BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

20.12.2012, 07:12 (CET)
Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nin Kıbrıs Dönem Başkanlığı altında yaptığı toplantıda, toplam izin verilebilen balık yakalama miktarı ve kotalarla ilgili önemli ve güç olan bir konu, uzun ve zorlu görüşmelerden sonra başarıyla tamamlandı. Anlaşmaya, oybirliği ile varıldı....
19.12.2012, 14:56 (CET)
Kıbrıs Dönem Başkanlığı altında, bugün, 19 Aralık 2012’de, yapılmakta olan AGRIFISH Konseyi’nin son toplantısı sırasında, Ortak Tarım Politikası (CAP)’nın geleceği ile ilgili olarak son altı ay boyunca elde edilen ilerleme tartışıldı....
17.12.2012, 09:33 (CET)
With the aim of reaching political agreement on total allowable catches (TACs) and quotas for 2013, the Council will examine proposals for the Atlantic, the North Sea and international waters regulated by Regional Fisheries Management Organizations and on the TACs and associated measures for the fish stocks in the Black Sea targeted by EU fleets....
29.11.2012, 14:44 (CET)
Kıbrıs Dönem Başkanlığı, bugün, 29 Kasım’da yapılan, Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nin, toplam izin verilebilen miktarda balık tutma ve belli derin deniz ürünleri için kota konulu toplantısını yönetti. AB Balıkçılık Bakanları, 2012 ve 2014 yılları için, belli derin deniz canlılarına ilişkin balıkçılık fırsatları hakkındaki Konsey Tüzüğü Önerisi üzerinde bir anlaşmaya vardılar....
28.11.2012, 20:46 (CET)
AB Tarım Bakanları, bugün yapılan Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nin ilk günkü toplantısında, yeni Ortak Tarım Politikası’na ilişkin Tüzükler konusundaki görüşlerinin birbirine yaklaşması ve ortak bir anlayışa ulaşması için çabalarını sürdürdüler....
26.11.2012, 15:54 (CET)
Agriculture Ministers of the EU will continue their efforts to achieve a common understanding on the new Common Agricultural Policy (CAP) Regulations, as they meet in Brussels on Wednesday, November 28. The following day, Fisheries Ministers will pursue a political agreement on another important proposal regarding the fishing opportunities....
24.10.2012, 08:44 (CET)
AB Balıkçılık Bakanları bu sabahın erken saatlerinde Ortak Balıkçılık Politikası’yla (CFP) ilgili başka bir kesin adım attı ve Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF)için Yasal öneri olan kısmı genel yaklaşıma ulaştı. Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nin ilk gününde, 2013’te Baltık Denizi’nde balıkçılık olanaklarıyla ilgili anlaşma dikkate alındığında Konsey’in balıkçılık sektöründeki sonuçları çok olumlu olarak değerlendiriliyor....
22.10.2012, 21:08 (CET)
CAP Reformu üzerinde yılsonuna kadar kısmi bir genel yaklaşıma varılmasına odaklanılması çerçevesinde Tarım ve Balıkçılık Konseyi bugün reform önerilerini görüşmeye devam etti. AB Tarım Bakanları bugün, AGRI-FISH Konseyi’nin ilk gününde, doğrudan ödemelerle ilgili Düzenleme önerisine bağlı olarak  iki yuvarlak masa görüşmesi yaptı....
22.10.2012, 14:47 (CET)
Baltık Denizi’nde Toplam Kabul Edilebilir Avlanma  (TACs) ve kotalarla ilgili olarak bugün, 22 Ekim’de Lüksemburg’da yapılan Tarım ve Balıkçılık Konseyi (AGRI-FISH) toplantısında karar alındı. Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF) yarınki toplantısında kısmi bir genel yaklaşım için anlaşmaya varmaya çalışacak....
19.10.2012, 11:28 (CET)
Ortak Balıkçılık Politikası  (OBP) reform paketi hakkında Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nin müzakereleri kesin halini alma yönünde ilerliyor. Kıbrıs Dönem Bakanlığı’nın yoğun çalışmalarının yardımıyla, Konsey’in, 2014-2020 Avrupa Deniz ve Balıkçılık Fonu (ADBF) ile ilgili öneriler paketinin üçüncü bölümü hakkında anlaşmaya varması bekleniyor....
28.09.2012, 17:28 (CET)
