BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bulteni – AB’nin mali kesiminin yeniden şekillendirmesi inşa ediliyor
15.09.2012, 13:44 (CET)
AB Ekonomi ve Maliye Bakanlar ile Merkez Bankalarının Müdürleri, Kıbrıs’ta yapılan Gayrı resmi Toplantıları sırasında, bir Bankalar Birliği’nin kurulması ve özellikle bir Tek Denetleyici Mekanizma’nın oluşturulması ve gölge bankacılık kesiminin güçlendirilmesi konuları üzerine odaklanarak, mali kesimin yeniden şekillendirilmesini tartıştılar. Toplantılar, Lefkoşa’daki ‘Filoksenia’ Konferans Merkezi’nde 14 ve 15 Eylül tarihlerinde yer aldı ve ayrıca, ileri AB ülkelerinin IMF Yürütme Kurulu’nda temsil edilmesi konusundaki görüş değiş-tokuşunu da içermekteydi.

Bakanlar ve Müdürler, bugün, AB Konseyi’nin genelde Bankalar Birliği ve daha özelde etkin bir Tek Denetleyici Mekanizma’nın oluşturulması konularındaki Haziran ayı toplantısı ardından, uygun bir izleme toplantısının nasıl olması hakkında yararlı bir görüş değiş-tokuşunda bulundular. 

Etkin bir Tek Denetleyici Mekanizma’nın oluşturulması

Devlet veya Hükümet Başkanları, Haziran 2012’deki Avro bölgesi zirvesinde, AB Komisyonu’nun bir Tek Denetleyici Mekanizma oluşturulması için öneri sunması gerektiği konusunda anlaşmışlar ve Konsey’in öneriyi 2012 yılı sonuna kadar ayrıntılı bir şekilde hazırlamasını istemişlerdi. Önerilmiş olan yeni Tek Mekanizma ile, bütün Avro bölgesi bankalarının mali istikrarı ile ilgili özel denetleyici görevlerin nihai sorumluluğu Avrupa Merkez Bankası’nda olacak, ama ulusal denetleyiciler de, günlük denetlemede ve Avrupa Merkez Bankası’nın kararlarının hazırlanması ve uygulanmasında önemli bir rol oynamayı sürdürecektir. Bir Tek Denetleyici Mekanizma’nın oluşturulması, bankalar ve devlet borçları arasındaki olumsuz geri bildirim döngüsünü kırmada bir ilk adım olacak ve en sonunda Avro bölgesinde ve daha geniş Avrupa ekonomisi içinde istikrarı teşvik etmeye yardımcı olacaktır.

Kıbrıs Maliye Bakanı Vassos Şarli, şöyle demektedir:

“Biz bugün, Komisyon’un önerisi temelinde AB’nin geleceği için çok önemli bir konu olan bir Bankalar Birliği’nin ve özellikle bir Tek Denetleyici Mekanizma’nın oluşturulması üzerindeki tartışmaları başlattık. Tartışmaların sonuçları ile ilgili olarak memnuniyetimi dile getirmek ve Kıbrıs Dönem Başkanlığı’nın, bu Mekanizmanın mümkün olan en erken bir zamanda kurulması için her türlü çabayı göstereceği konusunda size güvence vermek istiyorum.”

Gölge bankacılık kesiminin düzenlenmesi ve denetlenmesinin artırılması

Bakanlar ve müdürler, ayrıca gölge bankacılık konusunda, özellikle de düzenleme konuları ile ilgili olarak, nasıl ilerleneceğine dair veri girişini sağlama fırsatını da buldular.   

Banka üzerinden verilmeyen krediler için aracılık veya gölge bankacılığı, piyasa likiditesi ile yatırımcıların fonlanmasında önemli bir ek kaynaktır. Geleneksel banka mevduatlarına bir alternatif sunmakta ve çoğu kez, bankaların yararlanmadıkları bir zamanda, piyasaya fazladan bir likidite sağlamada önemli görülmektedir. Gölge bankacılık kesimi, halen, istikrarsızlığa yol açmış olan geleneksel bankacılıktan daha düşük olan düzenleme düzeylerine tabidir. Bunun sonucunda da, gölge bankacılığın düzenleme ve denetlenmesinin güçlendirilmesi gerektiği, genellikle kabul görmektedir.

Sayın Şarli’ye göre, gölge bankacılık kesiminin en iyi nasıl yeniden şekillendirileceğine ilişkin verimli bir tartışma yapıldı ve bunun etkin olarak çalışmasını güvenceye almak için, daha fazla çalışma yapılması gerektiğinde anlaşıldı.

Bakanlar ve müdürler, toplantının ilk gününde, 2010’da yer alan IMF kotası ve yönetim reformları bağlamında, AB tarafından verilmiş olan sözlerin en iyi şekilde nasıl yerine getirileceği konusunda görüş alış-verişinde bulundular.

İleri AB ülkeleri, 2010 yılı içindeki IMF reformlarının bir parçası olarak, IMF Yürütme Kurulu’ndaki ortak temsiliyetlerini iki sandalye azaltma sözü vermişler ve bunu geç, 2010 kota reformları uygulamaya girdikten sonra yapılacak, ilk düzenli seçime kadar yapmış olmaları gerekmekteydi. Bir dizi tartışmalar ve bazı eylemlerden sonra, ileri AB ülkelerinin IMF Yürütme Kurulu’ndaki temsiliyeti, 1.64 sandalye azaltılmıştı. 

Presidency Spokesperson in Cyprus
Costas YennarisEmail: cyennaris@cy2012eu.gov.cy
Mobile: +357 99400234
Minister´s Communications Officer
George Sklavos

Ministry of Finance

Email: gsklavos@mof.gov.cy
Telefon: +357 22601268
Communications Officer
Panikos Constantinou

Ministry of Finance
Economic Governance
Email: pconstantinou@mof.gov.cy
Telefon: +357 22601266

Basın toplantısını bura dan izleyiniz
(15 Eylül)

 

Basın toplantısını bura dan izleyiniz
(14 Eylül)

 

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz
(15 Eylül)

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz
(14 Eylül)

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

14.09.2012 - 15.09.2012