BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Ufuk 2020 görüşmelerinde önemli kilometre taşları kazanıldı
11.12.2012, 18:12 (CET)
Kıbrıs İçişleri Bakanı Sayın Eleni Mavru’nun başkanlığı altında, Brüksel’de bugün yapılan Rekabet Edebilirlik Konseyi (Araştırma ve Uzay) toplantısında, Ufuk2020’yi uygulayacak olan Özel Program ile AB Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü (EIT)’nün Stratejik Yenilikçilik Gündemi konularında bir ön anlaşmaya (kısmi genel yaklaşıma) varıldı.

Kıbrıs Dönem Başkanlığı, bu iki anlaşma ile, 2014-2020 dönemi için araştırma ve yenilikçilik üzerine yeni AB finansman programı olan Ufuk 2020 paketi ile ilgili olarak hedeflerine ulaşmış ve böylece anlaşmayı sonuçlandıracak olan AB Parlamentosu ile görüşmeler için gerekli zemini oluşturmuş bulunuyor.

Ufuk 2020

AB Araştırma Bakanları, Ufuk 2020 ile ilgili iki mevzuat önerisinde “kısmi genel yaklaşım” üzerinde anlaştılar. İlki, 2014-2020 dönemi için AB’nin araştırma ve yenilikçilik konularında finanse edilecek olan öncelikli alanları içeren Ufuk 2020’yi uygulayacak olan Özel Program’dır. İkinci öneri ise, sosyal sorunları ele almak için yeni Bilgi ve Yenilikçilik Toplulukları (KICs)’nın oluşturulmasını içeren, 2014-2020 dönemi için AB Yenilikçilik ve Teknoloji Enstitüsü’nün Stratejik Yenilikçilik Gündemi ile ilgilidir.

Sayın Mavru şunları söyledi: “Bu, bugün yapılan önemli bir Konsey toplantısıydı. Konsey, AB Parlamentosu ile Ufuk 2020’yi görüşme görevi konusunda anlaştı ve Kıbrıs Dönem Başkanlığı da, araştırma ve yenilikçilik konularında koymuş olduğu hedeflere tamamen ulaşmış bulunuyor. Bu başarıdan onur duymalıyız.”

AB Araştırma Alanı ve Uluslararası İşbirliği

Konsey, 2014’e kadar AB Araştırma Alanı’nın tamamlanması görüşünden hareketle, Üye Devletler ve AB Komisyonu tarafından yürütülecek olan çalışmaları belirleyen kararları da kabul etti. “Güçlendirilmiş AB Araştırma Alanı, Mükemmellik ve Büyüme için Ortaklık” ile ilgili Komisyon’un Tebliği ardından, yapılacak çalışmalar, şu hususları hedef almıştır: Ulusal araştırma ve yenilikçilik sistemlerinin etkinliğini geliştirmek, Üye Devletler arasında sınır ötesi işbirliğinin cesaretlendirilmesi, araştırmacılar için iş piyasalarının açılması, araştırmada cinsiyet eşitliğinin teşvik edilmesi ve bilimsel bilginin en uygun bir şekilde dolaşımına, erişim ve aktarımına olanak tanımak. Bakanlar, görüş değiş-tokuşu sırasında, AB Komisyonu’nun son Tebliğinde önerilmiş olduğu gibi, araştırma ve yenilikçilikte uluslararası işbirliğini güçlendirmek için oluşturulan yeni stratejiye güçlü bir destek verdiklerini dile getirdiler.

Araştırma ve Yenilikçilikte Dönem Başkanlığının Kazanımları

Bakan Mavru, Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın araştırma ve yenilikçilikte koymuş olduğu bütün hedeflere ulaşılmış olmasından duyduğu memnuniyeti belirtterek, şöyle dedi: “Bu yarıyılda, Dönem Başkanlığımızın başardığı işlerden çok memnunuz. Çünkü araştırma ve yenilikçilik dosyası için başlangıçta belirlediğimiz bütün hedefleri elde etmiş bulunuyoruz. Ufuk 2020 paketine ait dört mevzuat önerisi üzerinde, kısmi genel yaklaşıma ulaşmayı başarmış olmamız, gerçekten etkileyicidir.”

Kıbrıslı Bakana göre, bu yarıyılda, ileriye doğru önemli adımlar atılmıştır. Bunlar, hem AB Araştırma Alanında, hem de araştırma ve yenilikçilikte AB uluslararası işbirliğinin gelişmesi konularında kaydedilmiş olup, AB-Akdeniz İşbirliğine de özel bir vurgu yapılmaktadır.

Bayan Mavru sözlerini şöyle tamamladı: “Bugün yer alan yapıcı görüş değiş-tokuşu, AB Araştırma Bakanlarının, Konsey’in 20 Temmuz 2012’de yapılan Gayrı resmi toplantısında dile getirdiği, araştırma ve yenilikçilikte AB-Akdeniz işbirliğini teşvik etme ve ülkelerinin, AB Sözleşmesi’nin 185. Maddesi temelinde, AB-Akdeniz bölgesi ile ilgili ortak bir araştırma programının hazırlanmasına katılması yönündeki gönüllülüğünü onaylamıştır.”

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237
Planning Officer, Communications Officer
Charalambos Soteriou

Planning Bureau
Research and Innovation
Email: csoteriou@planning.gov.cy
Telefon: +357 22602875

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

10.12.2012 - 11.12.2012