The Committee of Permanent Representatives (Coreper I) approved today a compromise text on two very important dossiers concerning the approval and market surveillance of tractors and motorcycles. The agreement, which is subject to approval by the European Parliament’s (EP) Plenary and the Council, is the result of lengthy negotiations within the Council itself and its informal trialogues with the EP’s Internal Market and Consumer Protection Committee (IMCO) and the European Commission....
25.09.2012, 13:45 (CET)
Bugün, 25 Eylül günü, Tarım ve Balıkçılık Konseyi Avrupa Denizcilik ve Balıkçılık Fonu (EMFF) önerisi üzerine kilit konularda bir yönelim tartışması gerçekleştirdi. Konsey teklifin incelenmesine titizlikle devam edildiğini teyit etti. Bununla beraber, öneri bağlamında kurumların çalışmalarını yönlendirmek ve hızlandırmak ve bu yıl Ekim ayında Tarım ve Balıkçılık Konseyi'nde genel bir yaklaşım anlaşmasını kolaylaştırmak amacıyla belirli konularda rehberlik ihtiyacının ortaya çıkmış olduğu tespit edildi....
24.09.2012, 20:32 (CET)
''Doğru istikamete doğru yol aldığımız kanaatindeyim''. Kıbrıs Tarım, Doğal Kaynaklar ve Çevre Bakanı, sn. Sofoklis Aletratis Brüksel'de gerçekleştirilen Tarım ve Balıkçılık Konseyi toplantısının ilk günkü oturumunun sonunda bunu vurguladı....
21.09.2012, 09:52 (CET)
The Common Agriculture Policy (CAP) reform and the Common Fisheries Policy (CFP) reform will be the focal points of the two day meeting of the Agriculture and Fisheries Council, which will be held in Brussels on 24-25 September 2012. The ministers will give special attention to the draft Rural Development Regulation, the draft Regulation on the common organisation of the markets in agricultural products and the draft Regulation for the European Maritime and Fisheries Fund....
18.09.2012, 14:22 (CET)
The Deputy Permanent Representative of the Republic of Cyprus to the EU Ambassador George Zodiates signed on 18 September 2012 at an official ceremony in Brussels, the Protocol setting out the fishing opportunities and financial contribution provided for in the Fisheries Partnership Agreement between the European Community and Greenland....
11.09.2012, 13:47 (CET)
AB Tarım Bakanları, iklim değişikliğine uyum sağlamak için, yeni Ortak Tarım Politikası aracılığıyla önlemlerin teşvik edilmesi gerekliliğine olan güçlü kararlılıklarını onayladılar. Olumsuz iklim koşullarına bağlı olarak su azlığı ve arazilerin terkedilmesi de, 11 Şubat 2012 tarihinde Lefkoşa’da yapılan Gayrıresmi Tarım Konseyi toplantısındaki tartışmaların merkezinde idi....
07.09.2012, 10:00 (CET)
Olumsuz iklim koşullarına bağlı su kıtlığı ve arazi terki, 9-11 Eylül tarihleri arasında Kıbrıs'ta yapılacak Gayri Resmi Tarım Konseyi tarafından ele alınan başlıca konular olacak. Ortak Tarım Politikası reformunun sürmekte olduğu bir dönemde, üye devletlerin dikkati, gıda, yenilenebilir enerji ve kamusal mallarının üretiminde Avrupa’nın potansiyelini korumak üzerinde yoğunlaşacak....
16.07.2012, 20:04 (CET)
Bugün Brüksel’de yer alan Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nin ilk toplantısında, tartışmaların odak noktasındaki konular, kolaylaştırma ve basitleştirme yoluyla daha iyi hedeflendirilmiş ve daha etkin bir Ortak Tarım Politikası yanında, istisnai durumlara ve bunalımlara karşılık vermek için daha iyi bir risk yönetimi ve uygulanabilir araçlardı....
14.07.2012, 09:31 (CET)
Ortak Tarım Politikası (CAP) reformu, Brüksel’de 16 Temmuz’da yapılacak olan ilk Tarım ve Balıkçılık Konseyi’nn odak noktası olacak. Bakanlar taslak Kırsal Gelişim Tüzüğü’ne ve tarımsal üretimde piyasaların Ortak Organizasyonu’yla ilgili taslak Tüzüğe özel dikkat gösterecekler....
ARA

KATEGORİLER


Tüm Kategoriler
Açıklamalar
Makaleler

ALAN SEÇ


Tüm Alanlar
Başkanlık
AB Konseyi
Genel İşler
Dışişleri
Ekonomi ve Finans İşleri
Adalet ve İç İşleri
İstihdam, Sosyal Politika, Sağlık ve Tüketiciler
Rekabet
Ulaştırma, Telekomünikasyon ve Enerji
Tarım & Balıkçılık
Çevre
Eğitim, Gençlik, Kültür, Spor