BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Basın Bülteni – ‘İki Paket’ ve Tek Denetim Mekanizması konularında nihai anlaşmaya yaklaşıldı
04.12.2012, 18:57 (CET)
Avrupa Birliği Ekonomi ve Finans Bakanları, bugün, 4 Aralık’ta, Brüksel’de gerçekleştirilen toplantıda ‘iki paket’ konusunda önemli bir mesafe kaydettiler. Bugün gerçekleştirilen ECOFİN Konseyi toplantısında, bakanlar Tek Denetleme Mekanizması (SSM) ve Revize Edilmiş Sermaye Gereksinimleri Direktifi konularında yapıcı tartışmalar gerçekleştirdiler. Bakanlar, ayrıca, Avrupa Komisyonu tarafından sunulan, 2013 yılı için Yıllık Büyüme Araştırması’nı ele aldılar.

Bugünkü toplantıya Kıbrıs Maliye Bakanı, sn. Vassos Şiarli başkanlık etti. Bakanlar yalnızca SSM’sin tartışılacağı özel bir ECOFİN toplantısı gerçekleştirilmesini kararlaştırdılar. Bu özel toplantı, 13 – 14 Aralık tarihli Avrupa Konseyi toplantısından evvel gerçekleştirilecek.

İki Paket: Nihai anlaşmaya yaklaşıldı

Dönem Başkanlığı bakanlara, Ekim ayında Avrupa Konseyi’nin belirlemiş olduğu sıkı zaman limitlerine sadık kalınmak suretiyle, iki paket konusunda Avrupa Parlamentosu ile siyasi anlaşmaya çok yaklaşıldığı bilgisini verdi.

‘İki paket’ şu önerileri kapsamaktadır:

  • Euro bölgesi üye devletlerin –özellikle aşırı bütçe açığı prosedürüne tabii üye ülkelerin taslak bütçe planlarının gelişmiş bir şekilde izlenmesi ve değerlendirilmesi için bir düzenleme
  • ciddi mali rahatsızlık veya mali yardım alan euro bölgesi üyesi ülkelerin gelişmiş şekilde gözetlenmesi için bir düzenleme

‘İki paket’in amacı şudur: ‘Altı paket’ ekonomik yönetişim önlemleri çerçevesinde kabul edilen hususları gözetmek suretiyle, bir makroekonomik program çerçevesinde, aşırı bütçe açığı prosedürüne tabii ülkeler için makroekonomik gözetimin artırılması. Avrupa Komisyonu’na taslak bütçe planlarının sunulması öngören hükümler de söz konusudur. ‘İki paket’ halen üçlü bir prosedür bağlamında Avrupa Komisyonu ve Avrupa Parlementosu ile görüşülmektedir.

Bakan Şiarli şunları vurguladı: ‘Dosya önceliklerimizden bir tanesiydi. Kayda değer sonuçlar elde ettiğimizden dolayı mutluyum’.

Tek Denetleme Mekanizması (SSM) konusunda mesafe kat edildi

Maliye Bakanları Tek Denetleme Mekanizması (SSM) konusunda çok verimli görüş alışverişinde bulundular. Şu an mesafe kat edilmiş olduğu görülmektedir. Buna karşın, az sayıda, halen üzerlerinde uzlaşmaya varılmamış olan hususlar söz konusudur.

Bakanlar yalnızca SSM’sin tartışılacağı özel bir ECOFİN toplantısı gerçekleştirilmesini kararlaştırdılar. Bu özel toplantı, 13 – 14 Aralık tarihli Avrupa Konseyi toplantısından evvel gerçekleştirilecek. 12 Eylül 2012 tarihinde, Komisyon, Avrupa Merkez Bankası kontrolünde Tek Denetleme Mekanizması’nın oluşturulmasını önermiştir. Bu öneri, tam entegre bir mali çerçevenin oluşturulmasına yönelik ilk adımı teşkil etmektedir. Bu çerçeve yaygın mevduat koruması ve tek bir banka çözümleme mekanizması gibi hususları içermektedir.

Avrupa Komisyonu’nun Banka Denetleme Mekanizması ile ilgili tekliflerinin gözden geçirilmesi için Ad – Hoc Çalışma Grubu oluşturulmuştur. Şu ana dek bu grup altı kez bir araya geldi ve kayda değer gelişme elde etti.

Revize Edilmiş Sermaye Gereksinimleri Direktifi (CRD IV)

Kıbrıs Dönem Başkanlığı, Konsey’e, Revize Edilmiş Sermaye Gereksinimleri Direktifi (CRD IV) ile ilgili birçok konuyu kapsayacak şekilde bilgi sunmuştur. ECOFİN Konseyi CRD IV ile ilgili birçok önemli konuda görüş alışverişinde bulunmuştur. Dönem Başkanlığı bu görüşmeleri kayıt altına almıştır. Ana hedef yıl sonundan evvel Avrupa Parlamentosu ile bir anlaşmaya varılmasıdır.

 ‘CRD IV’ yasama paketi Avrupa Komisyonu’nun iki önerisinden (CRD Direktifi) ve Düzenleme (CRR)) oluşmaktadır. Hedefi şudur: G20 liderler tarafından onaylanan ve Avrupa Konseyi tarafından teyit edilen, Basel Bankacılık Denetleme Komitesi’nin (Basel III gereklilikleri) sermaye gereksinimleri üzerinde ulaştığı anlaşmaları AB hukuku içine almak.

‘Basel III’ anlaşması olarak bilinen, Basel Bankacılık Denetleme Komitesi tarafından hazırlanan anlaşma, banka sermaye gerekliliklerini güçlendirmekte ve likidite ve kaldıraç ile ilgili yeni düzenleyici gereksinimler için bir çerçeve öngörmektedir.

Sn. Şiarli şunları vurguladı: ‘Bazı ucu açık konulara rağmen, bu yıl sonuna dek dosyanın kapanması için, maksimum düzeyde çaba sarf ediyoruz’.

2013 Yıllık Büyüme Araştırması

Konsey toplantısı çerçevesinde, Avrupa Komisyonu 2013 yılı için Yıllık Büyüme Araştırmasını tanıttı.

2013 yılı için Yıllık Büyüme Araştırması, Komisyonun perspektifinden, önümüzdeki 12 ay boyunca A.B.’nin ekonomik ve mali politikalarında, istihdam ve kalkınma alanlarında önceliklerini belirlemektedir. Sunumu Avrupa ekonomik yönetişimin yarıyılının başlangıcına işaret etmektedir.

Presidency Spokesperson in Brussels
Nikos Christodoulides

Coreper II

Email: nchristodoulides@mfa.gov.cy
Telefon: +32 27395152
Mobile: +32 473400441
Minister´s Communications Officer
George Sklavos

Ministry of Finance

Email: gsklavos@mof.gov.cy
Telefon: +357 22601268
Communications Officer
Panikos Constantinou

Ministry of Finance
Economic Governance
Email: pconstantinou@mof.gov.cy
Telefon: +357 22601266

Basın toplantısını bura dan izleyiniz

 

Konuyla ilgili daha fazla fotoğraf buraya tıklayarak bulabilirsiniz

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER