BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni - Endüstri ve gelişmiş teknolojiler odaklı kalkınmaya geri dönüş
11.10.2012, 17:40 (CET)
Bugün Rekabet Konseyi (Endüstri) oy birliğiyle Anahtar Etkinleştirme Teknolojileri ve Ham madde için Avrupa Yenilik Ortaklığı sonuç bildirgelerini kabul etti. Lüksemburg'ta devam eden ikinci gün toplantılarında, A.B. Endüstri Bakanları Tek Piyasa Kanunu gözden geçirdiler ve oy birliğiyle Avrupa Tüketici Ajandasını kabul ettiler. 

Kıbrıs Ticaret Bakanı, sn. Neoklis Sylikiotis toplantının ardından gerçekleştirilen basın toplantısında şunları kaydetti: ''Gelişmiş teknolojiler sahasında sonuç bildirgesinin kabulüyle, Konsey bugün teknolojinin ekonomik kalkınmada ve Avrupa'da istihdamın arttırılması için oynadığı rolü vurgulamıştır''.

Gelişmiş teknolojiler arasında nanoteknoloji, bioteknoloji, mikroelektronik, fotonik, biyoteknoloji ve gelişmiş malzemeler bulunmaktadır. Bu teknolojiler sürdürülebilir kalkınmaya katkıda bulunup, sosyal ve iklimsel değişimle yakından ilgilidir.

Uluslararası düzeyde Avrupa'nın karşı karşıya olduğu adaletsiz rekabeti dikkate alınıp, Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın yol göstericiliğinde Aralık ayında gerçekleştirilecek olan Rekabet Konseyi toplantısında devlet yardımı politikasının gözden geçirilmesi karara bağlanmıştır.

Bunun yanı sıra,  Ham madde için Avrupa Yenilik Ortaklığı'na bugün yeşil ışık yakılmıştır. Böylelikle 2020 yılına dek A.B.'nin ham madde ithalatı kısıtlanmış olacaktır.

Avrupa Endüstri Politikası'nın güncelleştirilmesi

­Endüstri Bakanları Avrupa İletişim Komisyonu'nun üç yeni inisiyatifi üzerine görüş alışverişinde bulunmuşlardır:

  • Büyümeye ve ekonomik iyileşmeye katkı
  • İnşaat sektörünün sürdürülebilir rekabet seviyesinin sağlanması ve
  • AB'de büyüme ve istihdam için kültürel ve yaratıcı sektörlerinin teşvik.

Bakanlar Avrupa Komisyonu'nun teklif etmiş oldukları öncelik alanları  üzerinde anlaştılar. Bu alanlar, mali kriz ışığında önem arz etmekte ve şu konularla ilgilidir: İnovasyon yatırımlarına teşvik, tek piyasanın derinleşmesi, finansman kaynakları ve insan kaynaklarına yatırıma erişim.

Avrupa Endüstri Politikası büyük önem arz etmektedir. Bu bağlamda, Aralık ayında gerçekleştirilecek olan toplantıda Kıbrıs Dönem Başkanlığı, ''Avrupa 2020'' Stratejisinin hedefleri bağlamında önerilerini sunacaktır.

Ortak pazarın başarısı için taahhüt

Ortak Pazar A.B.'nin en büyük başarısıdır ve bu yıl 20. yılını kutlamaktadır. Bugünkü toplantıda, A.B.'nin Rekabetten sorumlu Bakanlar Ortak Pazar Yasası I ile ilgili on iki anahtar tedbiri gözden geçirdiler. Bakanlar bu tedbirlerin hayata geçirilmesi sürecinin hızlandırılması üzerinde durdular. Bakanlar Ortak Pazar ile ilgili önerilerin 2012 sonuna dek kabul edilmesini taahhüt ettiler ve kalkınma ile rekabetin önemini vurguladılar.

Ayrıca, İç Piyasadan ve Hizmetlerden Sorumlu Komiser, Michel Barnier, 3 Ekim 2012'de kabul edilen  Ortak Pazar Yasası I ile ilgili öneriler hakkında bakanları bilgilendirdi. Bakan Sylikiotis bu konuda Kıbrıs Dönem Başkanlığı'nın önerilerini Aralık'ta gerçekleştirilecek olan Rekabet Konseyi'nde sunacağını belirtti.

Tüketicilerin korunması

Bugünkü toplnatıda, konsey ayrıca Avrupa Tüketici Ajandası için bir tasarıyı kabul ettiler. Bu tasarı çerçevesinde ana hedef, ''Avrupa 2020'' Stratejisi hedefleri çerçevesinde, tüketici haklarının kuvvetlendirilmesidir. Bugün tüketici harcamaları A.B.'nin GSYİH'sının % 56'nı bulmaktadır.

Bakan Sylikiotis şunları belirtti: ''Tüketici Gündemi net bir politikayla şu alanlarda öncelikleri belirlemek için tasarlanmıştır: Tüketici güvenliği ve bilgisinin takviye edilmesi, tazminat güvencesinin iyileştirilmesi ve son olarak özellikle dijital çağa uygun tüketici yasası adapte ederek, günlük hayat ile ilgili politikaların oluşturulması''.

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237

Email: garotis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +357 22867161

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

 

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

Find more related videos here

BELGELER

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

10.10.2012 - 11.10.2012