur, Baucis ve Philemon'nun yaptığı gibi herkese dilediği daha kaliteli bir hayatı verdiği, her birinin çalışması için kendi açısından Daha İyi bir Avrupa için dünya ile düşünceliliği, konukseverliği, cömertliği, hoşgörüyü ve sevgiyi paylaşmak için çalışmalarını arzulayan bir yerdir.

Kıbrıs Filoxeniası Justus Lipsius Sarayı’nda

Brüksel’deki AB Konseyi Merkezinde bulunan Justus Lipsius Sarayı’ndaki Başkanlık Salonu’nun şekli, binanın mimari planından bağımsız olan bir yapı ile değiştirilmiştir. Salon, Doğu Akdeniz’in tarihöncesine ilişkin en iyi şekilde muhafaza edilmiş yerleşim yerlerinden biri olarak sayılan, Dünya Kültürel Mirasına ait yerlere dahil edilen ve Kıbrıs’ın güney kıyısına yakın bir yerde bulunan Hirokitya Neolitik Yerleşim Yerindeki yuvarlak evleri andıran bir oturma odasına dönüştürülmüştür. Yarı-şeffaf bir perde duvar, insanların gevşemesi için gerekli ortamı yaratarak ilginç bir sohbet yapabilecekleri bir toplantı yerinde oldukları ile ilgili bir duygu uyandırmaktadır. Sanatsal dekorasyon, dünyaca meşhur olan Kıbrıslı dizayncı Michael Anastassiades tarafından yapılan öneriye dayandırıldı.