BURASI, 2012 KIBRIS AB DÖNEM BAŞKANLIĞI'NIN ÇEVRİMİÇİ ARŞİVİDİR. WEB SAYFASI ARTIK GÜNCELLENMEYECEKTİR.
 

HABERLER

Feature – Gençlerde cehaletle mücadele, Avrupa'nın yeni bir girişimi
23.08.2012, 09:15 (CET)
Avrupa genelinde milyonlarca öğrenci yeni öğretim yılına başlamaya hazırlanırken, Avrupa Birliği'nde 15 yaşındakilerin temel okuma ve yazma becerilerinin eksikliğini istatistik bağlamında ele almak oldukça zor bir iştir. Bu konunun belli başlı bir sosyal boyutu vardır. Bu durum gelecekte istihdam için bir engel teşkil edebilir ve sosyal dışlanmaya neden olabilir. Avrupa Komisyonu bu alanda harekete geçme ihtiyacını belirlemiştir.5 ve 6 Eylül tarihlerinde Kıbrıs'ta A.B. tarafından atanan Yüksek Düzeyli Grup uzmanları Okuryazarlık Başkanlık Konferansı kapsamında önerilerini sunacaklar.

Avrupa Birliği'nde onbeş yaşındakilerin yüzde yirmisi 2009 yılında okuma yazma konusunda düşük başarı göstermiştir. Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü (OECD)'nün bir projesi olarak yürütülen Uluslararası Öğrenci Değerlendirme Programı (PISA) dünya çapında okuma, matematik ve fen alanlarında 15 yaşındakilerin performansını incelemeye tabii tutmuştur.

Her üç senede bir gerçekleştirilen araştırmaya göre, A.B. bu alanlarda dünyanın diğer bölgelerine göre daha kötü bir performans sergilemiştir. Örneğin, A.B.D. Için eşdeğer rakam Japonya'da yüzde 18, Amerika Birleşik Devletleri'nde 14 ve Kanada'da yüzde 10'dir.

Sadece en temel okuma görevlerini tamamlayan öğrenciler kapsamında -Örneğin ilkel bilgileri bulmak ve bir metnin ana teması tanımlamak- okuma yazma konusunda düşük başarı okul dışındaki sorunlara yol açması beklenmektedir.

İşgücü piyasasından ve toplumundan dışlanma

Eğitim, Kültür, Çok Dillilik ve Gençlik Avrupa Komiseri Bayan Androulla Vassiliou şunları vurgulamaktadır: ''Çok fazla sayıda Avrupalı temel okuma ve yazma kapatasitesine sahip olamadığından dolayı iş piyasasından ve toplumundan dışlanmaktadır''.

Tahminler yüksek nitelikler gerektiren işlerin payının bu on yılın sonuna kadar % 35 oranında artacağını göstermektedir. Bugün bu oran %29'dur. Bu tahmin gerçeğe dönüştüğü takdirde temel okuma yeteneğine sahip olmayanların iş bulması güçleşecektir. Bu durum sosyal dışlanmanın önünü açabilir.

 

Önlemler sadece okul talebeleri için gerekli değildir. Yetişkinler için de önlemlerin alınması gerekmektedir. A.B.'nin üçte biri oranında, yaklaşık olarak 80 milyon Avrupalı yetişkin sadece temel okuma – yazma yeteneğine sahiptir.

Hızla değişen, hayat boyu öğrenimin iş bulma için ana kaide olarak ele alındığı bir dünyada, ekonomik başarı ve insanların topluma katılımları bağlamında okuma – yazma alanındaki yetersizlik büyük bir sorunu teşkil etmektedir. Bu alanda kaydedilecek olan olası olumlu gelişmeler fakirlikle mücadele, istihdam ve sağlık alanlarında etkilerini gösterecektir. 

%15 oranında azalmayı hedeflerken

A.B. önümüzdeki sekiz yıl içinde zayıf okuma becerilerine sahip 15 yaşındakilerin payının yüzde 15 oranında azaltılması hedefini belirlemiştir. Bu A.B. eğitim alanındaki beş hedefinden (benchmarks) bir tanesidir. 

