BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Makaleler – Sporda Avrupa ölçülerinin gelişmesi
10.08.2012, 17:54 (CET)
Londra’da bu yıl Ağustos’ta yapılan Olimpiyat Oyunları’ının 30’uncusunu dünyada dört milyar kişinin izlediği tahmin ediliyor. 36 değişik spor alanında 10,500’ü aşkın sporcunun katılımıyla spor şüphesiz bir evrensel boyuta ulaşırken Avrupa Birliği içerisinde en büyük sivil dolaşımı oluşturdu. 2009’da uygulamaya konan Lizbon Anlaşması’ndan bu yana AB milyonlarca kişinin yaşamında potansiyel bir etkiyle yetkiyi destekleyen bir kazanım elde etti.

Eurobarometer’in bir önceki on yılda yaptığı bir araştırmasına göre Avrupa’da yaklaşık on Avrupalıdan altısı, düzenli olarak bir bölümünün kendi dernekleri ve federasyonları olan 700,000 kulüpte bina içinde veya dışında  spor faaliyetlerine katılıyor.

Aktif veya pasif bir şekilde sporun Avrupa toplumundaki rolü, eğitim, kültür, eğlence ve sağlıkta, tümden kuşatan ve egemen olan önemli ekonomik ve sosyal ölçüler oluyor.

Avrupa Birliği’nin spordaki rolü

AB hedefleri olan dayanışma ve refaha önemli bir katkısı olduğu ispatlanan sporla Avrupa Komisyonu (EC) Avrupa’da sporun rolü üzerinde stratejik bir uyum sağlamayı istiyor.

Avrupa Komisyonu’nun AB düzeyinde sporda ilk kapsamlı ilkesi 2007’de tasarlandı ve diğerleri yanında, taraflar arasımda belirli konularda tartışmalarda cesaretlendirmesi, sporlar ilgili AB’nin politika belirlemede koordinasyon ve görünürlüğünün artırılması amaçlandı.

Komiser Vasiliu, “AB’nin spordaki görevinin, Avrupalı sporcular Avrupa Adalet Mahkemesi’nden bazı spor yasalarının, özellikle insanların serbest dolaşımıyla ilgili olanların AB hukukuyla uyumlu olup olmadığını açıklamasını talep ettikleri  90’lardan beri yapılmakta olan görüşmelere konu olmuştur” diyor.

Vasiliu, “O zamandan bu yana 1995’te, profesyonel futbolcuların diğer bir AB üyesi ülkede yeni bir iş bulma haklarıyla ilgili ve bir dönüm noktası olan Bosmann olayına kadar AB’nin göreviyle ilgili görüşmeler Lizbon Anlaşması’na kadar yoğunlaşarak devam etti” diye ekliyor.

Aralık 2009’da yürürlüğe giren Lizbon Anlaşması, ilk ilkeyi daha da geliştirdi ve spor alanında belirli hükümler ekledi. Bu anlaşma AB’ne sporda, üye ülkeler tarafından alınan sporla ilgili tedbirleri destekleyerek, koordine ederek ve uygulayarak resmi bir yetki verdi.

Avrupa Komisyonu’na belirli bir AB sporları programı geliştirmesi olanağı sağlayan bu Anlaşma, sağlık ve eğitim gibi diğer AB politikası alanlarında sporu ilerletme fırsatı verdi, bir bütçe ayırdı.

AB düzeyinde spora ek değer sağlamak

Avrupa Komisyonu, serbest dolaşım, ayırımcılık yapamama ve rekabete saygı sağlayan AB hukukunu geliştirirken sporun özgünlüğünün dikkate alınması gerektiğini kabul ediyor. Bu akılda tutularak Komisyon sporda öz düzenlemeyi cesaretlendiriyor.

AB içerisinde spor organizasyonlarının yönetimi, öncelikle ulusal spor dernekleri aracılığıyla üye ülkelerin, bağımsız Avrupa ve uluslararası spor yönetimi kuruluşlarının sorumluluğudur

Şimdiki oluşum, üye ülkelerin faaliyetini desteklemede ve uygun durumlarda yardım sağlayan AB’nin tavsiye ve diyalog faaliyetlerini sınırlayan AB sporlarının “esnek hukuk”unu kısıtlıyor.

Komiser Vasiliu şöyle devam ediyor:

“AB’nin tamamlayıcı görevi, doping, sahtekarlık, şikeye karşı veya spor ajanslarının faaliyetleri için koordineli bir yaklaşım sağlamada yaşanan uluslararası sıkıntılardan kurtulmaya yardım edebilir.  Ayrıca bilgi değişimi için bir platform, en iyi uygulamaları sağlayabilir, ilke oluşturma için bir esas olarak AB sporlarıyla ilgili karşılaştırmalı veri eksikliğinin çaresini bulabilir.”

‘Spor’da Avrupa Ölçüsünü Geliştirme’yle ilgili İletişim 2011, Komisyon’un gelecek yıllar için sporda AB düzeyinde işbirliği için önceliklerinin altını çiziyor ve Doping, hile ve şike gibi sporun bütünlüğünü tehdit eden zorluklara koordineli bir yaklaşım üzerinde yoğunlaşmayı da içeriyor.

AB’nin Spor’da bir Avrupa boyutunu nasıl geliştirebileceğiyle ilgili olarak da Komiser Vasiliu,  Mayıs 2011’de kabul edilen ilk “AB Spor Çalışma Planı”nı üzerinde, hem prensip tedbirleri hem de fonların dahil olduğu tedbir önerilerine de değindi.

AB Konseyi, Komisyon’la birlikte üye ülkelerin almayı bekledikleri 2011-2014 faaliyeti için öncelikleri oluşturur. Bunlar dopingi, sağlığı artıran fiziksel faaliyetlerin teşvikini, sporda çift kariyer için rehberliği, spor istatistiklerinin karşılaştırmalarının gelişmesini ve şikeyi içeriyor şeklinde konuştu.

Diyalog için özel bir durum – AB Spor Forumu

Bu konular ve özellikle şikenin cezalandırılması, 20 Eylül’de Lefkoşa’da Kıbrıs Başkanlığı tarafından düzenlenecek olan AB Spor forumu sırasında, AB Gayrı Resmi Spor Bakanları toplantısında ele alınacak. 

2007’den bu yana bir yıllık etkinlik olarak kurulan forumun, AB düzeyinde sporda daha etkili bir diyalog yapısı sağlamayı amaçlayan spor konularının görüşüldüğü geniş bir platformu bulunuyor.

Kıbrıs  Spor Kuruluşları Genel Müdürü Kostas Papakostas, “Önceki dört AB Sporları forumu bütün ilgili tarafları bir araya getirmede, spor ve toplumu sporla ilgili önemli konularda görüş alışverişinde bulunmayı kolaylaştırmada oldukça faydalı olduğu ispatlanmıştır” dedi.

AB Sporları Forumu’nun, üye ülkelerin ve AB kurumlarının spor faaliyetleri ve yetkililerinden temsilciler dahil 300 katılımcıyı bir araya getirmesi, şike, dopingle ilgili konularla spor ve sağlıkla ilgili konuların görüşülmesi bekleniyor.

İLGİLİ BELGELER

19.09.2012 - 20.09.2012