BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – 2013 Bütçesi üzerinde bir anlaşma hedefleniyor
08.11.2012, 17:50 (CET)
Avrupa Birliği Konseyi, 9 Kasım Cuma günü Brüksel’de Avrupa Parlamentosu’yla yapacağı görüşmelerde, 2013 AB Bütçesi üzerindeki müzakere pozisyonunu nihayetlendirmesi bekleniyor.. Sadece AB’ın yıllık 2013 Bütçesinin görüşüleceği ECOFIN toplantısına Kıbrıs AB İşleri Müsteşarı, Büyükelçi Andreas D. Mavroyannis başkanlık edecek. Ondan sonra Avrupa Birliği’yle Uzlaşma görüşmeleri izlenecek. Kıbrıs Başkanlığı, bir anlaşmaya varılacağı konusunda iyimserlik belirtiyor.

ECOFIN Konseyi toplantısı, aynı gün yapılacak olan ikinci Uzlaşma Komitesi Konseyi hazırlıklarına yönelecek. Uzlaşma Komitesi, 2013 AB taslak Bütçesi üzerinde Konsey ve Avrupa Parlamentosu arasındaki farklı görüşler arasında bir anlaşma sağlamakla görevlendirildi.

ECOFIN Konseyi bundan sonra tekrar toplanacak, sonuçları değerlendirecek ve olası bir uzlaşma telkin edilecek.

Kıbrıs Başkanlığı görüşmelerin iki tarafın da kabul edebileceği ortak bir metinle sonuçlanmasını bekliyor. Ondan sonra Avrupa Parlamentosu ve Konsey, 14 gün içerisinde ilgili prosedürlere göre 2013 AB Bütçesine götürecek bu metni nihayet onaylayacak.

Büyükelçi Mavroyannis, var olan mükemmel işbirliği havasının, iki tarafı tatmin edici bir anlaşmaya götüreceğini umut ediyor ve çarpıcı bir anlaşmanın önemini belirtiyor.

Büyükelçi Mavroyannis, “2013 Bütçesi üzerinde bir anlaşma, Avrupa’nın yararına önemli kararlar almak için AB’nin ortak isteğini ve kapasitesini gösterecektir. Bütçe üzerinde bir anlaşmaya varılması için elimizden geleni yapmalıyız.  Anlaşma sağlanamaması, Çok Yıllı Mali Çerçeve üzerindeki görüşmeleri tehlikeye atacak. Çok Yıllı Mali Çerçeve ve 2013 Bütçe görüşmeleri, tamamen ayrı kulvardadırlar ve bütün üç kurum da ayrı kalacak şekilde, sorumlulukla çalışmaktadırlar” dedi.

Bir uzlaşma hedefi

Uzlaşma Komitesi’nin, Konsey’in görüşleriyle AP’nun 2013 AB taslak Bütçesi üzerindeki değişikliklerin arasında köprü olma sorumluluğu bulunuyor. Komite, 27 Üye Devletin heyetlerinden ve Avrupa Parlamentosu’nun eşit sayıdaki temsilcilerinden oluşuyor. Bu toplantı, Uzlaşma Komitesi’nin 21 günlük Uzlaşma döneminin bittiği ve bir anlaşmaya varılması gereken zaman olan 13 Kasım Salı gününden önceki son toplantı oluyor.

İlk Uzlaşma Komitesi 26 Ekim’de, üçlü ara toplantıların da yapıldığı Avrupa Parlamentosu binasında yer almıştı.

Konsey, 2013 taslak Bütçe üzerindeki görüşlerini 24 Temmuz’da belirlemiş, Avrupa Parlamentosu kendi görüşlerini 23 Êkim’de oylamıştı. Belirlenen genel oylama prosedürü, Konsey’in, Avrupa Parlamentosu değişikliklerinin tümünün kabul edilmeyebileceği yönünde olması üzerine, 21 günlük Uzlaşma dönemi başlamış oldu.