Bayan Vassiliou şu noktanın altını çizmiştir: ''Akıllı ve kapsayıcı büyüme için Avrupa 2020 hedeflerini hayata geçirmek istiyorsak bu sorunla yüzleşmek durumundayız''.  

A.B. her Üye Devlet kendi eğitim sistemini belirlemektedir. A.B. düzeyindeki politikalar ulusal çabaları destekleyici niteliktedir. A.B.'deki okur yazarlık oranını arttırmak için Komisyon çok sayıda proje ve çalışma başlatmıştır.

Komiser Vassilioy ''Avrupa okumayı seviyor'' kampanyasını başlatmıştır. Bu kampanyanın ana amacı çocukları, gençleri ve yetişkinleri okumaya alıştırmaktır. Komisyon, ayrıca iki çalışma başlatmıştır. Çalışmaların odağında okuma ile ilgili daha fazla veri toplanılması, anne babaların okuryazarlık bağlamında katkılarının arttırılması bulunmaktadır. Bu çalışmalar okuryazarlığı etkileyen bazı önemli faktörleri ve ulusal düzeyde ele alınan olumlu yöntemleri masaya yatırmaktadır. 

Okuryazarlık alanında ortaya konulan öneriler

Geçen Şubat ayında Komisyon Okuryazarlık için Yüksek Düzeyli Grubu devrey sokmuştur. Bu grubun görevi Avrupa'da okuryazarlık düzeylerinin yükseltilmesi konusuna, bilimsel kanıtların analizi ve politikaların en iyi şekilde değerlendirilmesi yoluyla görünürlüğü ve politik ivmeyi arttırmaktır.

Grubun başkanlığını Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO) için Kalkınma Okuryazarlığı Özel Elçisi Hollanda Prensesi Laurentien yürütmektedir. Gruba akademi, siyaset ve iş okuryazarlığı üzerine uzmanlaşmış şahsiyetler de dahildir.

Bu grubun elde ettiği veriler 5 ve 6 Eylül tarihlerinde Kıbrıs Dönem Başkanlığı çerçevesinde Lefkoşa'da ''Filoksenia'' Kongre Merkezi'nde akademisyenler, siyasetçiler ve ilgili yetkililer tarafından masaya yatırılacaktır.

Avrupa'daki politika yapıcıları için yararlı bilgi girişi

Konferans organizatörleri adına, Kıbrıs Pedagoji Enstitüsü Müdürü Dr. Athena Michaelidou şunları belirtmiştir: ''Okuryazarlık oranına ve Okuryazarlık Yüksek Düzeyli Grup tarafından önerilen politika önerilerine vurgu Avrupa'da politika uygulayıcılarının işini kolaylaştıracaktır. Ayrıca eğitim sistemleri kapsamında okuryazarlığının teşvikinin ve erken teşhis programlarının önü açılacaktır''

Grubun önerileri kapsamında, Kıbrıs Dönem Başkanlığı Ekim 2012'de Eğitim Bakanları Gayri Resmi Toplantısı sırasında bir tartışma düzenleyecek ve 2012 Kasım'ında Eğitim Bakanları tarafından kabul edilmesi öngörülen Konsey Kararlarını sunacaktır. Bu bağlamda Üye Devletler ve Komisyon Avrupa genelinde okuryazarlık oranının arttırılması ve eğitim alanında stratejik bir işbirliği çerçevesinin geliştirilmesi için işbirliği içerisinde olacaklardır.

Dr. Athena Michaelidou şunları eklemiştir: ''Konferans kapsamında ortaya çıkacak tartışma ve öneriler cehaletin önlenmesine yönelik tüm ilgili parçaların sistematik çabalar içinde olması gerektiği gerçeğini vurgulayacaktır. Ayrıca, eylem için pratik öneriler sunacaktır''.

 

İLGİLİ HABERLER

İLGİLİ BELGELER

05.09.2012 - 06.09.2012