BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 
AB Konseyi nasıl çalışmaktadır

Avrupa Birliği Konseyi, Bakanlar Konseyi veya Konsey olarak da bilinmektedir, 27 Üye Devletin Bakanlarından oluşmuştur. Bir AB Kurumudur ve Brüksel'de bulunmaktadır. Konsey toplantıları, Nisan, Haziran ve Ekim ayları boyunca Lüksemburg'da yapılır.

Konsey, ele alınan politika alanına göre, farklı konfigürasyonlarda toplanır ve her üye devlet, o konuyla ilgili olan Bakanı ile temsil edilmektedir. (Örneğin, tarım ile ilgili bir toplantı ise, Tarım Bakanı ile temsil edilir ve bu toplantı, “Tarım Konseyi” diye anılır.) Bütün AB politikalarını kapsayan, on tane Konsey Konfigürasyonu vardır ve bunlar şöyledir:

  1. Genel Konular
  2. Dışişleri
  3. Ekonomik ve Mali Konular
  4. Adalet ve İçişleri Konuları
  5. İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketici Konuları
  6. Rekabet Edebilirlik
  7. Ulaşım, İletişim ve Enerji
  8. Tarım ve Balıkçılık
  9. Çevre
  10. Eğitim, Gençlik Kültür ve Spor

Dönüşümlü Başkanlık, daimi bir başkanı olan Dışişleri Konseyi dışında, Konseyin bütün konfigürasyonlarında başkanlık görevini üstlenir. Dışişleri konulu Konsey toplantısına, AB Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi başkanlık eder ve bu görev halen Catherine Ashton'dadır.


… Konsey, Avrupa Parlamentosu ile birlikte karar verici organdır.

… Avrupa Parlamentosu ile birlikte, “eş-karar” diye bilinen, alışılagelmiş yasama usullerine göre, çoğu konudaki yasama işlemlerini (Düzenlemeler, Talimatlar ve Kararlar) kabul eder.

… Konsey, genelde, sadece Avrupa Komisyonu tarafından yayımlanan öneriler temelinde yasalar yapabilir.

… Konsey, ayrıca, ekonomik politikaların genel koordinasyonundan sorumludur.

… Konsey, her yıl, Avrupa Parlamentosu ile işbirliği halinde, AB Bütçesini onaylar.

… Konsey, ayrıca AB ile bir veya daha fazla üye devlet, ya da uluslararası örgütler arasındaki çevre, ticaret, gelişme vd konularla ilgili anlaşmaları Birlik adına imzalar.

… Konsey, Üye Devletlerin eylemlerini koordine eder ve cezai konulara ilişkin, polis ve adli işbirliği alanındaki önlemleri alır.

… Ve AB Konseyi tarafından belirlenen kılavuz temelinde, ortak dış politika ile güvenlik politikasını geliştirir ve uygular.


Toplantılar, Bakanların AB konularında karar vermek üzere bir araya gelmelerinden önce, Üye Devletlerden gelen ulusal delegelerden oluşmuş, 150'den fazla hazırlık organında ve komitede (çalışma grupları) hazırlanmaktadır. Konsey'in hazırlık organlarında tartışılmış olan konular, AB'deki bütün Üye Devletlerin Daimi Temsilcileri ve Daimi Temsilci Yardımcılarından oluşmakta olan Daimi Temsilciler Komitesi (COREPER)'ne iletilir. COREPER, dosyalar Konsey'e iletilmeden önce, var olan herhangi bir teknik-politik konuyu tamamlayarak, Konsey toplantılarını hazırlar.

Konsey içinde, İşleyiş Kurallarına göre Konsey tarafından kabul edilmiş olan kararlar, kural değişik bir oylama düzenlemesinin sağlanmasını istemediği takdirde, basit çoğunluk ile alınır. Her Üye Devletin kullanabileceği oy sayısı, Antlaşmalarla belirlenmiştir. Dahası, Antlaşmalar, basit çoğunluk, nitelikli çoğunluk veya oybirliğinin gerekli olduğu durumları belirtmektedir. Yasama işlemi ve ilgili tartışma için yapılan bir öneri hakkındaki oylama işlemleri ve genel tartışmalar, kamuya açıktır. Öte yandan, yasamayı gerektirmeyen konular üzerindeki tartışmalar (örneğin dışişleri konuları), kamuya açık değildir.

Her Üye Devlet için oy dağılımı
Almanya, Fransa, İtalya, Birleşik Krallık 29
İspanya, Polonya 27
Romanya 14
Hollanda 13
Belçika, Çek Cumhuriyeti, Yunanistan, Macaristan, Portekiz 12
Avusturya, Bulgaristan, İsveç 10
Danimarka, İrlanda, Litvanya, Slovakya, Finlandiya 7
Kıbrıs, Estonya, Latviya, Lüksemburg, Slovenya 4
Malta 3
TOPLAM 345

(AB Konseyi'nin web sayfası için bağlantı www.consilium.europa.eu)