Konsey’in görüşleri, harcamalarda miktarın 132.70 miyar avro olması şeklindeydi ki bu 2012’yle karşılaştırıldığında (AB’nin Brüt Ulusal Gelirinin (GNI) % 0.99’una denk) % 2.79’luk bir artış oluşturuyor. Bu 2012’yle karşılaştırıldığında % 2.79’luk bir artışı gösteriyor ki bu da enflasyonun altında oluyor ve 2013’ün şimdiki Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin son yılı olduğunu yansıtıyor. Taahhütlerle ilgili Konsey’in görüşleri, % 1.27’lik bir artışı gösteren 149.78 milyar avroluk bir miktar olması yönünde. Taahhütler belirli projeler, sözleşmeler, araştırmalar üzerinde para harcamak için yasal sözler olurken ‘Ödemeler’, AB’nin aslında verilen yılda ödenmesini beklediği paraya karşılık geliyor.

AP, 137.90 milyar avroluk toplam miktara gelebilmek için ödemelerde % 6.82’lik bir artış istedi. Komisyon 137.92 milyar Avro’ya ulaşmak için % 6.85 önerdi.

Ortak Vizyon

Şu ana kadar yapılan görüşmelerden, Konsey ve AP’nun, büyümeyi teşvik ve istihdam yaratmaya yardımcı olacak öncelikleri içeren 2013 AB Bütçesi için ortak bir vizyonu paylaştıkları ortadadır

Büyümeyi teşvik edecek bu tür tedbirlerin önemine ve var olan krize rağmen Konsey, Üye Ülkelerin şimdi karşı karşıya bulunduğu bütçe kısıtlamaları ve önemli çabaların, ulusal düzeyde mali konsolidasyon hedefinin de göz ardı edilemeyeceğine inanıyor. Dolayısıyla Konsey Çok Yıllı Mali Çerçeve’nin var olan tavanına saygı gösterilmesi gerektiğini düşünüyor, öngörülmeyen durumlarla baş edebilmek için değişik tavanlar altında uygun sınırlar sağlanmasının önemini vurguluyor.

Uzlaşma Komitesi’nin, tümden ödeneklerin yıllık bütçeye girmesinin sağlanmasından ayrı olarak görüşmelerde şunlar yer alıyor:

  • 2012 için taslak düzeltilmiş bütçe no 5, AB dayanışma fonu için taahhütte ve harcamalarda 670.19 milyon avro tutarının, bu yıl Mayıs ayındaki bir dizi depremden sonra İtalya lehine harekete geçirilmesini amaçlıyor.
  • 2012 için taslak düzeltilmiş bütçe no 6, bu yılki bütçeyi, geçen yıl kabul edilen miktarla aradaki farkı kapatmak ve mevcut uygulamalar için ödemelerde 9.0 milyon avro artırmayı hedefliyor.
  • 2012 bütçesinde ilgili bütçe fasılları içerisindeki transferlerle ödemelerde eksiye düşülen 419.7 milyon avro’nun karşılanması için global transfer.
  • Başlık 2 (doğal kaynakların korunması ve yönetimi) altında gerekli miktarın azaltılacağı 2013 taslak bütçesi no 1 için Komisyon’un özellikle tarımsal harcamalarda yeni tahminleri ışığında, taahhütler ve ödemelerde 25.1 milyon avroluk Tadil Mektubu.

 

 

Presidency Spokesperson in Brussels
Marianna Karageorgis

Coreper I

Email: mkarageorgis@pio.moi.gov.cy
Telefon: +32 27404002
Mobile: +32 473858237
Head of Programme and Policy Coordination Unit
Irene Piki

Cyprus EU Presidency Secretariat

Email: ipiki@cy2012eu.gov.cy
Telefon: +357 22400145
Communications Officer
Poly Papavassiliou

Office of the Deputy Minister for European Affairs

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Telefon: +357 22400144

BELGELER

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER