BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – Kıbrıs Dönem Başkanlığı, 2013 AB Bütçesi işleminin tamamlanmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi
12.12.2012, 14:16 (CET)
Kıbrıs Dönem Başkanlığı, 2013 AB Bütçesi ve 2012 için 6 numaralı Değişiklik Bütçesi Taslağı ile ilgili anlaşmanın, AB Parlamentosu tarafından bugün onaylamasını selamladı.  Parlamentonun olumlu oyu, Konsey’in 6 Aralık’taki onayından sonra, anlaşmanın nihai onay aşamasını  oluşturmaktadır. Anlaşmayı onaylamış olan AB Parlamentosu’nun bugün Strazburg’ta yapılan Genel Kurul toplantısından sonra konuşan, Kıbrıs’ın AB İşlerinden Sorumlu Bakan Yardımcısı, Büyükelçi Andreas D. Mavroyannis, sonuçtan duyduğu derin memnuniyeti dile getirdi.

Kıbrıslı Bakan Yardımcısı, 29 Kasım’da yapılan üçlü görüşmede, hem 2012 için 6 numaralı Değişiklik Bütçe Taslağı, hem de 2013 AB Bütçesi için anlaşmaya yol açmış olan bütçe işlemi ile ilgili görüşmeleri, Konsey adına yönetmişti.

Büyükelçi Mavroyannis şu yorumu yaptı: “Bütçe paketi ile ilgili bir anlaşmaya varmayı başardığımız için çok memnunum. Bu, zamanında varılmış olan anlaşma, bugün AB’nin, birçok program ve eylemi, kendi yurttaşları yararına, gelecek yılın başından itibaren uygulayabileceği anlamına gelmektedir. Ayrıca, 2012 için ödenmemiş olan ödeme ihtiyaçlarının da karşılanacağı anlamına gelmektedir. Benim bakış açıma göre, bu anlaşma, AB’nin güvenilirliğini daha da artırmaya ve güven ve itimadı yeniden sağlamaya yardım etmektedir. Bütçe makamının her iki kolunun da, çok yoğun bir şekilde çalışmasının, güçlü inanç ve bağlılığının ürünüdür.”

Kıbrıslı Bakan Yardımcısı, AB Parlamentosu’na, Komisyon’a ve Konsey üyelerine yönelik en sıcak şükran duygularını dile getirirken, onların, “çok farklı tutumlardan başlamış olmalarına karşın, bir uzlaşı ruhu gösterdiklerini ve çok yapıcı ve sonuç almaya yönelik bir yaklaşım benimsediklerini ve bizim de yükümlülüklerimizi üstlenerek, onları yerine getirmemize olanak tanıdıklarını” söyledi.

 Kıbrıs Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Sayın Lukas Luka, dün AB Parlamentosu’nun Genel Kurulu’nda yer alan tartışmada, Dönem Başkanlığı’nı temsilen yaptığı yorumda şunları söyledi: “AB, nihayet yurttaşlarımızın bizden beklediklerini, yani uzlaşmayı sağladı. Bu uzlaşma sayesinde, 2013 için bir bütçe güvence altına alındı ve kurumlarımız arasındaki zorlu tartışmaların daha da ilerlemesine engel olmuş oldu.”

Sayın Luka şunları vurguladı: “Herkes, bu zor zamanlarda, sadece şunu bilmek istemektedir: Değerli AB programları ve eylemleri, işlevlerini sürdürmeye devam edeceklerdir. Bu ister Erasmus ve Ömür Boyu Öğrenme’nin diğer unsurları, ya da yurttaşların çıkarlarına ve Avrupanın çıkarlarına hizmet eden ve hizmet edecek olan araştırma çerçeve programı olsun fark etmez.”

2012 Değişiklik Bütçesi ve 2013 AB Bütçesi

Anlaşma, 2012 ile ilgili olarak, Komisyon’a, ödenmemiş faturaları ödemek için ek olarak 6 milyar avro - ki değişiklik yoluyla AB bütçesinde yapılan ve hatırlanan en büyük artıştır – sağlayacaktır. Bunun dışında, farklı bütçe çizgileri arasında, 100.46 milyon avroluk ek bir yeniden düzenleme üzerinde de anlaşmaya varılmıştır.

2013 AB Bütçesi, AB Yurt İçi Gelirlerinin %1.13’ünü temsil eden (+%1.6) 150.9 milyar avroluk taahhüt edilmiş olan ödenekleri de içermektedir ki bu, şimdiki Çokyıllık Mali Çerçeve’nin üst sınırlarının altında olan, 2.5 milyar avroluk genel bir kenar boşluğu bırakmaktadır.  Ödeme ödeneklerinin miktarı, 132.8 milyar avrodur veya AB Yurt İçi Gelirlerinin %0.99’u kadardır. Bu, 1-5 numaralı değişiklik bütçeleri ile değiştirilmiş olan 2012 yılı AB Bütçesi ile karşılaştırıldığında, %2.4’lük bir artışı temsil etmektedir.

AB Parlamentosu ve Konseyi, genel bir uzlaşmanın bir parçası olarak, ödemeler hakkında ortak bildiriler konusunda anlaştı. Gelecek yılın AB Bütçesi, 1. başlık (sürdürülebilir büyüme) altındaki %6.8’lik ödemeler artışı ile, Haziran ayındaki AB Konseyi’nin aldığı kararlara uygun olarak, büyümeyi artırma ve istihdam yaratmaya yönelik önlemler üzerinde güçlü bir şekilde odaklanmaktadır. 2013 AB Bütçesinin kabulü, zorlu bütçe görüşmelerinin yapılacağı gelecek yılın başında ve ilerleyen haftalar ve aylarda, geçici onikinci’lere başvurmayı da önlemektedir.

Geri plan

Bu yıla ait bütçe ile ilgili işlemler, özellikle AB’nin ve Üye Devletlerin karşı karşıya bulundukları zor ekonomik koşullar göz önünde tutulursa, uzun ve özellikle zorlu geçmiştir.

13 Kasım 2012’de sona ermiş olan ve Lizbon Antlaşması tarafından konmuş 21 günlük Barışma dönemi, Konsey ile AB Parlamentosu arasında kabul edilebilir ortak bir uzlaşma metni ile sonuçlanmadı. Bu nedenle, AB Komisyonu, 23 Kasım’da yeni bir bütçe taslağı sunmak zorunda kaldı. Bu temelde, bütçe makamının her iki tarafı da, yılın son Genel Kurulundan önce, 2013 AB Bütçesinin zamanında kabul edilmesine olanak tanımak üzere, kabul edilebilir bir uzlaşmaya hâlâ daha varmak için, yanyana zorlu bir çalışma yapmak zorunda kaldı.

29 Kasım 2012’de yapılan üçlü görüşmede, Konsey ve AB Parlamentosu tarafından bir “taslak paket” üzerinde anlaşmaya varıldı. Geçtiğimiz iki hafta, her iki kurumun toplantı takvimleri akılda tutularak, bu yılın sonundan önce, hâlâ daha bir anlaşmaya varılabilmesi için son fırsat penceresini oluşturmaktaydı. Her iki taraf da, onay için kendi ilgili organlarına “taslak paket”i iletecekleri konusunda anlaştılar.

Konsey tarafında, Daimi Temsilciler Komitesi (Coreper), anlaşmayı 30 Kasım’da onaylarken, AB Parlamentosu’nun Bütçeler Komitesi de, 4 Aralık’ta olumlu bir gösterge oyu kullandı.

Konsey, bu temele dayanarak, 6 Aralık’ta, yeni 2013 Taslak Bütçe ve Değişiklik Bütçe Taslağı No 6/2012 üzerindeki tutumunu resmen kabul etti. AB Parlamentosu’nun Bütçeler Komitesi, 10 Aralık 2012’de, değişiklik yapmadan, yeni 2013 Taslak Bütçe ve Değişiklik Bütçe Taslağı No 6/2012 ile ilgili Konsey’in görüşlerini resmen onayladı.   

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441
Head of Programme and Policy Coordination Unit
Irene Piki

Cyprus EU Presidency Secretariat

Email: ipiki@cy2012eu.gov.cy
Telefon: +357 22400145
Communications Officer
Poly Papavassiliou

Office of the Deputy Minister for European Affairs

Email: ppapavassiliou@cy2012eu.gov.cy
Telefon: +357 22400144

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

10.12.2012 - 13.12.2012