BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – 2013 A.B. Bütçesi: Konseyin pozisyonunun bir karara bağlanması için Kıbrıs Dönem Başkanlığı aracılık rolü üstlendi
11.07.2012, 11:53 (CET)

Bugün, Daimi Temsilciler Komitesi 2013 A.B. bütçesi için Konsey'in taslak çerçevesinde sergilemiş olduğu tutumu onayladı. Bu şekilde Kıbrıs Başkanlığı tarafından oluşturulan bir uzlaşma metni temelinde geçen hafta elde edilen Bütçe Komisyonu uzlaşısı teyit edilmiş oldu.

Konseyin resmi pozisyonunu 24 Temmuz günü belirlemesi bekleniyor. 2012'ye oranla, Konsey ödemeler artışını % 2.79 ile sınırlı tutmak istiyor. Aynı şekilde, taahhütleri % 1.27 oranında  tutmak istemektedir (Komisyon ödemeler için + 6.85% ve taahhütler için + % 2,05 oranını önerdi).

Kıbrıs Maliye Bakanı, Vassos Shiarly şu noktanın altını çizdi: ''Gelecek yılın bütçesi için Konseyi'nin konumu üzerine anlaşma Kıbrıs Cumhuriyeti'nin ilk somut başarısıdır. Bu yılın sonunda Avrupa Parlamentosu ile müzakerelerin sonuçlandırılması için kaçınılmaz ilk adımdır''.

Birçok üye devletler gibi, Konsey bazı zor seçimler yapmak ve tüm öncelikleri gözden geçirmek durumundadır. Konsey'in pozisyonu, büyüme ve istihdam için Avrupa 2020 stratejisi doğrultusunda, güçlü, büyüme artırıcı önlemler üzerinde durulmasıdır. Ayrıca, mali konsolidasyon dönemlerinde, bazı alanlarda kısıtlamalara gidilerek, ulusal kamu maliyesi üzerindeki yükün sınırlanması hedeflenmektedir.

Konsey bünyesinde Bütçe görüşmeleri, üye ülkelerin bütçe kısıtlamaları, ekonomik durum ve 2013'ün güncel çok yıllı mali çerçeve için son yıl olduğu gerçeği ışığında, bu yıl çok zorlu bir görev olmuştur.

Takip Prosedürü: Konsey tarafından kabul edilemez olan, Avrupa Parlamentosu Ekim ayı sonuna kadar Konsey'in konumundaki değişiklikler kabul etmesi halinde, yirmi bir günlük uzlaşma dönemi 24 Ekim'de başlıyor. Bu dönem Konsey ve Avrupa Parlamentosu arasında 9 Kasım Pazar günü belirleyici bir Uzlaşma toplantısına yol açacaktır.

Daha fazla detay için: Mutlak rakamlar cinsinden, Konseyin konumu ödemeleri için 132.70 milyar EUR tutarına denk düşmektedir (A.B. GSMH'nin % 0.99'a karşılık olarak). Ayrıca taahhütler için EUR 149,78 milyar öngörülmektedir (geçerli MFF genel tavanın altında EUR 3.58 milyar boşluk bırakılmaktadır).

Başlıklar

Taahhüt Ödenekleri

Ödeme Ödenekleri

Milyar Euro

Artış

Milyar Euro

Artış

2012

2013

2012

2013

1 – Sürdürebilir Kalkınma

Alt Başlık 1a – Rekabet

Alt Başlık 1b – Uyum

68,16

15,40

52,75

70,05

15,56

54.49

+2,79%

+1,04%

+3,30%

55,32

11,48

43,84

59,03

11,66

47,38

+6,71%

+1,50%

+8,07%

2 – Doğal Kaynakların Yönetimi ve Korunması

Hangi piyasa için ilgili harcama ve doğrudan yardımlar için

59,98

 

43,97

59,97

 

43,80

-0,01%

 

-0,40%

57,03

 

43,88

57,47

 

43,78

+0,77%

 

-0,23%

3 – Vatandaşlık, Özgürlük ve Adalet

Alt Başlık 3a – Özgürlük, Güvenlik ve Adalet

Alt Başlık 3b - Vatandaşlık

2,08

 

1,37

 

0,72

2,06

 

1,38

 

0,68

-1,25%

 

+0,69%

 

-4,98%

1,50

 

0,84

 

0,67

1,51

 

0,88

 

0,64

+0,78%

 

+5,00%

 

-4,50%

4 – Global Oyuncu Olarak A.B.

9,41

9,30

-1,17%

6,96

6,28

-9,75%

5 – Yönetim

8,28

8,40

+1,43%

8,28

8,40

+1,47%

Genel Toplam

147,90

149,78

+1,27%

129,09

132,70

+2,79%

 

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441